, 13 tweets, 2 min read
My Authors
Read all threads
Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı TCG Anadolu hakkında bir sorumu cevapladı. Soruyu ve cevabı bu tweet altında paylaşıyorum.
TCG Anadolu için nasıl bir çözüm düşünülüyor ? F-35B'lerin gelme şansı düşük ve Harrier'ların da üretimi durdu. SSB konu ile ilişkin İHA alternatiflerimizi üretiyoruz dedi, siz ne dersiniz bu konu hakkında ?
Cihat Yaycı:"TCG Anadolu'ya kardeşi olan İspanyol modelden farklı olarak bir kalkış rampası eklendi. Bu rampa sayesinde Anadolu dikey iniş - kalkış yapabilen uçaklar için uygun hale getirildi. (VTOL-STOVL).
TCG ANADOLU’ya mutlaka uçak konuşlandırılmalıdır en kısa zamanda ve en uygun alternatif ile. Bu uçaklar illa sıfır olacak diye bakmamak da gerekir. Türkiye’nin hafif uçak gemisi olması Türkiye’yi uluslararası camiada (benzetme olarak ) süper lige taşır.
Uçak sayısı, hangi ülke imali olduğu ve yaşı da şu ilk etapta önemli değildir. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kendi jet pilotunu yetiştirme sürecini geçen yıl başlatmıştır.
Deniz Tayyare Okulu açılmıştır. Bu pilotlar bu uçaklarla uçak gemisi konseptine alışırlar. Bunlara eğitim yaparak pişerler ve yeni tip daha mütekamil uçaklara hazır olurlar.
"Uçak bulamazsak İHA koyalım" demek doğru bir yaklaşım değildir. Bir kere bunlar ayrı birer konsepttir.  Uçak da olmalıdır, İHA - SİHA da. İHA - SİHA için zaten imalat sorunu da yok.
İHA ve SİHA ile Hava - Yer operasyonları veya Keşif - Gözetleme  yaparsınız, hava üstünlüğü sağlayamazsınız. SİHA'lar ile bahsettiğim görevleri icraa etmek için de hava üstünlüğü sizde olmalıdır.
Bunu da uçaklar ya da hava savunma sistemleri ile sağlarsınız. O yüzden uçağın yerine SİHA olmaz. Bunlar birbirlerini ikame edebilecek alternatifler değildir.
TCG Anadolu üzerinde uçakları ile hazır olsaydı ve Libya önlerine gönderseydik durumun nasıl kolayca lehimizde tezahür edebileceğini düşünebiliyor musunuz? Uçak gemisi ana vatandan uzaklara, hatta deniz aşırı güç akatarım kabiliyetidir. Güç projeksiyonudur.
Türkiye’nin bu kabiliyete ihtiyacı olduğu Libya’da açıkça ortaya çıkmıştır. Libya'da gördüğünüz gibi Hava hakimiyeti olmaz ise SİHA ile ancak taaruz edersiniz ama SİHA ile yerleşim yerlerinin hava savunmasını sağlayamazsınız.
Hava Savunması ya HSS'ler ile sağlanır ya da uçaklar ile sağlanır. Bu ikisinden biri olmazsa hava üstünlüğü de olmaz. Hava üstünlüğü elde edilmeden ya da hava Hakimiyeti tesis edilmeden de kara harekatı icra edilemez.
Bu işin ABC’sidir yoksa ciddi kayıplar verirsiniz. Amfibi harekatın da esası budur. Yani Kısacası TCG ANADOLU’ya uçak şarttır."
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Barbarossa

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!