My Authors
Read all threads
1) Si no hi ha nous rebrots del virus, entrarem en una nova etapa política on el projecte de la independència de Catalunya tornarà a tenir una gran oportunitat.

La vigència del projecte de la República Catalana independent tindrà més rellevància que mai.

(Fil)
2) La crisi sanitària portarà associada una profunda crisi econòmica:
- Molts autònoms i moltes empreses tancaran o tindran enormes dificultats per tirar endavant.
- Molts ciutadans passaran a l'atur i tindran dificultats per arribar a final de mes.
3) En aquesta situació, moltes persones no independentistes buscaran respostes, buscaran un projecte polític que els doni esperança, que els aporti un projecte de futur de prosperitat, de benestar, de seguretat econòmica.
4) Aquest projecte ja no podrà ser el de l'Estat Espanyol.

L'Estat espanyol va decidir centralitzar tota la gestió, esperant així capitalitzar l'èxit de la solució a la crisi i ha malgastat la seva oportunitat: la seva gestió ha estat nefasta.
5) L'Estat:
- Triga en reaccionar
- No confina Madrid, escampant així el virus
- Centralitza la gestió
- Triga en comprar equips de protecció
- Compra tests i equips de protecció defectuosos
- No fa cas als epidemiòlegs
- Triga en aplicar el confinament total
6) Com que l'Estat no té un coixí econòmic degut a la mala gestió practicada durant anys:
- És un dels països més afectats
- No té diners per donar subsidis directes a ciutadans i empreses
- Demana q les empreses s'endeutin
- Triga en pagar l'atur i autoritzar els préstecs ICO
7) I tota aquesta gestió nefasta ha estat assenyalada per nombrosos mitjans estrangers: Bloomberg, New York Times, ...

I també pels professionals sanitaris.
8) Per tant, centenars de milers de catalans, molts d'ells no independentistes, buscaran un projecte polític que els tangibilitzi un futur econòmic pròsper.

I aquest projecte és el de la República Catalana independent.
9) Això què vol dir?

Doncs que a partir d'ara, el missatge de l'independentisme ha de tenir un fort component econòmic.

Ha de transmetre i tangibilitzar els beneficis econòmics de l'Estat Català sobre la gent, sobre els ciutadans.
10) Un Estat que ajuda a la gent que pateix.

Un Estat que ajuda a les empreses, i que les ajudarà encara més quan arribin crisis semblants en el futur.

Un Estat on la gent tindrà salaris més alts, llocs de treball més atractius i més estables.
11) Cal que el missatge de l'independentisme es focalitzi ara en construir un gran país.

La Catalunya 4.0.
La Catalunya de la gent.
La Catalunya de la prosperitat.
La Catalunya del futur.
La Catalunya pol econòmic del sud d'Europa.
12) Un Estat modern, ben gestionat, on mani la gent, on la gent sigui el centre i no pas els grans poders.

Un Estat on la gent mani sobre els polítics en lloc d'un Estat on un rei corrupte i els seus poders manin sobre els seus súbdits.

Un Estat q ajudi en lloc de demanar ajut.
13) Calen nous líders independentistes que transmetin aquest missatge amb força, credibilitat i persuasió.

Ara és el moment de tornar a posar la independència al centre de tot.

I cal fer-ho amb un missatge econòmic.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Ramir De Porrata-Doria

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!