My Authors
Read all threads
#Thread

विषय : #पुरोगामी कि #प्रतिगामी

सध्या पुरोगामी आणि प्रतिगामी असा वाद अगदी जोरात चालू आहे आणि दुर्दैवाने आपल्या देशात हिंदू धर्माला नावं ठेवणे, संस्कृतीला नावं ठेवणे आणि पाश्चिमात्य संस्कृतीचे अनुकरण करणे म्हणजेच पुरोगामीत्वाचे एक प्रमाण झाले आहे.

(1/12)
आणि 'शाहू फुले आंबेडकर यांच्या विचारावरच चालणारे पुरोगामी आणि जे चालत नाहीत त्यांना शिव्या' असं मी म्हणत नाही असे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे, पण बाबासाहेबांच्या विचारांवर खरेच आज त्यांचे नाव घेऊन स्वतःला पुरोगामी सिद्ध करणारे लोक चालत आहेत का ?
(2/12)
जे जे म्हणून लोक या तिघांची नावं घेतात त्या पैकी ९०% लोकांनी तर यांचं वाङमय वाचलेलं नसतं आणि जे काही वाचलेलं असतं ते अर्धवट..बाबासाहेबानी हिंदू धर्मावर सडसडून टीका केलीच कि, पण त्या सोबत त्यांनी हिंदूंच्या पक्षाने सुद्धा कितीतरी परखड गोष्टी लिहल्या जे हे पुरोगामी वाचायला टाळतात.
आता पुरोगामी ओळखायचा कसा ? तर तो सुरवातीला शाहू-फुले-आंबेडकरांचे नाव घेऊन बोलतो, मग महाराजांच्या सैन्यात मुसलमान होते हे सिद्ध करण्यासाठी अतितटीचे प्रयत्न करतो आणि शेवटी येऊन प्रत्येक गोष्टीचे खापर हे फक्त आणि फक्त ब्राम्हण समाजावर फोडतो
(4/12)
आणि या वादाचे संदर्भ मागितले तर तो वादातून पळ काढतो !पुढे जाऊन तो स्वतःला नास्तिक सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतो, पण ईद आणि ख्रिसमस मात्र जोमाने साजरी करतो,
(5/12)
हिंदूंच्या सणांवर सडसडून टीका करून चार लोकांपुढे "LOOK HOW MODERN I AM " दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. #संदर्भहीन_भाष्य हे एक मोठं लक्षण आहे तथाकथित पुरोगाम्यांचे !
(6/12)
पण समजा मी देवाची पूजा करत असेन, मंदिरांमध्ये जात असेन, देव धर्माच्या गोष्टी पाळत असेन, आपले सण जोमाने साजरी करत असेन आणि इतिहासात घडलेल्या गोष्टी न विसरता तसे वागत असेन तर मी #प्रतिगामी ?
(7/12)
"मृत्यू नंतर माझ्या देहावर कोणतेही संस्कार न करता सरळ सरळ विद्युत दाहिनी मध्ये झोकून द्या" असे म्हणणाऱ्या तात्यारावांना लोकांनी कर्मकांडी आणि इतर उपाध्या देऊन त्यांना प्रतिगामी सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला पण ....
(8/12)
तात्यारावांचे पुरोगामीत्व हे आत्ताच्या पुरोगाम्यांना न झेपणारी गोष्ट आहे आणि याची अनेक उदाहरणं आहेत.

माझ्या दृष्टीने छत्रपती शिवाजी महाराज तर पुरोगामित्वाचे परमोच्च उदाहरण आहेत; कसे, तर......
(9/12)
ज्या वेळेला नेतोजी पालकर ह्यांनी मुस्लिम धर्म काही कारणाने स्वीकारला आणि त्यांनी पुन्हा हिंदू धर्मामध्ये येण्याची इच्छा व्यक्त केली तेव्हा महाराजांनी काहीही आक्षेप न घेता अगदी विधिवत त्यांना पुन्हा हिंदू धर्मात आणले.
(10/12)
अशी कितीतरी उदाहरणे इतिहासात सापडतात ! मुळात पुरोगामित्वाचा अर्थ न समजलेच लोक कायम दवंडी पेटवून सगळ्यांना सांगत असतात कि मी पुरोगामी आहे, LOOK HOW PROGRESSIVE I AM !
(11/12)
पण जर देव, देश, धर्म या सोबतच वैज्ञानिक, तर्कशुद्ध विचार करून, चर्चेत आपण चुकत असलो तर माघार घेऊन, जे सत्य आहे ते स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीला जर तुम्ही प्रतिगामी म्हणून सिद्ध करणार असाल तर मग मी माझ्यासारखे अजून अनेक जण गर्वाने म्हणतो कि आहोत आम्ही प्रतिगामी !
(12/12)
Link to facebook post :
m.facebook.com/story.php?stor…
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Pandeyji_Speaks

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!