My Authors
Read all threads
Kick-off nové verze eRoušky!
eRouška 2.0 - jediná národní aplikace, která může využívat nový protokol Apple/Google. Novinky:
- nenapojuje hygienu
- informuje o kontaktu s nakaženým
- veškeré akce nechává na uživateli
Nakažený je v kontaktu s hygienou, ta mu dá speciální kód, který když vloží do své aplikace, vyvolá notifikaci ostatním. V notifikaci je jen "setkal jste se s nakaženým, kontaktujte lékaře". Ostatní se nedozví žádný detail (kde, kdy přesně, s kým se setkal).
eRouška funguje i v zahraničí - pozná že jste byli v kontaktu s nakaženým cizincem, který má svojí národní aplikaci.
Mluví @vdzurilla: aplikace je hotová, dnes jde na review do storů (odhadujeme že bude ready do 2 týdnů). Pod @NAKIT_sp přešla část původních vývojářů z iniciativy covid19cz. eRouška 2.0 je anonymní varovný systém. Díky celému týmu, co do toho dal srdce!
Přeshraniční interoperabilita v rámci EU je společný EU projekt, který jde "live" na konci září. Aktuálně je v něm 11 zemí.
Slova se ujímá doktorka Rážová:
- epidemiologická šetření pokračují
- eRouška 2.0 je pro nás nástroj jak informovat další lidi (což neznamená, že jsou automaticky nemocní!)
- krajské hygienické stanice jsou na eRouška 2.0 připravené
- moc nám pomůže na hromadných akcích
Dále platí "common sense" - mýt si ruce, používat roušku v nevětraných prostorách, sledovat své zdraví, etc.
Na schématickém obrázku paní doktorka ukazuje jak eRouška pomůže identifikovat neznámé lidi z autobusu.
"Mě se líbí že tam je ta verifikace" - což je věc co má btw @mapy_cz hotovou delší dobu.
Mluví plukovník Šnajdárek, architekt Chytré Karantény:
- popisuje jak je navržen celý systém CHK (propojení od aplikací ISIN až po callcentrum Daktela, eRouška a vzpomínkové mapy a linku 1221)
- na logice celého systému se nic nemění
- velký akcent je kladen na odpovědnost občana
. @JirousekHonza nás provází základním procesem aplikace eRouška 2.0. Na 10 telefonech si můžeme vše hands-on zkusit. Telefony půjčila @Alzacz.
Na jednoduchém schématu Honza ukazuje (a akcentuje), že veškeré vyhodnocení probíhá na telefonu. Můj mobil se tedy sám rozhodne, jestli byl s někým v kontaktu. Vyhodnocení probíhá 1x24h (limit Apple protokolu).
Celá akce je brutálně dobře připravená! Pozornost od týmu @ChytraKarantena směrem k účastníkům akce je TOP! Hodně oceňuju množství hands-on informací - všichni tomu musí rozumět a dobře to chápat! Well done, @NAKIT_sp @ZdravkoOnline @ArmadaTweetuje !
eRouška 2.0 funguje na iOS 13.5 a Android 6.0 s Google Play Services (Huawei prodané cca od jara 2020 je out). Na iPad eRouška nefunguje. 2x denně se eRouška připojí k internetu a stáhne si klíče nakažených. 500 nakažených uživatelů je cca 300kB. Spotřeba batt = jednotky % denně.
O míře spotřeby baterie nakonec rozhoduje Apple a Google - je to výsledek kompromisu mezi přesností a spotřebou baterie.
Po otázkách následuje technický workshop a volná diskuse.
Jako host tu je místopředseda Spolku pro ochranu osobních údajů. @adamvojtechano se ho ptá, zda by doporučil použití eRoušky. Velmi obšírně (mimo prostor tweetu) odpovídá že ano a z jejich strany není k eRoušce výtka.
Jan Lorman, Život 90 odpovídá k tématu "co senioři":
- pan Lorman ukazuje že má eRoušku staženou a hlásí, že je moderní a má lepší tel než Aligator :)
- senioři se o svoje zdraví obávají a dbají na něj, eRouška je pro ně důležité téma
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Petr Simecek

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!