My Authors
Read all threads
Bu akşam süs bitkilerinde görülen hastalıklar, zararlılar ve onlarla nasıl mücadele edeceğimizden bahsedeceğiz. Genel olarak korunma yöntemleri ve mücadelelerinden bahsedeceğimiz bu konuda yazmadığımız hastalıkları yorum olarak eklerseniz tek tek cevaplamaya çalışacağız. Image
Gül Küllemesi Hastalığı:
Hastalık, bitkinin yaprak, sürgün, tomurcukları, çanak yaprakları ve saplarında
görülür.Hastalıklı yapraklar kıvrılır, oluklaşır, sertleşir, hafifçe kızarır, beyaz bir misel ve konidiospor örtüsü ile kaplanır. Hastalıklı goncalar açılmaz. Image
Mücadelesi:
-Aşırı sulamadan, özellikle yağmurlama ve sisleme şeklindeki sulamadan
kaçınılmalıdır.
-Aşırı azotlu gübrelemeden kaçınmalı,
-Budama makasları işlem sonrasında % 10’luk sodyum hipokloritte 5 dk bekletilmelidir.
-Budanan bitki artıkları toplanıp yakılmalıdır.
Begonya Küllemesi Hastalığı:
Bitkinin tüm toprak üstü aksamı kirli beyaz bir misel tabakasıyla kaplanır, sonra
yaprak kahverengileşerek kurur.
Mücadelesi:
-Aşırı sulamadan kaçınılmalı, özellikle üstten sulama yapılmamalıdır.
-Bitkilerde hastalıklı dallar budanmalı Image
Gül Pası Hastalığı:
Hastalık, bitkinin yaprak, dal ve tomurcuk saplarında oluşturduğu sarımsı lekelerle başlar, daha sonra bu lekeler kırmızıya dönüşür.
Mücadelesi:
-Aşırı sulamadan, özellikle yağmurlama sulamadan kaçınılmalıdır. Damlama sulama
kullanılmalıdır. Image
-Toprak durumuna göre gübreleme yapılmalıdır.
-Budama makasları işlem sonrasında % 10’luk sodyum hipokloritte 5 dk bekletilmelidir.
-İlaçlama yapılmalıdır.
Karanfilde Kurşuni Küf Hastalığı:
Hastalık daha çok karanfilin çiçeklerinde görülmekle birlikte yaprak ve saplarda da
belirti oluşturabilir. Çiçeklerde ilk belirtiler, dış (petal) yapraklarda kahverengileşme ve
yumuşama şeklinde görülürken, uygun koşullarda (%90-95 nem ve Image
20-25 °C sıcaklık)
fungusun sporları bu lekeler üzerinde gri-kahverengi bir küf tabakası oluşturur ve sporlar
bitkinin diğer organlarına yayılır. Kurak şartlarda bu gri küf tabakası ortadan kalkarak,
kahverengi buruşuk alanlar şeklinde bir görünüm kazanır
Mücadelesi:
-İyi havalandırma yapılarak sıcaklık ve orantılı nemin yükselmesi önlenmeli,
özellikle geceleri nemin yoğunlaşarak bitkiler üzerine damla düşmesinin önüne geçilmeli,
- Bitkiler arasında hava akımının olabilmesi için sık dikimden kaçınılmalı,
- Dengeli gübreleme ve iyi bakım yapılarak bitkilerin sağlıklı gelişmeleri sağlanmalı,
- Hasta bitkiler toplanarak uzaklaştırılmalı
Güllerde Bakteriyel Gal Hastalığı(Kök ve Gövde Kanseri):
Hastalık belirtileri yuvarlak
galler ya da şişkinlikler şeklindedir ve kök boğazı bölgesinde toprak üstünde ortaya
çıkmaktadır. Galler başlangıçta açık yeşil ya da beyaz renktedir. Bunlar büyürken koyu ve
odunsu olurlar Image
Mücadelesi:
-Dayanıklı çeşitlerin kullanımı
-Hastalıktan ari, sertifikalı fide ve fidanların kullanımı
-Bitkilerde yara açılmamasına dikkat edilmesi
-Budama aletleri ve diğer aletlerin dezenfekte edilmesi
-Hastalanan bitkiler varsa hemen sökülmesi ve imha edilmesi gerekir.
Güllerde Black Spot Hastalığı:
Güllerde siyah noktalar oluşur ve genişleyerek yaprakları kuruturlar.
Mücadelesi:
-Hastalıklı dallar ve yapraklar budanmalı
-Sıcak hava, fazla nem ve aşırı sulamadan kaçınılmalıdır. Image
Gül Mozaik Virüsü:
Hastalık bulaşan bitkiler daha az canlılık göstermektedirler. Yaprakların üzerinde
mozaik şeklinde sarı ve yeşil lekeler oluşur. Fazla enfeksiyonlarda yapraklarda kıvrılmalar ve
büzüşmeler meydana gelir. Yapraklar ilkbaharda burkularak gelişir ve büyür. Image
Mücadelesi:
- Isı uygulaması ile anaçlardan viral etmeni temizlemek mümkün, fakat uzman kişilerce yapılabilir.
