My Authors
Read all threads
Ik had een verhaal gemaakt dat het opvallend is dat de fvd schimmig doet over contacten met Russische intriganten en fvd-ers schimmig doen over het feit dat ze in dienst zijn van de partij. Dat ging mis met posten. Dan nu nog eens, en dan in de juiste volgorde.
1/21
In de uitzending van @zembla op 16-4 kwamen de dubieuze contacten aan bod van Baudet en een Russische infiltrant. (Hij is ook bij SP-leden actief geweest.) Baudet deed er schamper over, maar Vladimir Kornilov is een serieuze speler van Poetin.
2/21
2/21
Hij duikt overal op waar gelogen moet worden om de belangen van het Kremlin te behartigen. In Nederland rond het referendum over het associatieverdrag van de EU met Oekraïne. In Groot-Brittannië rondom het Brexit-referendum, in het Balticum over de NAVO. 3/21
3/21
Kornilov is dus een radertje in het schimmige netwerk rondom Baudet. Een overzicht van zijn de zeer gevarieerde activiteiten van Kornilov is hieronder te zien.
Het verhaal-Kornilov gaat over een gemanipuleerde Baudet. Zoek op Kornilov hier:
4/21
stopfake.org/en/
4/21
Maar hoe zit het omgekeerd?
Het is wel opvallend dat wanneer Baudet of de fvd met een (buitenlandse) expert of deskundige op de proppen komen, ze verzwijgen dat deze mensen een wezenlijke, en betaalde functie in het partijapparaat hebben. 5/21
5/21
Een duidelijk voorbeeld is de Brit John Laughland, met wie Baudet rond 2013 delen van zijn dissertatie schreef. Laughland was toen nog werkzaam voor een op initiatief van president Poetin opgerichte denktank in Parijs. 6/21
en.wikipedia.org/wiki/Institute…
6/21
Met Laughland schreef Baudet in 2019 een artikel over waarom sancties tegen Rusland opgeheven moeten worden. Hij liet deze Laughland in 2017 ook in Nieuwspoort in Den Haag over de toekomst van de NAVO praten. 7/21
tweedekamer.nl/downloads/docu…
7/21
Laughland werd dit jaar, op verzoek van Baudet, opgeroepen voor een hoorzitting van de Tweede Kamer over de (vermeende) macht van rechters. Hij ging daar vertellen wat er allemaal mis is met het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 8/21

tweedekamer.nl/kamerstukken/d…
8/21
@TomjanMeeus
(NRC) uitte zijn verbazing dat niet vermeld werd dat Laughland voor de fractie van fvd in het Europees parlement werkt. En dat Laughland rechters wegzette als ‘vazallen van Soros’. De antisemitische sneer is duidelijk. 9/21
nrc.nl/nieuws/2020/03…
9/21
Doen of er sprake is van een ‘onafhankelijk geluid’, en de band met de fvd verhullen, is chronisch bij de partij.
@chrisaalberts onthulde dat anti-euro-journalist Jean Wanningen, net als Laughland, fractiemedewerker is van de fvd in het EP. 10/21
tpo.nl/2019/10/20/chr…
10/21
Iedereen mag lid zijn van, of werken voor een politieke partij. Maar noem jezelf geen ‘independant digital nomad’ zoals Wanningen doet, terwijl hij zich in het publieke debat mengt met aantoonbare leugens over de EU en de euro. 11/21
11/21
Deze week onthulde
@chrisaalberts
dat de zich onderzoeksjournalist noemende stemmingmaker Robert Bor (die uitsluitend ongefundeerde fvd-propaganda verkondigt), inmiddels voor de Tweede-Kamerfractie van de fvd werkt. 12/21
12/21
Met Laughland, Wanningen en Bor zijn we er nog niet:
Bij de fractie van forum in Brussel werkt ook David Neyskens. Hij doet zich in zijn Twitter-profiel voor als onafhankelijke geest, werkend voor een denktank en het extreem-rechtse blog Doorbraak. 13/21
13/21
David heeft zijn ‘sporen’ in Vlaamse politiek verdiend bij o.a. de anti-immigratiepartij N-VA.
Hij schreef ook stukjes voor het 'partij-orgaan' van de fvd, de Dagelijkse Standaard. Op de sites van Doorbraak en de VRT de stelt hij zich voor. 14/21
14/21
Medewerker van een denktank, maar geen woord over zijn werk als medewerker van de fvd.
Hij past wel bij een partij als de fvd, want deze zelfbenoemde Amerika-deskundige, leidt aan zelfoverschatting en doet aan geschiedvervalsing.
15/21

zonderwalvis.blogspot.com/2016/12/david-…
15/
Toen David net begonnen was bij de fvd-fractie gaf hij, zonder te melden wie hem betaalt, zijn visitekaartje af door te beweren dat je Trump geen racist kunt noemen, en dat het hele begrip racisme sleets raakt. Hij kreeg repliek. Zie de link.16/21
vrt.be/vrtnws/nl/2019…
16/21
Is dit dan het hele verhaal? Nee, net zoals
@zembla slechts een stukje van de verwevenheid van fvd met het Kremlin liet zien, is dit maar een glimp van de manier waarop medewerkers van de fvd zich voordoen als onafhankelijke commentatoren. 17/21
17/21
Ook van zo’n andere partijfilosoof, Sid Lukkassen, kwam pas laat naar buiten dat hij voor fvd in Brussel werkte. Ook Eva Vlaardingerbroek heeft daar een tijdje een inkomen genoten, maar is nu weer ondergebracht bij Paul Cliteur.
18/21
18/21
Paul Cliteur is niet alleen hoogleraar rechtsfilosofie en promotor van Baudet, hij is ook fractievoorzitter van de fvd in de Eerste Kamer.
Eva Vlaardingerbroek gaat onder zijn auspiciën college geven over het 'terrorisme-virus'. #kuch 19/21
paoleiden.nl/cursusaanbod/2…
19/21
Over haar kwaliteiten als juriste heeft
@chrisklomp vooral voor haar behartigenswaardige dingen geschreven. Maar dat als een terzijde. 20/21
chrisklomp.nl/onterechte-woe…
chrisklomp.nl/baudet-fans-en…
20/21
Het valt op dat Baudet, zodra er kritiek op hem klinkt, zich ter verdediging beroept op het recht om objectief en in vrijheid met iedereen van gedachten te mogen wisselen. Ondertussen omringt hij zich wel met figuren met bedenkelijke en anti-democratische ideeën,
21/21
21/21
En mensen die suggereren dat ze onafhankelijk, deskundig, en objectief zijn, blijken ondertussen gewoon op de pay-roll van de fvd te staan. Dit is informatie die aan de samenleving niet onthouden mag worden. Bij deze. /einde
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Piet Lekkerkerk

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!