My Authors
Read all threads
विषय: शिवराज्याभिषेक दिवस

आज #शिवराज्याभिषेक_दिवस !आज त्या काळी नेमकं काय वातावरण असेल,महाराजांना काय वाटत असेल,मावळ्यांना काय वाटत असेल याचे वर्णन मी माझ्या शब्दात मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे ! आता पर्यंत facts वर बोललो पण आजच्या थ्रेड मी भावनात्मक दृष्ट्या लिहला आहे !
(1/25)
रायगडावर सगळी तयारी झाली,गागाभट्ट,अनंतदेव भट्ट राज्याभिषेक विधीची तयारी पाहत होते,शिवाजी महाराज गडावर चाललेल्या हालचाली त्यांच्या महालातून पाहत होते,छोटे राजे संभाजी रायगडाला एवढं सजलेलं पाहून आश्चर्यचकित झाले होते !
(2/25)
कोणी मावळा तोरण बांधत होता,तर कुणी येणाऱ्या लोकांचे अगत्य करत होता ,या सगळ्यात गडावरील स्त्रिया रांगोळ्या काढत आहेत,मुदप्पाक खान्यातून येणाऱ्या पंच पक्वानांचा सुवास संबंध रायगडावर पसरला होता....
(3/25)
रायगड आता रायगड नसून तो एक अखंड शहर झाला होता ! असे शहर जे इतिहासाच्या पानात कायमस्वरूपी साठी लक्षात राहणार होते!
गागाभट्टांकडून महाराजांना संदेश आला,राज्याभिषेकाची तयारी झालेली आहे,ज्येष्ठ शुद्ध द्वादशीच्या (तत्कालीन ५ जूनच्या ) संध्याकाळी मुख्य विधी चालू झाला,
(4/25)
१००० ब्राह्मणांच्या मंत्रोचारत चालू झालेला विधी एक एक करून पार पडत होते,महाराजांचे शरीरावर भारताच्या कन्या कोपऱ्यातून आणलेली मातीचा लेप लावला गेला,गंगास्नान झाले आणि असे करत करत महाराज दुधा मधाने नाहून निघाले..
(5/25)
संपूर्ण रात्र हा विधी चालू होता,मावळ्यांच्या मनात चलबिचल चालू होती,ढोल वाजवणारे त्या क्षणाची वाट पाहत जागे होते,स्त्रिया संपूर्ण राजमार्ग सजवत रात्रभर सजवत बसल्या होत्या,रायगडावर शांतंता असली तरी कुजबूज मात्र सगळीकडे ऐकून येत होती.
(6/25)
एक एक करत विधी पार पडत गेले आणि पहाट झाली,साक्षात सूर्यदेव सुद्धा या क्षणाची आतुरतेने वाट पहाट होता,कदाचित म्हणूनच न राहून तो आज जरा लवकर उगवला होता.....महाराजांचे शेवटचे स्नान झाले,ज्या ठिकाणी राज्याभिषेक चालू होता,तिथे ४ मटके ठेवले होते,सोन्याचा,चांदीचा,पितळ्याचा आणि मातीचा !
जे जे कोणी उपस्थित होते त्यांनी विधी मधले शेवटचे स्नान झाल्यावर महाराजांना संबोधून सोनेरी मटक्यात तूप वाहिले,चांदीच्या मटक्यात दूध वाहिले,पितळ्याच्या मटक्यात दही वाहिले आणि मातीच्या मटक्यात पाणी वाहिले !
आणि सगळे जण एका स्वरात गागाभट्टांच्या मागो मग म्हणाले.......
(8/25)
'इम देवा अस्पतनं,सुविध्यम महते,क्षत्राय महते,ज्येष्टाय महते,राज्यातराज्यसयोंद्रीयाय विष एवं वोमी राजा अस्माकं,क्षत्राय राजा,ब्राम्हण राजा,शुद्राय राजा,वैश्याय राजा"
(9/25)
या मंत्रोचाराने महाराज सर्वांचे राजे झाले आहेत हे सर्वानी मान्य केले,महाराज ब्राह्मणांचे राजे झाले,वैश्यांचे झाले,
शूद्रांचे झाले आणि क्षत्रियांचे राजे झाले.....अखंड हिंदूंचे राजे झाले....
(10/25)
महाराजांनी आता रजपोशाख धारण केला,सवाशिणींनी महाराजांना नाम लावला,त्यांना ओवाळले,युवराजांना सुद्धा तसेच केले,आणि महाराज आता प्रवेशद्वाराच्या दिशेने चालू लागले..
प्रवेश द्वारावर सगळे सगळे तयार होते,रथ तयार होता,रथ तयार होता आता सगळे जण त्या सुवर्ण क्षणाची आतुरतेने वाट पाहत होते.
महाराज रथावर चढले,रथाच्या बाजूला हत्ती होते,मागे घोडे होते,आजूबाजूला अनेक अनेक मावळे होते.......सगळे जण त्या सिंहासनाच्या दिशेने चालू लागले....
(12/25)
रथ पुढे पुढे चालत राहिला,राजमार्गावर उभे असलेले लोक महाराजांच्या त्या अविस्मरणीय रूपा कडे एक टक पाहत होते.....साक्षात सूर्यदेव महाराजांकडे पाहत होता !
(13/25)
पण या सगळ्यात महाराजांची डोळ्यात अश्रू दिसत होते,त्या सगळ्या मावळ्यांमध्ये महाराजांची नजर कुणाला तरी शोधात होती,महाराज चहू बाजूला पाहत होते,कुणाला पाहत असतील महाराज ? महाराजांची नजर त्यांच्या मित्राची तान्हाजीची शोध घेत होती,महाराजांना कुठेतरी बाजीप्रभू दिसावेत असं वाटत होतं.
कुठून तरी मुरारबाजी येऊन माझ्यासमोर उभे राहतील असं त्यांना वाटत होतं,जिवा महाले महाराजांना मावळ्यांमध्ये दिसत होते,प्रतापराव गुजर आता येऊन सांगतील,'राजे,काळजी नसावी,आम्ही गनिमास धुळीस मिळवून आलो आहोत'
(15/25)
असं महाराजांना वाटत होतं असे सगळे सगळे विचार मनात चालू असल्यामुळे महाराजांच्या डोळ्यात अश्रू येत होते !
आणि महाराज अजून कोणाला तरी शोधात होते ! महाराज त्यांच्या साईबाईंना सुद्धा शोधत होते..........
(16/25)
ज्यांनी स्वराज्य उभं करायला माझी साथ दिली,अगदी शेवटच्या श्वासापर्यंत हे स्वराज्य उभे करायला कष्ट घेतले आज तेच माझ्या बाजूला नाहीत ?कुठे आहात बाजी,मुरारबाजी,तान्हाजी,येसाजी,जिवा !! कुठे आहात सगळे ?
(17/25)
का गेलात रे हे सगळं सोडून ? हा क्षण मी तुमच्याशिवाय अनुभवू? त्या सिंहासनाची ४ पाय म्हणजे तुम्ही मावळे आहात.....आणि आज तुम्हीच नाही !
(18/25)
महाराजांच्या मनात विचारांचे काहूर माजले होते,ढोलाचे आवाज कानावर पडत असले तरी जाणवत नव्हते,जिजाऊंना स्वतःच्या मुलाची अस्वस्थता कळली.....त्यांनी राज्यांकडे पाहून फक्त डोळे मिटले आणि त्यांना हात दाखवला...महाराजांना दिलासा मिळाला आणि महाराज सावरले.....

