My Authors
Read all threads
Bugün aldığımız bir soruya istinaden bu bilgiseli hazırlıyoruz. Şu aylarda birçok kişinin yaşayabileceği bir sorun ve önemli bir konu. Küsküt (verem otu, şeytan saçı) nedir? Nasıl mücadele edilir gibi konuları ele alacağız. Herkese iyi okumalar dileriz.
Küsküt, bazı yerlerde şeytan saçı, verem otu, kızıl ot gibi adlarla tanınır. Convolvulaceae familyasının üyesidir. Klorofilsiz, sarınıcı tam parazit bitkilerdir. İpliksi gövdeleri ile konukçularına sarılarak, emeçleriyle onlardan su ve besin maddeleri alırlar.
Bitki genç iken tohumdaki besleyici maddeleri çabucak bitirip tüketir. Köksüzdür. Sapları sarı, pembe, turuncu renklidir. Küskütün klorofili yoktur ve konukçu bitkisinden beslenir. Bu nedenle, enfekteli bitkiler zayıf ve renksiz görünür. Büyümesi ve verimi ciddi oranda azalabilir
Ağır küsküt istilalarında küçük konukçu bitkiler ölebilir. Küskütün çok geniş bir konukçu yelpazesi vardır ve farklı ortamlara uyum sağlamıştır. Çimlenmeden sonra fideler hayatta kalmak için depoladığı besinleri kullanır. Birkaç gün içinde uygun bir konukçu bulamazsa ölür.
Fide bir konukçuya temas ettiğinde, bitki dokularına nüfuz eden emeçler (haustorium) oluşturur. Küsküt küçük, belirsiz (genellikle beyaz) çiçekler açar ve bunlar daha sonra olgunlaşarak iki ila dört arası sarıdan siyaha tohumlar üretir. Bu da ortalama olarak bir küsküt
bitkisinin 15bin tohum verdiği anlamına gelir. Tohumlarının bir kısmı olgunlaşıp toprağa düşer ve hemen çimlenir. Bir çoğu da toprak üstüne yakın kısımda kalıp 5-15 yıl durgun bir halde çimlenme gücünü kaybetmeden durur, ortamını bulunca hemen çimlenir. Tohumla çoğaldığı gibi,
saç gibi sarınıcı dallarının parçaları ile de çoğalırlar. Ayrıca küsküt ile sarınmış bitki tohum bağlayamaz. Mücadelesi gerçekten zordur. Çünkü toprakta uzun yıllar tohum halinde kalabilirler ve farklı tohumların içerisine karışarak yayılım gösterebilirler.
Küsküt ile karşılaştığınızda, bahçenizde küsküt gördüğünüz bitkiler kökleriyle beraber sökülmeli ve yakılmalıdır. Söküm yaptığınız toprağın üzerine ise 5cm kalınlığında saman örtülmeli, toprakta kalan diğer tohumların yeşerip samanı sarması beklenmelidir.
Sonrasında ise bu saman aynı şekilde topraktan uzaklaştırılarak yakılmalıdır. Eğer evde saksınızda gördüyseniz saksı toprağıyla birlikte bitkinizi atmalısınız. Çünkü diğer bitkilere de çok hızlı bir şekilde yayılabilir. Karşılaşmamanız dileğiyle. Okuduğunuz için teşekkür ederiz.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Sağlıklı Tarım

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!