My Authors
Read all threads
!! HET STAAT TE GEBEUREN !!

ingezonden bericht:

De Spoedwet wordt naar voren gehaald en met spoed door de Kamers geloodst. En alhoewel deze wet ten opzichte van de eerste consultatieversie gering is aangepast, (controle achter de voordeur is eruit gehaald), geeft deze wet de👇
overheid carte blanche iedere willekeurige maatregel te nemen. Let op! De overheid en media berichten hier niet of nauwelijks over, om deze wet stilletjes in te kunnen voeren.

Deze wet geeft de minister van VWS (Hugo de Jonge) het mandaat om per decreet te gaan regeren. Dit 👇
betekent dat de minister naar eigen goeddunken (letterlijk!) maatregelen kan op- en afschalen, zonder het parlement daarin te betrekken dus:

Wil hij dat u vanaf morgen 2,5 meter uit elkaar blijft? Dan gebeurt dat!
Wil hij dat iedereen in Nederland vanaf morgen zowel binnen als👇
buiten mondkapjes gaat dragen? Dan gebeurt dat!

Wil hij dat u slecht op bepaalde uren van de dag buiten mag komen? Dan gebeurt dat!

Wil hij mensen verplicht in quarantaine plaatsen?Dan gebeurt dat!

Wil hij Samenkomsten van meer dan 2 of 3 personen verbieden? Dan gebeurt dat
Wil hij bedrijven sluiten en/of horecagelegenheden beperken/verbieden? Dan gebeurt dat!

Wil hij iedereen verplichten een PCR-test te nemen? Dan gebeurt dat!

Wil hij reizen naar het buitenland verbieden? Dan gebeurt dat!

Wil hij alle verzorgingshuizen en bejaardentehuizen voor
ieder bezoek afsluiten? Dan gebeurt dat!

Wil hij mensen voor quarantaine ut huis plaatsen? Dan gebeurt dat!

Wil hij ‘besmette’ kinderen bij ouders weghalen? Dan gebeurt dat!

Wil hij iedereen verplichten zich te laten vaccineren? Dan gebeurt dat, zelfs onder dwang!

Wil hij de
verkiezingen van maart 2021 tot onbepaalde tijd uitstellen? Dan gebeurt dat!

Artikel 58s geeft de minister het recht om alles wat niet benoemd staat naar eigen inzicht en goeddunken uit te voeren. Het geeft hem de wettelijke grondslag om dictator te zijn. Alle grondrechten
kunnen door hem naar eigen inzicht worden ingeperkt.

En nu hoor ik de mensen al roepen: “Ik doe daar niet aan mee, niet bij mij, ik ben mijn eigen baas, ik beslis zélf wel wat goed voor mij is, niemand haalt mijn kinderen weg, ik laat mij niet vaccineren”, enzovoort.

Maar dan
heeft u niet goed opgelet In het woord spoedwet zit het woord WET. Dit geeft de overheid de volmacht om al het bovenstaande uit te voeren!

Waarschuw iedereen voor de dictatuur die op alle Nederlanders afkomt, van jong tot oud!
#Nederland #vrijheid #KickOutRutte
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with #KICKOUTRUTTE

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!