, 7 tweets, 1 min read
My Authors
Read all threads
Ermenistan - Azerbaycan arasındaki gerginliğin sebebi eskiden olduğu gibi Karabağ veya toprak meselesi değil. Aslında bu saldırıların sebebi Ermenistan'ın inisiyatifi sonucu da oluşmuyor, Ermenistan burada piyon. Piyonu hareketlendiren de Rusya.
Çatışmaların Tovuz bölgesinde yaşanması tamamen boru hatlarının o bölgeden geçmesiyle alakalı.

Türkiye'nin gaz ithal ettiği ülkeler arasında Rusya yıllardır 1. Sırada geliyor ama son zamanlarda 1. Liği Azerbaycan kaptı.
Rusya burada Azerbaycan ve Türkiye'ye ders vermeye, gücünü hissettirmeye çalışıyor. Olayların en başından beri Türkiye'nin şiddetle Azerbaycan'ın yanında durması sadece oluşan yakınlıklarımızdan kaynaklanmıyor yani.
Bir bilgi daha vereyim. Azeri Gazının Avrupa'ya ulaşması için döşenen boru hattı bitmek üzere, Azerbaycan'ın hedeflerine göre yıl sonunda Avrupa'ya Gaz İhracı başlayacak.
Oluşan gerginliğin sebepleri kabaca:

1- Türkiye'nin gaz ihtiyacını artık Azerbaycan'ın büyük ölçüde karşılaması.

2- Demiryolları, Boru hatları Tovruz bölgesinden geçmesi.

3- Azerbaycan'ın çevre ülkeleri yanı sıra artık Avrupa'da da pazar hacmi oluşması.
Sıkışan Rusya Ermenistan aracılığı ile Azerbaycan üzerinden mesajını veriyor. Tüm bu olaylar sonucunda Azerbaycan Avrupa'da da etkin olmaya başlayınca çatışmaların dozu artacaktır.
Ben bunları aslında dün gece paylaşıcaktım. Taslağım hazırdı. 15 Temmuz günü olduğu için arada kaynamaması için paylaşmadım, önemli bir konu çünkü. Olayları bu gözden de görmenizi istiyorum.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Barbarossa

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!