My Authors
Read all threads
Проф др Драган Мандарић (вибер):
“Pretpostavljam da priličan broj ljudi ne pamti proglašenje vanrednog stanja u Srbiji, zbog pandemije respiratornog korona virusa tipa AH1N1, u novembru 2009. godine. Tada je, taj isti gospodin, Predrag Kon, ...
1/7
...predsednik tadašnje Radne grupe za borbu protiv pandemije izjavio da će broj obolelih u Srbiji biti veći od dva i po miliona i da je, zbog toga, potrebno vakcinisati celokupno srpsko stanovništvo.

Predložio je nabavku SEDAM i PO miliona doza...
2/7
...tadašnjem Ministarstvu zdravlja. Naručena su 3 miliona, a avansno plaćeno 850.000 doza. Na osnovu preporuka sadašnjeg epidemiologa Branislava Tiodorovića, a tadašnjeg predsednika tenderske komisije za nabavku vakcina, kupljene su, naravno, skuplje vakcine švajcarske...
3/7
...firme Novartis, umesto jeftinije doze, takođe švajcarske firme Glakso Smit Klajn. Umesto 3 miliona građana , vakcinisano je svega 149.882 ljudi., a ostalo je uništeno i bačeno. Umesto dva i po miliona teško zaraženih, hospitalizovan je svega 6021 pacijent.
4/7
Umrlo je 137 ljudi. Od toga više od pola na respiratorima.
Vakcina, koju su odobrili za uvoz veliki stručnjaci, gospoda Kon i Tiodorović, pri tome je bila zdravstveno veoma opasna i nedovoljno ispitana, naročito dečja, lažna split vakcina, zabranjena u većini zemalja...
5/7
...koje zaista brinu o svojim građanima. Tu dečju vakcinu su takođe odobrila oba navedena gospodina. Od 16 tada vakcinisanih trudnica tom vakcinom 11 ih je rodilo decu sa znacima autizma.

Ovo su činjenice koje lako mogu da se provere.
6/7
Ista ekipa danas iznosi iste šarlatanske zaključke/prognoze/naredbe, radeći isključivo za interese velikih korporacija. Ko je sve tu još umešan, pretpostavljam da znate i sami. Opasne su igre u pitanju, vrti se veliki novac, nema tu mnogo brige za slabije i zato - Čuvajte se!
7/7
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Miloš Če Dragićević

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!