-Viral hastalık etmenlerine kimyasal mücadele önerilmez.
Siyah Kök Çürüklüğü:
Büzüşen, kahverengi kökler ile kendini belli eder. Zamanla kökü parçalar.
Mücadelesi:
Toprağın steril ve yeterli miktarda kum takviyeli olması çok önemlidir. Yeteri miktardan daha fazla gübreleme ve sulama yapılmamalı, yabancı otlardan arındırılmalıdır. Image
Kloroz:
Yaprakları sarartan, yaprak damarları arasında oluşur. Soğuk havalarda toprağın fazla nemli bırakılması, çok kuruması, saksı değişimi için gereğinden fazla beklemesi, toprağın fazla killi olması ya da yeteri kadar gerekli mineral içermemesi gibi sebepler ile oluşabilir. Image
Mücadelesi:
Toprakta gereğinden fazla su olduğunda havalandırmada sorun yaşanır. Bu nedenle taban suyunun yüksek olduğu bölgelerde drenajın sağlanması için kanallar açılması önerilir.
Unlu Bit:
Unlu bit, çiçeklerde pamukçuk hastalığı olarak da bilinir.
Mücadelesi:
Bir pamuk yardımı ile temizleyebilirsiniz. Hastalığın kimyasal mücadelesi için Bazudin, DDVP, Supracide olidal, Korthion ve Malathion gibi ilaçlar kullanılabilir. Image
Küflenme:
Görüntüsü küllenmeye çok benzer. Sadece biraz daha ‘ çürük‘ görüntüsü vardır
Mücadelesi:
Küflenmiş yaprakları temizleyin, aşırı sulamadan kaçının, hava sirkülasyonunun iyi olduğu bir yere yerleştirin. Köklerinin de hava aldığından, çok sıkışık olmadığından emin olun. Image
Sıkça Yapılan Hatalar:
Çok az ışık alması:
Bitki uzun ve sağlıksızdır. Yapraklarının arası fazla aralıktır. Büyüme durmuştur. Yapraklar normalden daha küçük ve soluktur. Çiçekleri yokya da çok cılızdır.
Çözüm: Dallanmayı güçlendirmek için bitkiyi kısaltın, yeri değiştirin.
Çok az sulanması :
Bitki ya çok az ya da hiç büyümez. Çiçekleri çok kısa sürelidir. Yaprakları zayıftır. Alt yapraklar düşer.
Çözüm: Su dolu bir kap içinde 10 dakika bekletin. Saksı tabağına yerleştirmeden önce suyun süzülmesini bekleyin.
Çok soğuk ortamda olması :
Çiçekler kısa ömürlüdür. yapraklar kıvrılır ve düşer.
Çözüm: Hava akımından uzak sıcak bir yere taşıyın.
Az nemli ortamda olması :
Yaprak uçları kahverengileşir ve kurur. Yaprak kenarları sararır ve yapraklar dökülür. Gonca ve çiçekler büzüşür ve düşer.
Çözüm: Banyo, mutfak gibi daha nemli bir ortama taşıyın. Ya da ortam nemini artırın.
Az besin alması:
Bitki büyümez ve çiçekli bitkiler çiçek açmaz.
Çözüm: Toprağı bitkinize uygun gübre ile destekleyin
Fazla ışıklı ortamda olması :
Gündüz saatlerinde bitkinin yaprakları solar, kahverengi yarık izleri oluşur. Bitki solgun görünür. Yapraklar buruşup, kurur.
Çözüm: Bitkiyi daha serin ve gölgeli bir ortama taşıyın.
Fazla su verilmesi :
Çiçekler çürür. Yapraklar az büyür, zayıftır ve kolayca dökülür.
Çözüm: Bitkiyi daha sıcak bir ortama taşıyın. Fazla suyun saksıdan akmasını sağlayın. Sadece gerektikçe su verin.
Fazla sıcak ortamda bulunması :
Bitki kış aylarında sağlıksız büyüme gösterir. Yaprakların kenarları kahverengileşir. Alt yapraklar solar ve dökülür.
Çözüm: Bitkiyi daha serin bir ortama taşıyın.
Fazla Nemli Ortamda Bulunması :
Yapraklarda, çiçekte ve sapında gri küf (botrytis) oluşur. Çözüm: Bitkiyi daha kuru bir ortama taşıyın.
Fazla besin verilmesi:
Yapraklar kahverengileşir ve büzüşür.
Çözüm: Bitki sağlıklı bir görünüm alana kadar çiçeği sulamayın.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Sağlıklı Tarım

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!