My Authors
Read all threads
Vad händer med kontoren efter corona? Arkitekterna: ”större ytor, mindre smitta och stress!” Beställarna: ”vi har ytor vi inte längre behöver, hjälp oss bygga mindre kontor!”

svd.se/arkitekten-kon…
Och minst en av er som tycker att jag ser för negativt på allt: ”jamen man kanske kan få BÅDE OCH har du tänkt på det Åsa?”
Såhär va: ja i teorin kan man få både och. I praktiken är det bara vissa som får både och. Vissa andra får varken eller. Och de flesta får en blandning som inte är tillräckligt riskbedömd.
Jag tänker att det finns en mekanism här som är väldigt lik utvecklingen i arbetslivet i stort, och i välfärden, och jag önskar att jag hade ett specifikt och slagkraftigt sätt att formulera det för min känsla är att så många av oss blir lurade av detta, gång på gång.
I en fålla har vi Specialisterna. I detta fall arkitekter. Ibland är de speciallärare, ibland psykologer, ibland tekniker, ibland organisationskonsulter. De vet massor om vad som skulle funka bra.
I en annan fålla har vi Beställarna. De är ibland företag, ibland kommuner eller regioner eller myndigheter. Mekanismen jag anar verkar inte vara begränsad till sin driftsform alls. Det är en adaptiv jävel till mekanism.
Specialisterna vet vad som behövs (krav) och Beställarna vet vad det får kosta (resurser). Specialisternas mål är att göra saker så bra som möjligt (höjda krav) och Beställarna att hålla budget (begränsa resurser).
Sen händer nåt i Verkligheten. T ex: en pandemi ändrar våra vanor. En ny pedagogik eller behandling lanseras. En ny teknik stöper om en bransch.

Specialisterna ba: VI SER MÖJLIGHETER!
Beställarna ba: jupp jupp vi med
Färre folk på kontoret? Arkitekterna vill öka ytorna och beställarna minska dem.

Digitala vårdmöten? Vårdfolket vill ge alla behandling och beställarna minska den fysiska tillgängligheten.
Inkluderande pedagogik? Specped vill ge fler elever sociala sammanhang, beställarna vill ha färre elever i resursskola.
Och är man politiker eller framtidsexpert så är man 99 % säkert inlemmad i Det Stora Utvecklingsparadigmet som säger: allt blir alltid bättre på det stora hela. Så varför skulle inte båda sidornas önskemål kunna gå i uppfyllelse?
Jag tror att den generella underliggande kritiken som Marcus och jag försökt formulera nu några år (och vi kommer behöva några år till på oss för att bli riktigt tydliga med det) är typ: vi behöver in och titta på vad som händer med människor medan den där utvecklingen sker.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Åsa Plesner

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!