1/ Over corona, het vaccin, de coronaspoedwet en de potentiële gevolgen voor alle betrokkenen

Samen met een vloedgolf aan wakkere artsen, onderzoekers, wetenschappers en alledaagse mensen zeg ik: "De overheid grijpt de 'coronacrisis' aan om een vaccin als 'enige' oplossing...
2/ aan te bieden, terwijl er wetenschappelijk bewezen eerstelijnsmedicatie aanwezig is. Dit, samen met mondkapjes, waarvan de effectiviteit zelfs door de WHO maar ook door andere bronnen ernstig in twijfel wordt getrokken

Bronnen:

- bmjopen.bmj.com/content/5/4/e0…
3/ - oralhealthgroup.com/features/face-…
- ocla.ca/wp-content/upl…

en met de 1,5-meter-regel, waarvan ook onduidelijkheid bestaat of dit wel echt zo effectief is in het terugdringen van de verspreiding van het virus (dailymail.co.uk/news/article-8…).

Verder moet er een vaccinatiepaspoort komen...
4/ en er bestaat een potentieel gevaar dat dit vaccinatiepaspoort gebruikt kan worden om toegang tot gebouwen, evenementen, horeca en mogelijk zelfs je eigen kinderen te ontzeggen, als je niet het vaccin neemt.
5/ Van het vaccin is onduidelijk:

- wat de schadelijkheid is op lange termijn;
- of het überhaupt werkt;
- wat de ingrediënten zijn, maar duidelijk is wél dat er materiaal van geaborteerde baby's, apen, varkens en kalveren inzitten ();
6/ Het bedrijf dat het vaccin ontwikkelt, kan niet aangeklaagd worden voor gevolgschade (brusselstimes.com/news/eu-affair…).

Dit vaccin wordt gebracht als 'het enige middel en de enige mogelijkheid om corona te verslaan', terwijl er een bewezen methode is, zoals blijkt uit zowel...
7/ tientallen goed uitgevoerde wetenschappelijke studies als uit verklaringen en data afkomstig van individuele artsenpraktijken. Deze methode, de combinatie van hydroxychloroquine met zink en een antibioticum zoals azytromicine, wordt door onze minister van Volksgezondheid...
8/ structureel geridiculiseerd, genegeerd en zelfs verboden. Artsen die dit voorschrijven worden door de IGZ op hun vingers getikt ().

We hebben in het vooruitzicht de introductie van een vaccinatiepaspoort, waarbij, als je niet de door de regering...
9/ opgelegde vaccinatie(s) neemt, je toegang tot zorg, gebouwen, evenementen of misschien zelfs je eigen kinderen kan worden ontzegd.

Mijn standpunt is: data geeft aan dat de ziekte een mortaliteit heeft van < 0,5%

Bronnen:

- cebm.net/covid-19/globa…
- medrxiv.org/content/10.110…,
10/ vergelijkbaar of zelfs lager dan een normaal griepseizoen en dat de hydroxychloroquinecocktail VEILIG is. De in de Lancet verschenen studie die zogenaamd zou hebben aangetoond dat HCQ hartproblemen zou bevorderen en niet werkzaam zou zijn tegen het coronavirus, is ingetrokken
11/ door de auteurs omdat de data die gebruikt is, niet door onafhankelijke derden kon worden geverifieerd.

Bronnen:

- tabletmag.com/sections/scien…
- indianexpress.com/article/explai…
- cbsnews.com/news/the-lance…
12/ Oplossing: zet de HCQ-cocktail op de juiste wijze in (vroeg stadium van besmetting/ ziekteverschijnselen/ opname, in de juiste veilige lage dosis, met de juiste mix aan secundaire elementen zoals zink en een antibioticum en met een goede screening op overgevoeligheid voor één
13/ van de ingrediënten) om zieke personen te behandelen. Dan zijn we in no time van corona genezen en is de spoedwet niet nodig.

Ergste wat er kan gebeuren als IK geen gelijk heb:

- een miniem % personen (lager dan het huidige mortaliteitspercentage)...
14/

...waarbij de cocktail niet aanslaat
- ik ben een "complotwappie" en mijn naam en credibiliteit zijn voor eeuwig bezoedeld (een risico dat ik graag neem overigens)

Hugo de Jong en aanhangers zeggen: "Het vaccin is veilig en noodzakelijk, er is géén (veilig) alternatief...
15/ en het is allemaal in het belang van de gezondheid van iedereen om ons te beschermen."

Ergste wat er kan gebeuren als ZIJ geen gelijk hebben:

- potentiële vaccinatieschade op lange termijn voor jezelf en/ of je kinderen, met ziekte en zelfs dood als mogelijk resultaat...
16/

- nog meer coronadoden omdat een bewezen middel structureel weggehouden wordt van zieke mensen
- een minister/ kabinet dat per decreet en zonder inmenging van het parlement boetes, verboden en geboden kan uitvaardigen middels een carte blanche
17/

- een vaccinatiepaspoort waarbij, als je min of meer niet doet wat de regering wil, namelijk de 'heilige' oplossing van een vaccin nemen, dat de enige methode zou zijn om grip op corona te krijgen, jou de toegang tot gebouwen, evenementen, horeca, je eigen kinderen...
18/

...of bepaalde toeslagen en andere zaken verboden kan worden = einde van je vrijheid.

Aan jou de keuze om te bepalen wie van de twee je liever ongelijk ziet krijgen. Image
@threadreaderapp unroll thank you great love it super!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Bart*17* 🌍🐸🇳🇱🇺🇲🕉

Bart*17* 🌍🐸🇳🇱🇺🇲🕉 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!