My Authors
Read all threads
Cündişâpûr, özellikle doktorlarıyla ünlü bir şehirdi. Sâsânîler'in elindeydi ancak epeyce Romalı'ya da ev sahipliği yapıyordu. Buranın fethi Hz. Ömer döneminde yaşanan çok ilginç bir olayla gerçekleşti.
Cündişâpûr kuşatıldı. Müslümanlara karşı günlerce direndiler. Ancak Müslüman bir köle, şaka ya da deneme yollu bir ok ile bir gece şehre eman mektubu fırlattı. Ertesi sabah sürpriz bir şekilde şehrin kapıları açıldı. Müslümanlar şaşkındı.
Şehir, emanı kabul ediyor ve teslim oluyordu. Durum Hz. Ömer’e bildirildi. O da "köle de olsa bir Müslümanın emanı, bizim emanımızdır" dedi. Bunun üzerine barış imzalandı, eman verildi ve şehrin tüm talepleri karşılandı.
#1MAYIS olup, işçi güzellemelerini görünce bu olay aklıma geldi. Ne komünistlerin yücelttiği proletarya sınıfı ne de ILO sözleşmeleriyle korunan kapitalist sistemin işçileri, bir Müslüman köle kadar bile saygınlık göremedi. Hamdolsun Müslümanız ve tüm Müslümanlar kardeşimiz.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Hüseyin Gökalp

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!