Lite länkar till några referenser och några aspekter jag tänkte på när jag lyssnade på @GretaThunberg's sommarprat (tråd)
@GretaThunberg pratade som vanligt om IPCCs koldioxidbudget från SR15 (läs den), om en vill veta hur länge budgetarna räcker rekommenderar jag min sajt carbonbudgetcalculator.com, där en kan se hur länge budgeten räcker på global eller landsnivå.
@GretaThunberg nämnde @KevinClimate med fleras artikel i Climate Policy, som med hjälp av koldioxidbudgetar från SR15 visar att både Sveriges och Storbritanniens koldioxidbudgetar är dubbelt så stora jämfört med vad de borde vara tandfonline.com/doi/full/10.10…
@GretaThunberg nämnde tipping points och feedback loops, rekommenderar "Hothouse Earth"-artikeln av @jrockstrom med flera, den förklarar ett möjligt framtidsscenario pnas.org/content/115/33…

En mer ingående förklaring av tipping points carbonbrief.org/explainer-nine…
@GretaThunberg säger när hon pratar om nollutsläpp att den enda metod som kan fungera i tillräckligt stor skala är att "helt enkelt att sluta göra vissa saker". "Klimat- och hållbarhetskrisen kan inte lösas inom dagens ekonomiska och politiska system". Tillväxtkritik enligt mig.
Jag rekommenderar denna artikel som en lättillgänglig introduktion till degrowth-rörelsen, som pekar ut möjliga vägar bort från dagens tillväxtberoende
vice.com/en_us/article/…

(Och följ @jasonhickel och @JKSteinberger som är med i artikeln)
Det är de rikaste människorna i de rikaste länderna som är det största klimatproblemet, här en väldigt spännande artikel som pekar ut överkonsumtion som en starkt bidragande orsak till klimatförändringarna, och pekar ut möjliga vägar ur det (se tabell 1) nature.com/articles/s4146…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Patrik Erdes

Patrik Erdes Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @PatrikErdes

23 Sep 20
"Halving emission by 2030 and achieving net zero by 2050 will get us to the 1.5°C ambition" is a dangerous myth, and it is unfortunately spreading all over the place. 1/
This comes from the @IPCC_CH SR15 report from 2018, which in the SPM C.1 stated that "In model pathways with no or limited overshoot of 1.5°C, global net anthropogenic CO2 emissions decline by about 45% from 2010 levels by 2030 [...], reaching net zero around 2050 [...]" 2/
HOWEVER: Section C.3 is then clearly states that "All pathways that limit global warming to 1.5°C with limited or no overshoot project the use of carbon dioxide removal (CDR) on the order of 100–1000 GtCO2 over the 21st century". That's a LOT to remove! 3/
Read 31 tweets
14 Sep 20
Regeringen satsar 9,7 miljarder kronor på klimatet i budgeten för 2021. Som det ofta är när det gäller klimatet så är det bra och dåligt. Det är bra för att det är mer än det varit i tidigare budgetar, och det är många bra satsningar.

regeringen.se/pressmeddeland…

(1/6)
Det är dåligt för det är för lite pengar, med tanke på att vi är i en klimatkris.

Om man exempelvis jämför med de ledande demokratiska presidentkandidaternas klimatplaner i USA, så inser man hur futtigt det är.

(2/6)
Bernie Sanders Green New Deal ($16,3 biljoner USD över 10 år) motsvarar 7,6% av USAs BNP, per år. Joe Bidens plan ($2 biljoner USD över 4 år) innebär investeringar som motsvarar 2,3% av USAs BNP, per år.

9,7 miljarder kronor för klimatet motsvarar 0,2% av Sveriges BNP.

(3/6)
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!