My Authors
Read all threads
Anket sonuçları neredeyse belirlendi. Büyük ölçüde bu konu yanlış ya da eksik biliniyor. Öncelikle şunu belirtmek istiyoruz. Bu floodu tamamen okumadan direkt yorum yapmayınız. Çünkü hemen hemen bütün sorularınızın neden ve çözümlerini tek tek yazacağız. Image
Öncelikle bu sorunun doğru cevabını verelim. Çekirdekten yetiştirdiğiniz limon meyve verir. Ama bunun şartları nedir?
Citrus yani narenciye grubundan olan limon ağacı aşısız olarak üretildiyse meyve verebilir. Burada önemli olan limon fidanının üretim şeklidir.
Eğer ki üretilen limon fidanı, çelik yöntemi yani aşı olan bir limon fidanının sürgünlerinden köklendirme yöntemi ile elde edildiyse, meyve vermesi normaldir. fakat tohumdan üretildi ise karşımızda 2 durum çıkabilir. Tohumdan oluşan meyve eğer farklı bir narenciye çeşidi ile
döllenmediyse limon meyvesini verecektir. Eğer farklı bir narenciye çeşidi işe döllenme oluştuysa ortaya melez bir meyve çıkacaktır ya da meyve vermeyecektir.
Yani öyle salataya sıktığımız limonun çekirdeğini aldık, ektik ama meyve vermedi, demek ki çekirdekten yetişen limon
meyve vermez demek yanlıştır. Bir bitkiye bakarken onunda bir canlı olduğu genellikle unutulan, göz ardı edilen bir durum. Her canlı türünde olduğu gibi bitkiler de takımlardan, familialardan, alt familialardan, cinslerden oluşmaktadır.
"turunç çekirdeğinden fidan yaparsiniz büyüyünce de limon yada portakal asilarsiniz,bunun içindir ki #Turuncgiller adıyla anılır" cümlesi abesle iştigaldir. Çünkü narenciye ya da turunçgiller bir taksonomide bir cinstir. Sizin turunç dediğiniz ağaç citrus aurantium, limon ile
aynı taksonomik (citrus) grup içerisindedir. Ayrıca meyve ağaçlarında döl safiyetini korumak amacıyla genelde çelikten çoğaltılır, tohumdan çoğaltmada ise aşı ile istenilen özellikte meyve alacak çeşit geliştirilmiş olur. Yani aşının yapılma sebebi sadece ama sadece bu değildir.
Dip not: Aşı ile ilgili detaylı bilgi istiyorsanız @fenniziraatci ile birlikte hazırladığımız ve @farmobile_net sayfasında yayımlanan yazımıza bakabilirsiniz.
farmobile.net/asilama-nedir-…
Evet fidanımız büyüdü ama çiçeklenmiyor ya da çiçeğe döndü ama meyve oluşmuyor. Meyve oluşumu için döllenme gereklidir. Silkeleyin fidanı, erkek organdaki tozcuklar dişi organa ulaşsın. Çiçekler patlamadan sönüyor, yaprakları sararıyor vs vs.
Peki hiç bir çekirdekten yetiştirdiğiniz limonun meyve vermeye başlamasının 3 ila 6 yıl arası sürecek olduğunu düşündünüz mü? Biraz sonra limon duyarı mı yapıyorsun diye yazacak arkadaşlar olacaktır ama söylemeden edemeyeceğiz. Bitkiler sadece sizin süs eşyanız değildir,
gerekli özeni ve sabrı göstermeyecekseniz eğer lütfen yetiştirmeyin. Evet bu konuda netiz çünkü geçenlerde bir beyefendi yaklaşık 20 yıllık ağacını meyve vermediği için kesecekmiş, 1 yıl daha şans vermeyi uygun görmüş ama. Arkadaşlar bitkiler de canlıdır. Arada hatırlamakta fayda
olduğunu düşünüyoruz. Konumuzun dışına çıkmaya başladık sizden özür dileriz.
Konumuza dönecek olursak;
En çok yapılan hatalardan birisi gübreleme. Limon ağacında saksı içerisinde kesinlikle herhangi bir steril olmayan hayvansal gübre vermeyeniz.Kış döneminde fidanın 2 yaşında
olduğunu varsayarsak fidan başına
-Tabandan(Toprağın 50-1 cm altın girecek şekilde) 50 gram NPK+ME şelatlı gübre(Azot-fosfor-potasyum ve şelatlı mikro element içeren gübre)
-Çiçek döneminden 2 hafta önce tabandan fidan başına 50 gram fosfor potasyum bor içerikli tabandan gübre,
-Çiçek döneminde çinko bor içerikli yapraktan uygulama
-Meyve nohut büyüklüğüne geldiğinde tabanda fosfor potasyum ağırlık gübreleme
-İlerleyen dönemlerde tabandan fosfor potasyum ve kalsiyum ağırlıklı gübreleme, yapraktan çinko-bor ağırlıklı gübreleme yapabilirsiniz.
-Hasattan hemen sonra tabandan 3x18 NPK+me şelatlı yapraktan çinko bor verebilirsiniz.
Peki nedenler ve çözümlere gelelim:
Limonum çiçek açmıyor: Çinko bor eksikliği
Çiçekler meyveye dönmüyor: Döllenme sorunu ve fosfor potasyum eksikliği
Genç sürgünler kuruyor, tepe uçuyor: Çok fazla su veriyorsunuz
Üst sürgünler kuruyor, yapraklar sararıp kıvrılıyor ve dökülüyor: Az su veriyorsunuz.
Yapraklar sararıyor: Tamamı sararıyorsa demir, yaprakların ortası sararıyorsa magnezyum eksikliği.
Yapraklar cansız görünüyor ve aşağı doğrular: Çinko, demir, kobalt eksikliği
Genel olarak toparlayacak olursak, tohumdan üretilen limonda karşımızda 2 durum çıkabilir. Tohumdan oluşan meyve eğer farklı bir narenciye çeşidi ile döllenmediyse limon meyvesini verecektir. Eğer
farklı bir narenciye çeşidi işe döllenme oluştuysa ortaya melez bir meyve çıkacaktır. Kısacası eğer aşılamazsan turunç olur sözü şehir efsanesidir.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Sağlıklı Tarım

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!