My Authors
Read all threads
#THREAD

सध्या चालू असलेल्या #BlackLivesMatter या विषयावरून माझ्या एका कॉलेज मधल्या मित्रासोबत instagram वर चर्चा झाली,सलग दहा बारा insta stories त्याने ठेवल्या होत्या,पण शेवटची स्टोरी पहिली आणि मला अंदाज आला कि हा नेमका कोणत्या पट्टीचा माणूस आहे,
(1/18)
BLACK LIVES MATTER USA = MUSLIM LIVES MATTER INDIA
मी त्याला रिप्लाय केला आणि विचारलं,कि याचा नेमका अर्थ काय होतो ! आता माझी विचारधारा त्याला माहिती असल्यामुळे
(2/18)
चर्चा करायच्या आधीच तो म्हणाला,"तू संघी है भाई,तू तो अंधा है,तुझे नही समझ आएगा'
मी त्याला म्हणालो,'म्हणून तर सांग बाबा,मी अडाणी आहे,हाफ चड्डी वाला आहे,अंधभक्त आहे,वगैरे वगैरे'
(3/18)
तो टाईप करू लागला,आणि म्हणाला 'तुम्हाला कधीच दिसलं नाही या देशात मुस्लिम लोकांसोबत काय वागणूक केली गेली आहे ते,आम्हाला कधीही ह्या देशाचा भाग तुम्ही लोकांनी मानलं नाही,कायम अत्याचार करत आलात तुम्ही लोक,मुस्लिम आहे म्हणून कायम दुय्यम वागणूक दिली तुम्ही आम्हाला'
(4/18)
एकंदरीत या संभाषणाचा मार्ग कुठे चालला होता ते मला दिसलं आणि मी चालू झालो,वाद घालायची इच्छा नव्हती पण मुद्दा मांडणं सुद्धा आवश्यक होतं...
(5/18)
"मी म्हणालो गेले ३ वर्ष आपण एका वर्गात आहोत,तू मुस्लिम आहेस म्हणून वर्गातल्या एकाने तरी तुला दुय्यम वागवलं आहे का ? किंवा तुझ्याशी कोणी बोलत नाही असं झालं आहे ?मी संघी,कट्टर हिंदुत्ववादी असलो तरी कधीच तुझी जात बघून तुझ्याशी गैर वागलो नाही !
(6/18)
पण जर तुला जात मधेच आणायची आहे आणि जर तुला मी हिंदू आहे म्हणून बोलायचं आहे तर ऐक,इथं या देशात कित्येक मुस्लिम शासकांनी आम्हा हिंदूंची मंदिरं पाडली,बायकापोरे उचलून नेली,बायकांवर बलात्कार केले,
(7/18)
धर्मांतर नाही केलं म्हणून आमच्या पूर्वजांना मारलं गेलं,एवढा सगळा इतिहास माहित असून सुद्धा कधी या देशात तुम्हाला गैर वर्तवणूक दिली गेली नाही,आपलं म्हणून सामावून घेतलं.
परत,या देशाचे दोन तुकडे केले गेले,तेही धर्माच्या आधारावर,
(8/18)
तेव्हा सुद्धा तुमच्यातले काही इथे राहिले त्यांना पण आम्ही आमचं मानून आमच्याच सोबत राहू दिलं! १९९० च्या काश्मीर मध्ये झालेल्या काश्मिरी पंडितांचा नरसंहार जिहादींनी केला,
(9/18)
त्या पंडितांचा कनवाळा येतो का तुम्हाला ? अजूनही ते तिथे राहायला गेलेले नाहीत,म्हणशील का
KASHMIRPANDIT_LIVES_MATTER?
२००२ च्या गोध्रा हत्या कांडात जिहाद्यांनी मारलेले बोगी नंबर S6-S7 मधल्या कारसेवकांना जिवंत जळालं गेलं,म्हणशील का मग #KARSEVAK_LIVES_MATTER?
(10/18)
२६/११ चा हल्ला झाल्यावर,देशातल्या तत्कालीन इस्लामिक नेत्यांनी इस्लामिक आतंकवाद सिद्ध होऊ नये म्हणून लगेच RSS वर एक पुस्तक लिहलं,त्या बद्दल काय म्हणशील ?
(11/18)
देशात दरवर्षी RSS चे स्वयंसेवक आहेत म्हणून हजारो स्वयंसेवकांना देशाचा विविध भागात मारलं जातंय,आणि ज्यांनी मारलेलं असतं ते जवळपास प्रत्येक वेळेला जिहादी असतात तेव्हा म्हणशील का #सयंसेवक_lives_matter ?
(12/18)
हिंदूंना हिणवण्यासाठी मुद्दाम लाखो गाईंची हत्या केली जाती जिहादी मानसिकतेच्या लोकांकडून तर त्यावर म्हणशील का COW LIVES MATTER !
शाहिनबाग च्या आंदोलनामुळे,कित्येक निष्पाप लोक मारले गेले,कित्येक पोलीस मारले गेले,म्हणशील त्यांना संबोधून
'#POLICE_LIVES_MATTER !'
(13/18)
२०१८ मध्ये एका दलित माणसाला मारलं गेलं त्याने धर्मांतर कार्याला नकार दिला म्हणून ! त्याबद्दल म्हणशील का #DALIT_LIVES_MATTER ?
(14/18)
पालघर ला,उत्तर प्रदेशात साधू मारले गेले लोकांकडून तेव्हा नाही बोलला रे कोणी SADHUS LIVES MATTER ,इथेच जर तुमचा मौलवी किंवा फादर असला असता तर आमची घर जाळायला,हिंदू आतंकवाद वगैरे सिद्ध करायला तुम्ही मागे कचरला नसता !
(15/18)
इतक्या वर्ष एवढे अत्याचार आम्ही स्वतःच्याच देशात सहन करत आलो आहोत,तुम्हाला लहान भाऊ समजून तुमच्या चुका पाठीशी घालायची चूक आमच्या पूर्वजांनी केली असेल पण आम्ही त्यावर आवाज उठवला कि आम्ही लगेच ISLAMOPHOBIC ?
(16/18)
हा ढोंगी पणा त्यांच्या समोर दाखव जे स्वतःची बुद्धी वापरत नाहीत,इथं असलं काही बोलायचं प्रयत्न केलास तर उत्तराला प्रत्युत्तरंच मिळेल आणि असं मिळेल कि तुमचा भोंग्याचा आवाज सुद्धा त्या उत्तरापुढे फिका पडेल !"
(17/18)
एवढं बोलून झाल्यावर तो काहीही बोलला नाही,म्हणून मी दुपारी झोपी गेलो,त्याचे प्रत्युत्तर काही आले आहे का पाहायला insta चालू केलं तर लक्षात आलं कि 'I AM BLOCKED ' आणि तरीही आम्ही हिंदू मात्र असहिष्णू ठरतो !दुर्दैव हेच कि #HINDU_Lives_matter म्हणायला अनेक हिंदू सुद्धा कचरतात !
(18)
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with 𝐏𝐚𝐧𝐝𝐞𝐲𝐣𝐢_𝐬𝐩𝐞𝐚𝐤𝐬

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!