My Authors
Read all threads
1) La recent polèmica sobre si la República Independent de Catalunya hauria gestionat millor la crisi sanitària que el Regne d'Espanya s'ha basat en opinions i en subjectivitat.

Analitzem-ho amb objectivitat, amb fets, aplicant matemàtiques (càlcul probabilístic).

(Fil)
2) El primer que hem de fer és triar un indicador objectiu per mesurar com de bé o malament s'ha gestionat la crisi.
3) El nombre de contagiats és un indicador poc fiable, degut a que depèn del nombre de tests que faci cada país i els criteris de comptabilització. Per tant, no el podem utilitzar.

El mateix passa amb el nombre de casos actius o el nombre de persones recuperades.
4) L'indicador que sembla més fiable és el nombre de morts.

També està subjecte a criteris de comptabilització, però la capacitat dels Estats per camuflar-lo o alterar-lo és menor que pels altres indicadors.
5) Lògicament, el nombre de morts no permet fer comparacions, perquè depèn de la població de cada país.

No podem comparar un estat petit com Andorra amb un estat gran com Espanya.

Cal un indicador relatiu a la població.
6) Per tant, té sentit triar el nombre de morts per milió d'habitants com a indicador de la bona o mala gestió de cada país.

És lògic pensar que un país amb pocs morts per milió d'habitants ha gestionat millor la crisi que un país amb molts morts per milió d'habitants.
7) Si analitzem aquest indicador per país a nivell europeu, trobem que a data d'avui, Espanya té 482 morts per milió d'habitants.

Els únics dos països europeus amb un resultat pitjor són San Marino i Bèlgica.

worldometers.info/coronavirus/#c…
8) La resta de països europeus tenen un índex de morts per milió d'habitants inferior al d'Espanya:

Andorra
Itàlia
França
UK
Països Baixos
Suècia
Isle of Man
Suïssa
Channel Islands
Irlanda
Luxemburg
Mònaco
Portugal
Dinamarca
Alemanya
Àustria
Eslovènia
Noruega
9)
Estònia
Finlàndia
Romania
Islàndia
Macedònia del Nord
Hongria
Liechtenstein
Moldàvia
Txèquia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia
Lituània
Polònia
Grècia
Croàcia
Albània
Bulgària
Montenegro
Bielorússia
Malta
Letònia
Rússia
Ucraïna
Eslovàquia
10) Per tant, això vol dir que de 44 països (excloent Espanya), 42 han gestionat la crisi millor que Espanya i 2 han gestionat la crisi pitjor.

Posant-ho en percentatge:
- El 95% dels països ho han fet millor que Espanya
- El 5% ho han fet pitjor
11) Per tant, aplicant un simple càlcul matemàtic, una República Catalana independent tindria una probabilitat del 95% de fer-ho millor i una probabilitat del 5% de fer-ho pitjor.
12) Algú podria argumentar que caldria fer aquesta comparativa amb els països europeus d'una certa mida, deixant de banda els països més petits.
13) Si considerem només els estats europeus amb més d'un milió d'habitants, aleshores obtenim aquest resultat:
L'únic estat amb un resultat pitjor que el d'Espanya és Bèlgica.

worldometers.info/coronavirus/#c…
14) La resta de països europeus, tenen un índex de morts per milió d'habitants inferior al d'Espanya:

Itàlia
França
UK
Països Baixos
Suècia
Suïssa
Irlanda
Portugal
Dinamarca
Alemanya
Àustria
Eslovènia
Noruega
Estònia
Finlàndia
Romania
Macedònia del Nord
Hongria
Moldàvia
Txèquia
15)

Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia
Lituània
Polònia
Grècia
Croàcia
Albània
Bulgària
Bielorússia
Letònia
Rússia
Ucraïna
Eslovàquia
16) Per tant, trobem que 33 estats han gestionat la crisi millor que Espanya i 1 l'ha gestionat pitjor.

Posant-ho en percentatge:
- El 97% dels estats ho han fet millor que Espanya
- El 3% ho han fet pitjor
17) Alhora, hem de tenir en compte que:
- El govern català va promoure aplicar un confinament 15 dies abans que l'Estat espanyol
- Els països que van aplicar el confinament amb més celeritat, com Nova Zelanda i Grècia, han patit molts menys morts per milió d'habitants
18) Per tant, podem concloure que una Catalunya independent tindria una probabilitat superior al 97% de fer-ho millor que l'Estat Espanyol.

I malgrat algú li costi acceptar-ho, aquesta és la realitat.
19) Ara bé, com explicava en aquesta piulada, crec que aquest no és el debat rellevant per defensar una Catalunya independent.

Els veritables motius per voler esdevenir un Estat són la llibertat, la democràcia i la prosperitat.

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Ramir De Porrata-Doria

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!