My Authors
Read all threads
#Bitcoin’in veya takip ettiğiniz herhangi bir altcoin’in güçlü bir performans sergilemesi için #onchain bakımından da güçlü olması gerekiyor.

Diğer taraftan, zincir üzerindeki temeller/veriler kötüleştikçe #Bitcoin veya altcoin’lerin görünümü de kötüleşiyor.
Glassnode adında bir site var.

Burası #onchain analizi yapıyor ve ben de çok beğeniyorum.
Burada GNI adında bir uygulama var.

Bilimsel teknikler kullanarak, çok sayıda blockchain verilerini ölçerek, sentezleyerek çıkarımlarda bulunuyorlar.
GNI’da 3 başlık var:

1. Network Sağlığı (sağlamlığı da diyebiliriz). Bunun da 2 alt başlığı var: büyüme ve aktivite.

2. İkinci başlık, Likidite. Bunun da Trading ve Transactions alt başlıkları var.
3. Üçüncü başlık Sentiment.

Yatırımcıların duygu ve davranışlarını ölçen bir analiz türü.

Bunun iki alt başlığı da Yatırımcı Duyarlığı ve Tasarruf Davranışları.
(Onchain ve Sentiment’ten bahsettiğim iki yayın:

fibobulten.com/fibo18/index-h…

kriptoda.com/baris-kardes-i…)
Geçen hafta #Bitcoin, network sağlığı kategorisinde 7 puan kaybetmiş ama hâlâ 74 puan seviyesinde. Puanlama 100 üzerinden olduğu için iyi durumda diyebiliriz.

Network’teki büyüme ve aktivitedeki düşüşün baş etkenlerinden biri #DeFi projeleri.
Likidite.

Bunda da 9 puanlık düşüş var ve kritik seviyelere inmiş.

Zincirde ve borsa bakiyelerinde azalma var.
Sentiment’te ise artış var. Özellikle Tasarruf Davranışları, tam 26 puan artmış.

Bunda elbette BTC fiyat artışının etkisi büyük.
Karşılaştırma açısından şu tabloyu inceleyebilirsiniz:
#Bitcoin 3 aydan fazla bir süredir Bullish Regime 1’de ve şimdilik bu durum devam ediyor.
Fakat #Ethereum tabanlı #DeFi’lar nedeniyle #Bitcoin fiyat açısından daha büyük bir sıçrama gerçekleştiremiyor.
Bunu şöyle yorumlayabiliriz:

Piyasaya giren büyük-küçük pek çok yatırımcı 2017’deki mega bull’un aksine $BTC yerine ilk kripto yatırımı için doprudan $ETH’yi ve/ya #DeFi’ları tercih ediyor olabilir.
Şu an #DeFi ekosisteminde kilitlenen toplam miktar 9.34 milyar dolar.
Kilitlenen #Ethereum adedi 6.2 milyon.

Bu sayı dolaşımdaki $ETH arzının %5,5’i ve artmaya devam ediyor.
$BTC’nin de artık #WrappedBTC formatında #DeFi’ya katılabildiğini ve kilitlenen toplam $BTC adedinin 64.9 bin olduğunu belirteyim.
Özetle ve tabiri caizse piyasa şu an #DeFi’ya çalışıyor ve buraya gönderilen kripto sermaye her geçen gün, büyük bir hızla artıyor.
Total Marketcap’in 400 milyar sınırına dayanmasına ve sağlam #onchain verilerine rağmen $BTC bu büyümeden nasibini alamıyor diyebiliriz.
Son notlar:

-#DeFi ekosistemindeki bir aksaklık, fee’lerin yüksek oluşu, hack veya sistemsel arızalar ya da zincirleme bir fud sadece #DeFi’yı değil tüm kripto ekosistemini olumsuz etkileyebilir.
-Sırf #DeFi diye “bir an önce almalıyım” refleksiyle hareket etmeniz, araştırmadan, temel dinamikleri kavramadan yapacağınız yatırımlar sizi büyük zarara uğratabilir.

-Bitti-
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Barış Kardeş

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!