My Authors
Read all threads
Bu akşam sizlere uzun zamandır bahsetmek istediğimiz bir konu olan "Slow Food Hareketi" ile ilgili bir bilgisel hazırladık. Fast fooda karşı başlayan bu hareket nedir? Geleneksel yemek, yerel ekosistemler bu akımın neresindedir?
Herkese iyi okumalar dileriz. Image
Slow Food, 1986'da Carlo Petrini tarafından başlatılan uluslararası bir harekettir. Hızlı, ayaküstü yemek alışkanlığına (fast food) karşı alternatif olarak geleneksel ve yerel yemek ve yeme biçimlerini, yerel ekosistemlerin özelliklerini korumayı teşvik eder.
İlk olarak Roma’da açılan McDonald’s şubesini protesto etmek amacıyla eylem çağrısında bulunan Carlo Petrini ile ortaya çıkmıştır. Yerel üreticileri korumak amacıyla başlayan bu eylem 1989 yılında, Paris’te 15 ülke delegesinin imzasıyla uluslararası bir harekete dönüşmüştür.
Bu akımın en fazla altını çizmek istediğimiz özelliği merkezinde bölge kavramının olması. Bir başka deyişle, hareketin temelinde bir bölgenin coğrafyasına ait, lokal ürünler kullanmak ve dışarıdan, hazır ürün almamak yatıyor. Bu da geleneksel yemek kültürünün korunmasını
getiriyor beraberinde. Yani ortaya çıkan ürün; o bölgeyi etkileyen doğal faktörler (toprak, su, bitki örtüsü gibi) ile bölgeye tarımsal özelliğini veren insan faktörünün birleşiminden oluşuyor. Bu noktada insan, ürünlerin ekim, yetiştirilme ve pişirilme teknikleri ve
uygulamalarında etkili. Her coğrafyanın çevresel özellikleri ve insanının geçmişi, kültürü farklı olduğundan Slow Food akımına göre ortaya çıkan her tarımsal ürün baştan sona benzersiz ve özel. Slow Food akımı aynı zamanda ürünlerin doğaya saygı gösterilerek üretiliyor olmasını,
gıda ve tarım biyoçeşitliliğini korumanın önemini ve mümkün olduğunca kişinin kendi yediğini kendi yetiştirmesi gerektiğini savunuyor. Temelde yemek yemenin yalnızca hayatın devamlılığını sağlamak için gerçekleştirilen bir eylem, bir gereklilik olmadığı; hayattan zevk alınmasını
sağladığı fikrini ortaya koyduğundan yemek yerken sosyalleşme konsepti de bu hareket için önem taşıyor.Slow food 3 temel üzerine kuruludur.
İyi - Temiz - Adil
İYİ: İnsanların yediği ürünün, hiçbir şekilde doğallığını kaybetmediği, tadının iyi olduğu ve zevk vermesi anlamında,
TEMİZ: Yiyecek; çevreye, hayvanlara ve sağlığımıza zarar vermeyen sürdürülebilir bir şekilde üretilmelidir. Tüketim dahil, tüketici ve üretici sağlığını korumak, ekosistemi ve biyoçeşitliliği korumak gerekliliğidir.
ADİL: Tüketiciler için uygun fiyatların sunulması, herkese adil davranılması ve üreticilerinde emeklerinin karşılığını alması gerektiğini vurgular.
Peki nereden ulaşabiliriz bu ürünlere?
Dönemsel olarak slow food pazarları açılmaktadır. Ülkemizde ilk olarak bu akıma
Germiyan Köyü katılmıştır. Köydeki gıdaların hazırlanmasında Alaçatı, Balıklıova, Barbaros gibi yerlerden gelen yerel ve doğal, katıksız ürünler kullanılmıştır. Pazarlar haricinde yerel topluluklar (convivium), stklar, internet siteleri mevcut. Slow foodun unsurlarından birisi
sosyalleşme demiştik. Tüketicinin aldığı ürünün hikayesini bilmesine olanak sunan bu sistem, üretici ile tüketicinin aynı ortamda bulunup sağlıklı bir şekilde iletişim kurmalarını da sağlıyorlar. Sağlıklı gıdanın bir kez daha öneminin anlaşıldığı bu pandemi
günlerinde slow food hakkında yazdığımız bu bilgiseli okuduğunuz için teşekkür ederiz.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Sağlıklı Tarım

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!