My Authors
Read all threads
In het kader van de #CoronaMelder zie je vaak de termen "codes uploaden" en het woord "server". De vraag die je dan (terecht) kan hebben is wat er dan eigenlijk wordt opgeslagen en wanneer? Ik ga m'n best doen dat uit te leggen šŸ§µā¬‡ļø
Allereerst: je activeert de app, wat dan? Met activeren wordt het inschakelen het uitzenden van unieke codes bedoeld via bluetooth. Deze codes zijn willekeurig en wisselen elke 15 minuten. Daarnaast wisselt ook het adres van waar de code wordt uitgezonden.
Je kan dus niet het bluetooth adres van een telefoon blijven volgen en zo alle codes van een bepaalde persoon opvangen. Deze codes worden niet naar een server verzonden. Er is dus geen centrale database van alle codes van iedereen instaan (dat zou niet best zijn voor je privacy).
Jouw telefoon luistert ook naar codes van andere telefoons en slaat die 14 dagen op. Nogmaals, op je telefoon, ook de codes die je ontvangen hebt worden niet naar een server verzonden.
Stel, je hebt wat klachten en laat je testen. De GGD zal je dan bellen met de uitslag. Als die uitslag positief is dan starten ze het bron-en contactonderzoek. Daarmee vragen ze je om de gegevens van alle mensen waarmee je in contact bent geweest.
Maar helaas ken je niet iedereen. Daarom vragen ze je ook of je de app hebt en of je jouw codes bekend wil maken. Als je dat wil, geef je de GGD een tijdelijke sleutel die op je telefoon getoond wordt. Vervolgens worden de codes van jouw telefoon gedeeld met de server.
Op dat moment worden dus jouw codes bewaard op de server, voor 14 dagen. Jouw naam of andere gegevens worden hierbij niet opgeslagen. Andere telefoons vragen de lijst met codes regelmatig op en vergelijken of ze die code hebben gezien.
Is dat het geval en was de signaalsterkte en duur van dat contact boven een drempelwaarde, dan wordt er een notificatie op jouw telefoon getoond. Deze notificatie wordt op de telefoon gegeneerd. Er wordt ook niet bijgehouden op een server of jij een notificatie hebt gehad.
Buiten de codes die je verstuurt als je positief getest bent, stuurt jouw app dus geen dingen naar de server en je bent zelf in controle of je jouw codes wil delen. šŸ§µ
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Hugo Visser

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!