My Authors
Read all threads
THREAD
विषय-𝐀𝐉𝐀𝐘 𝐏𝐀𝐍𝐃𝐈𝐓𝐀

स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांनी सुद्धा या देशातला हिंदू सुरक्षित नाही,काल #AjayPandita ह्या काश्मीर मधील एकमेव हिंदू सरपंचाचा दिवसाढवळ्या जिहाद्यांनी गोळ्या घालून खून केला ! ते काँग्रेस पार्टी चे सदस्य होते !
(1/9)
या वर महाराष्ट्रातल्या किती काँग्रेसी नेत्यांनी प्रतिक्रिया दिली ? किती स्वयंघोषित काँग्रेसमन नि यावर वक्तव्य केलं ?ते जाऊदे,राजकारणात मला पडायचं नाही ! पण अजूनही या देशात आपण सुरक्षित नसेल तर का पाळतो आहोत आपण सर्वधर्म समभाव ?
१९८९ मध्ये टीका लाल टपलू पासून ते २०२० मध्ये अजय पंडिता पर्यंत किती काश्मिरी पंडितांनी स्वतःचा जीव गमावला या जिहादी लोकांमुळे ?या सगळ्याचं उत्तर एकाच गोष्टीत सापडेल,हिंदू स्वतःची ओळख विसरले आहेत,
(3/9)
इतक्या वर्ष आपण याना(देशातल्या मुस्लिम) लोकांना कायम लिंबू टीमबु म्हणून त्यांच्या चुका पाठीशी घातल्या आहेत आणि याचाच गैरफायदा हे लोक घेत आहेत !
(4/9)
पार आधी पासून चालू असलेला नरसंहार असाच चालू राहिला तर एकदिवस आपण सुद्धा संपुष्ठात येऊ यात शंका नाही ! देशात ठीक ठिकाणी छोटे छोटे काश्मीर तयार झाले आहेत आणि या विचारधारेला खतपाणी घालणारे आपल्या देशातले पुरोगामी आणि कॉम्युनिस्ट.
(5/9)
आपण हिंदू अजून किती दिवस गप्प बसणार आहोत ?तुमच्या घरचं कोण मारेल तेव्हा बोलणार आहोत का आपण वाट पाहतोय कुणीतरी येऊन आपल्या कुणाला काहीतरी करावं म्हणून ?
(6/9)
जो माणूस इतिहास वाचत नाहीत तो इतिहास घडवत नाही हे वाक्य आपल्या हिंदूंसोबत अगदी तंतोतंत लागू होतं,
इतक्या वेळेला यांनी आपल्यावर हल्ले केले आहेत,धार्मिक स्थळं उडवली आहेत,बायकापोरांवर अत्याचार केले आहेत तरीही आपण म्हणतो,"अरे सगळे तसे नसतात"....
(7/9)
पण त्या सगळ्यांचा नजरेत आपण सगळे एकच असतो हे लक्षात घ्या !हिंदू आहात ? म्हणजे तुम्ही काफिर,आज तुमच्याशी गोड बोलणारे उद्या जेव्हा वेळ येईल तेव्हा तुमच्या डोक्यात गोळ्या उतरवायला पण कमी करणार नाहीत !
(8/9)
आज अजय पंडिता आहे उद्या तुम्ही असाल ! मी लगेच रस्त्यावर येऊन गाड्या पेटवा म्हणत नाही पण कमीत कमी सावध तरी व्हा,कोणतीही राजकीय पार्टी आज आहे उद्या नाही ! हा धर्म कायम आहे ! आणि ते तुम्हाला संपवताना तुम्ही हिंदू आहात,बौद्ध आहात कि अन्य काही आहात म्हणून पाहणार नाहीत !
(9/9)
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with 𝐏𝐚𝐧𝐝𝐞𝐲𝐣𝐢_𝐬𝐩𝐞𝐚𝐤𝐬

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!