, 23 tweets, 6 min read
My Authors
Read all threads
#KAP'a açıklanan mali verilerle borsaya açık 4 takımın 19/20 sezonu finansalları gelmiş oldu.

💰4 Takım toplam gelir : 2,39 Milyar TL
💰4 Takım toplam zarar: 714 Milyon TL
Pandemi etkisi ile sarkan sezona ait yayın gelirleri Trabzonspor tarafından gelirlere eklenirken diğer kulüpler bunu eklememiş. Bir galibiyet 2,7 milyon TL, beraberlik 1,4 milyon TL ve sıralama ödülü gelecek sene mali tablolarına yansıyacak ve karşılaştırmak zor olacak.
Borsaya açık 4 kulübün toplam futbol operasyon gideri geçen sezona göre düşerek 2,3 milyar TL oldu. Geçen sezon bu rakam 2,47 milyar TL'ydi.
Gelirden operasyon gideri çıkınca çıkan brüt kar rakamı toplam 62,4 milyon TL olurken, Beşiktaş ve Fenerbahçe kaba tabirle 10 liraya aldıkları peyniri 8 TL'ye satmışlar ve sezonu brüt zarar kapatmışlar.
❗️❗️❗️31.05.2020'de biten 2019/20 sezonunda kar eden kulüp olmadı.
⭐️Takım maaş harcaması geçen sezona göre TL bazında en yükselen iki takım Beşiktaş (%16) ve Trabzonspor (%3), Fenerbahçe'de iyileşme %25 civarında.
Gelirdeki düşüşe paralel olarak ücretlerin gelire oranında en yüksek rakam Beşiktaş'ta (19/20 : %91) Beşiktaş kazandığı her 100 TL'nin 91 TL'sini futbolculara ödemiş.
Puan başına ücreti ödeyen takım 8 milyon TL ile Galatasaray.
Toplam yükümlülükler yani kulüplerin yerine getirmek zorunda oldukları edimler 18/19 sezonunda 7,4 milyar TL iken 19/20 sezonunda 8,9 milyar TL'ye yükseldi.
Bu yükümlülükler karşılığında kulüplerin nakden yerine getirmesi gereken rakam, yani nakit olarak ödemek zorunda olduğu borç 19/20 sezonu sonunda 10,2 milyon TL bunun içerisinde kredilerin henüz mali tablolara yansımamış ama sözleşme ile ödenmesi gereken faizleri de dahil.
Kulüpler bu gelirleri ile bu nakdi borçları ortalama 5 senede ödeyebiliyorlar. Tek şart tüm gelirin direk borca gitmesi yani imkansız.
Harcama Limitlerinde Fenerbahçe'nin itiraz ettiği konuların başında gelen kredi ana para ödemeleriydi. Kulüpleri banka ve finans kurumlarına toplam borcu 4,7 milyar TL'den bir yılda 6,1 milyar TL'ye yükseldi.

❗️Bankalara en borçlu takım Fenerbahçe 2,1 milyar TL
2020/21 sezonunda kulüpleri bankalara ödemesi gereken borç tutarı 2,1 milyar TL bunun 1,3 milyar TL'si Fenerbahçe'ye ait.
Kredi dışı borçlarda en fazla borca sahip takım 1 Milyar TL ile Beşiktaş.
Kulüpler bu borçlanmalar için kreditörlere belli temlikler ve güvenceler veriyorlar. Temliklerde lider takım yine Beşiktaş. Temlik tutarı 5,4 milyar TL.
Kulüplerin borsaya açık şirketlerinin hakim ortak olan dernekten alacakları ise 3,7 milyar TL.
Son olarak @futbolekonomi 'nin sürekli bahsettiği gibi kulüplerin özsermayeleri negatif 3 milyar TL'de. Bu kulüplerin ise bu güne kadar ettikleri toplam zarar ise 4,8 milyar TL.
Toplu olarak gelir tabloları bu şekilde.
Kulüpler sadece 100 TL kazansaydı nereye ne harcarlardı?
Sonuç kulüpler bu güne kadar 4,8 milyar TL zarar etti her geçen sezon bu zarar büyüyor. Türkiye'de borsaya açık hiç bir takımın kar elde edememiş olması durumun vahametini daha da gözler önüne seriyor.
Kulüplerin banka borçları sürdürülebilir seviyede değil, bu borçlara sürekli eklenen faiz ve kurdaki dalgalanma borcu yönetmeyi daha da zorlaştırıyor. Kulüpleri 5 yıl değil belki 10 yıllık bir yapılandırmaya ihtiyacı var.
Takım Harcama Limitleri ile atılan adımın devamının gelmesi ve hesaplamanın daha adil bir hale getirilerek kulüpleri yok etmeden kontrollü bir harcama sınırı çizmek gerekli.
Buraya kadar okuyan varsa sabrı için sonsuz teşekkürler.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Kerem Akbas

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!