My Authors
Read all threads
Sürekli olarak bitki topraklarıyla ilgili bilgi verirken alkali toprak sever, pH 5 civarı sever gibi örnekler veriyoruz. Evimizde pH ölçer yok ise bunu ölçmenin yöntemlerinden birisi şudur;
Kırmızı lahana suyunu indikatör olarak kullanabiliriz. *İndikatör bir çözeltinin asit mi Image
baz mı olduğunu görsel olarak belirleyebilmemizi sağlayan belirteçlerdir.

1. Adım:
Kırmızı lahanayı küçük parçalar halinde kestikten sonra üzerine sıcak su döküyoruz. Hazırladığımız karışımın sıcaklığı oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletiyoruz.
Suyun rengini zaman geçtikçe koyu mora dönüşecektir. Koyu mora dönüştükten sonra soğuyan sudan lahana parçalarını süzerek ayırıyoruz. Bu şekilde indikatörümüz hazır hale geliyor.

2. Adım:
Bahçemizden aldığımız bir miktar toprağı bir bardağın içerisine koyuyoruz. Toprağın
üst kısmından değil biraz daha alt kısımlarından almalısınız. Kaynamış ve soğumuş bir suyu bardağa ekliyoruz. Toprak su karışımını bir kaşıkla karıştırdıktan sonra toprağın bardağın tabanına çökmesi için bekliyoruz. Burada kaynamış soğumuş su yerine saf su kullanmanız
daha verimli olacaktır.

3. Adım: Dibe çöken toprağın suyunu bir bardağa ayırın ve üzerine kırmızı lahana suyundan bir miktar ekleyip karıştırın.
Eğer suyumuz kırmızı renge dönüşüyorsa pH 7'den düşük, maviye dönüşüyorsa 7'den yüksek, yeşile dönüşüyorsa 7'den çok daha yüksektir.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Sağlıklı Tarım

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!