(19/25)
रथ थांबले,हत्ती घोडे,मावळे सगळे सगळे थांबले........महाराज रथावरून खाली उतरले,सगळीकडे एकदा नजर फिरवली...आणि सिंहासनाच्या दिशेने चालू लागले,अनेकांचे श्वास फुलले होते,डोळ्यात अश्रूंच्या धारा होत्या

(20/25)
,महाराज चालत होते तसे अनेकांचे हात आपसूक जोडले जात होते....जिजाऊंच्या डोळ्यातून तर साक्षात गंगा यमुना वाहत होत्या.......
(21/25)
महाराज चालत होते,चालत राहिले,पहिली पायरी चढली,दुसरी पायरी चढली.....करत करत राजे सिंहासनाच्या इथे जाऊन पोहोचले......सगळी सभा स्तब्ध झाली.....आता सगळे जण आदेशाचे वाट पाहत होते.....तुताऱ्या,ढोल,ताशे,हलग्या वाजवणारे तयार होते.....
(22/25)
आणि तेवढ्यात एक घोषणा कानावर पडली.....
“प्रौढ प्रताप पुरंदर”
“महापराक्रमी रणधुरंदर”
“क्षत्रिय कुलावतंस्”
“सिंहासनाधीश्वर”
“महाराजाधिराज”
“महाराज”
“श्रीमंत”
“श्री”
“श्री”
“श्री”
“छत्रपती”
“शिवाजी”
“महाराज”
“की”

जय..
(23/25)
एका आवाजात जयघोष झाला,लहानांनी जयघोष केला,ज्येष्ठानी केला,स्त्रियांनी जयघोष केला,मावळ्यांनी केला,जिजाऊंनी जयघोष केला ! ढोल नागरे वाजू लागले......महाराज सिंहासनारूढ झाले..........आता शिवाजी महाराज छत्रपती शिवाजी महाराज झाले......!
(24/25)
ह्या थ्रेड मध्ये मला काय वाटलं,महाराजांच्या मनात नेमके काय विचार असतील हे मी माझ्या दृष्टीने लिहण्याचा प्रयत्न केला,थ्रेड कसा वाटलं हे अवश्य कळवा,आवडल्यास share करा ! धन्यवाद !
आपला- पांडेजी
या थ्रेड ची फेसबुक लिंक :
m.facebook.com/story.php?stor…
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Pandeyji_Speaks

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!