My Authors
Read all threads
Nå. Bær over med mig, for det her blir langt.
Jeg har nu brugt et døgn på at blive svinet til at Politiforbundets formand. Han gav et interview på P1 Morgen i går, hvor han blev bedt om at forholde sig til, at 47 pct. af de voldtægtsofre, der anmelder, er utilfredse.
@ClausOxfeldt anfører i den forbindelse, at voldtægt er den næstværste forbrydelse, men at han selv - hvis en af hans nære skulle blive voldtaget - ville forberede dem på, at politiet ikke bare holder en mikrofon for ofrene, bla. fordi der er en potentiel gm at tage hensyn til.
Og så når han at nævne falske anmeldelser af hvilke der, som det bla. fremgår af Straffelovsrådets betænkning (vedhæftet) er forsvindende få.
Jeg kan ingen steder i Rigspolitiets Tilfredshedsundersøgelse læse, at de 47 pct. er utilfredse med, at politiet ikke holder en mikrofon for dem, når de anmelder. Derimod oplever ofre - som advokat Helle Hald også forklarer i et tidligere indslag den morgen, at politiet
møder dem med mistro, fortæller dem, at sagen ‘nok ikke bliver til noget’ og at de skal tænke sig godt om, før de anmelder. Jeg mener, at det er politiets opgave at modtage en anmelder med en neutral imødekommenhed. Uanset, hvilken forseelse, der er tale om.
Det bekymrer mig, at det første, politiets forbundsformand - efter at have sagt at han synes voldtægt er skrækkeligt - mener at skulle fremføre er, at ofre åbenbart forventer mikrofonholderi fra politiets side.
Jeg synes det lugter af, at politiet formand mener, at voldtægtsofre, i stedet for at være utilfredse, skal tage sig sammen. Jeg oversætter dette til, at han mener, at ofrene er for sarte. Jeg har nu spurgt omkring ti gange, hvad @ClausOxfeldt mener med sir udsagn, hvis ikke
det netop er, at de 47 pct. der er utilfredse med poltiets behandling af dem, skal tage sig sammen og forstå at politiet, bla. pga. hensynet til gm er nødt til at være nærgående i afhøringerne. Og at den pointe er så vigtig, at det ville være det første, han ville sige til
sin egen familie, hvis de skulle anmelde en voldtægt. Jeg KAN ikke, selv med min bedste vilje, komme til anden konklusion end, at Oxfeldt mener, at ofrene skal forvente sig noget andet af politiet end de gør.
Jeg tror og hører, at voldtægtsofre ønsker sig en fair og neutral behandling hos politiet. Ikke fløjlshandsker og mikrofonholderi. Kun en lille del af dem, der har været udsat for voldtægt, anmelder det. De er i forvejen traumatiserede af både oplevelsen og omverdenen.
Den typiske reaktion på voldtægt er at bebrejde offeret, at han/hun overhovedet var i en position til at lade sig voldtage. Påklædning/adfærd/alkoholindtag/tidspunkt er faktorer, der regnes ind og bebrejdes offeret.
Det er mit klare indtryk, at mange ofre oplever, at den grundlæggende mistro og ønsket om at bebrejde offereret adfærd mm, fortsætter fra omverdenen ind på politigården. Jeg har aldrig hørt nogle ofre efterlyse mikrofonholderi - bare fair behandling.
Jeg synes at det i Oxfeldts interview lyder som om, han mener, at ofre for voldtægt har forkerte - og for høje - forventninger til politiets fremfærd, når de anmelder. Det synes jeg er trist og forkert. Det er ikke de kunder, der har haft en dårlig oplevelse, der skal ændre
forventninger. Det er den udbyder af en vare, som 47 pct. er utilfredse med, der skal overveje, hvad de gør forkert.
Jeg har nu i et døgn forsøgt at få @ClausOxfeldt til at svare på, hvad han mener, hvis ikke det er at de utilfredse skal ændre forventning. Det er endnu ikke lykkedes. Til gengæld har han gentagne gange beskyldt mig for at være en løgnagtig, manipulerende trumpist.
Det er selvsagt vanskeligt at føre en dialog med en person der ikke vil svare, men bare skrive skældsord. Men jeg synes sagen er vigtig. Og som I ved, gir vi aldrig op. Så jeg spørger igen? Hvad mener @ClausOxfeldt #trådslut
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Rulle Grabow

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!