My Authors
Read all threads
Terug van vakantie heeft u vermoedelijk ook een bericht van uw kindopvangcentrum: geef toestemming zodat wij voortaan al uw gegevens buiten je zicht in een nieuw controlesysteem bij Dienst Toeslagen stoppen.

Mijn advies: doe dat niet en maak bezwaar bij de Privacy Officer.

/1
Medio juni was in een voortgangsrapportage Belastingdienst de mededeling verstopt dat met een mooie 'optimalisatie' ouders voortaan beroofd werden van hun recht om zelf moment en inhoud van communictie aan belastingdienst over kinderopvang te bepalen.

/2


rijksoverheid.nl/documenten/kam…
De regeling in kwestie blijkt te zijn: Regeling van SZW, van 20 november 2019, nr. 2019-0000168656, ... in verband met een aanscherping van de administratieve eisen ten behoeve van de gegevensverstrekking aan de Belastingdienst/Toeslagen.

/3


zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-651…
Binnen een half jaar na een overduidelijke uitspraak Syri en binnen een maand na die van
@toezicht_AP
blijkt de Belastingdienst gewoon door te gaan op het pad van inrichten fraudepreventiesystemen buiten de burger om.

Dat vind ik zorgwekkend, vooral omdat er zoveel mis is.
/4
En omdat zo duidelijk is dat zelfs al zou hier een Wet voor gemaakt zijn, de rechter een dergelijke wet/werkwijze wegens disproportioneel als in strijd met Europese verdrag van de Rechten van de Mens terzijde zal schuiven.

deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=E…

/5
De branche kinderopvang, (@BrancheKOV) die met vergunningen afhankelijk is van de overheid, wordt door overheid uiteraard gemaand om deze regels in te voeren en krijgen geen opt-out (net zo min als de ouders).

/6
Al in 2014 publiceerde de VN een rapport dat dit soort digitale surveillance aan straffe regels gebonden dient te zijn en je als overheid niet zomaar de privacy, briefgeheim en onschuldpresumptie van burgers mag schenden.

justsecurity.org/wp-content/upl…

/7
Ik hoop dat politiek (@RenskeLeijten, @PieterOmtzigt) en journalistiek (@pieterkleinrtl, @JanTrouw, maar ook @EricChrSmit, @erwinboogert , @folkertjensma, @Rikwassens, @KarinSpaink, @tokmetzis) en @privacyfirst @burgerrechten @NJCM_nl mee willen helpen dit tij te keren.

/end
Overigens zie ik nu nog dat ook door overheid zelf erkend wordt dat er een artikel 8 schending is. Maar ze doen het toch want dat is lekker efficient.
Te zien is dat het argument dat het een grote moeite is om toestemming te vragen leeg is. Het is vooral een grote moeite om netjes volgende de AVG de gegevens te gaan beschermen en behandelen. Zie de SyRi normen die de rechter aanhaalde: transparantie, doelmatigheid, juistheid..
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Simon Lelieveldt

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!