My Authors
Read all threads
Čatrnja

dok bijah mladić često sam odlazio u basilije jer sam volio duge šetnje i još duže poglede
i jer sam se nadao da ću gore pronaći ostatke davno srušenog hrama
izgubljeno blago ili barem neko dobrodušno mitsko biće
da mi bude ljubimac i drug u igri i jer sam
zelen još
vjerovao da će me bregavske nimfe slijediti u stopu

pamtim a ima tome i trideset godina staricu što u sjeni košćele
prevrće kragne na košuljama svog sina
koji se neće vratiti iz pretprošlog rata

pozdravih uljudno a ona me ustavi na kafi
i još mi ponudi osvježenje sladuncima i vodom iz čatrnje

onda mi u tačno dvadesetpet rečenica izdeklamova čitav svoj život ne izostavljajući ni velike potrese koji su uzdrmali svijet

tužne i usamljene starice znaju da se sve važno može iskazati u tačno dvadesetpet rečenica
prošlo sam ljeto bio u basilijama
šipci još ne bjehu dozreli a staricu i košćelu posjeklo je vrijeme
ili su ih dobrodušna mitska bića odvela sa sobom

nije bilo nikog koga bih pozdravio i kome bih ispričao svojih dvadesetpet rečenica
i ko bi me ponudio kafom i vodom iz čatrnje
zato sam podigoh poklopac i zahvatih vodu iz tame

kad se privikla na svjetlo prepoznala mi je lik
pa se osmjehnu i zaplaka od sreće i stade me ljubiti svud po licu

ne može sakriti radost
što sam se vratio
iz rata
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Elis Bektaš

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!