My Authors
Read all threads
Madem nerde o eski tivitler'e konu olduk (bunlar genellikle çok iyi trend sonu göstergeleridir), birkaç grafikle uzun vadede nerelerdeyiz ona bakalım.
USDTL, Mevsimlik grafiği:
i) 1990'lardaki trend açısıyla, 2008 sonrası trend açısı: İlkinde çok dik açıyla ve hemen hemen kesintisiz yükselirken, ikincisinde daha yatay bir açıda ve kesintilerle ilerliyor. İlki çok yüksek enflasyon, ikinci dalgalı kur ve düşük enflasyon dönemi.
ii) 2002-2008 yatay dönemine girerken, mevsimlik RSI hızla azalıyor, önce tepede bir negatif uyumsuzluk veriyor, ardından hızla 50'ye geriliyor. Yükseliş öncesinde RSI göstergesinde tOBO, boyun kırıldıktan sonra trend başlıyor. Mevsimlikte RSI OBO yapıyor olabilir.
2002-2008'e daha yakından, aylık grafikle bakalım: RSI aşırı alımdan aşırı satış bölgesine kadar çekilirken, fiyat tipik bir yassı düzeltme kalıbı oluşturuyor: 3-3-5. 1.77'den 1.14'e kadar düşüşte $ TL karşısında, 6 sene içinde %35 değer kaybediyor.
TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru: 1994 şokunda dipte pozitif, 2008 ve 2010 TL zirvelerinde tepede negatif uyumsuzluk vardı. Şu anda 30 yıllık destek seviyesi deneniyor, 2018 şokunda aşırı satış bölgesine dokunup tepki verdi. Gösterge 1980'lerin sonundaki seviyelerde.
$ bazında BIST100 (TL cinsi varlıkların tahmini değerini göstermesi bakımından yorumlarsak) 2008-2010 ve 2013'de 500 seviyesini üç defa test etti. 2013'den beri düşüşte. Çok geniş ve uzun bir yatayın dibinde. 2002-2020 arası çok muhtemel bir 5+3 döngüsü. Döngü henüz tamamlanmadı.
Uzun vadeli dalgalar (Cycle ve Supercycle) uzun vadeli temel finansal davranışları belirleyen dalgalardır. Türkiye'de 2008-202? dolarizasyonu ve TL/TL cinsi varlıklardan kaçış paradigması, Cycle dereceli bir dalganın davranış dinamiği idi. Bu dalga bittiğinde paradigma değişecek
2000-2008 arasında TL'nin $ karşısında %35 değerlenmesi, aynı dönemde hisse senetlerinin $ bazında %1000 değer artışı, kalıcı bir trende dönüşmeden, 8 senenin içinde sönüp gitmiş, yerini daha defansif görülen yabancı paraya kaçış davranışına bırakmıştı.
~ 12 senedir devam eden bu dalganın sonlarına çok yakın olduğumuzu düşünüyorum. Bankacılık sisteminde ~250 milyar $, tahminen bir o kadar (belki bundan da fazla) yurtdışına çıkartılan, yastık altına sokulan, altına gömülen tasarruf ve servetler yaklaşık bir yıllık GSYiH kadar
Bu davranış dinamiği, bildiğim kadarıyla dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde yok. (Geri kalmışlarda bu kadar tasarruf ve servet var mı, tartışılır.) Sadece içinden geçtiğimiz dönem bakımından değil, tarihsel olarak da absürd ölçekli bir anomali. Bence sürdürülebilir değil.
Mart ayında panikle EM'lerden kaçan sermaye, Ağustos ayı biterken -yetersiz de olsa- yeniden EM'lere dönmeye başladı. Endonezya ve Hindistan'a net girişler var; Güney Afrika ve Türkiye'den çıkış (şimdilik) devam ediyor. Şimdilik ...

Gerek YP ve yastık altına park edilen paranın, gerekse kazançlı yatırım imkanları arayan yabancı sermayenin, aşırı ucuzlamış varlıkların cazibesiyle Türkiye gibi bir ülkeye (TL cinsi varlıklara) dönmemesi düşünülemez. Sadece bir zaman meselesi. Önce dalga kalıpları tamamlanmalı.<
Türklerin yabancı para düşkünlüğünün uzun bir tarihi var. Nedenleri tartışılır. Şevket Pamuk, 17. yüzyıl ortalarında, Avrupalı tüccarların "10 milyon İspanyol sekiz reali, ya da 6 ila 8 milyon Venedik altın dükası" kazancı ile sonuçlanan para ticaretini tartışıyor.
Bu bir kalpazanlık mıydı, Osmanlı devletinin hatalı para politikalarının sonucu muydu, Osmanlı saray elitinin Avrupalı tüccarlarla beraber halkı dolandırması mıydı... Konunun uzmanlarının farklı görüşleri var. Ama kesin olan şu: Türkiye kendi tarihinden hiç ders çıkartmıyor.
Yukarıdaki resim, Tarih Vakfı Yurt Yayınları'ndan yayımlanan 1999 baskısından alındı. İktisat tarihine merak duyanlara tavsiye ederim.

goodreads.com/book/show/8512…
Sanırım, tarih diye masal ve mitoloji anlatılınca aynı hatalar, aynı ahmaklıklar tekrarlanıp duruyor. Yüzyıllardır içinden çıkamadığımız kısır döngü.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Tuncer Şengöz

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!