#JessikkaAro ja #SaaraJantunen syyttävät @MolariJuha'a vainoamisesta.

Kuvan alla live-seuranta #valmisteluistunto:sta Helsingin käräjäoikeudesta. Image
Syyttäjä kertoo teonkuvauksesta:

Molari on pitkän ajan kuluessa tehnyt Aroon ja Jantuseen liittyviä tekoja, mm. blokikirjoituksia.

Ovatko teot olleet oikeudettomia ja ovatko ne aiheuttaneet Arossa ja Jantusessa kärsimystä? Niitä selvitetään tässä prosessissa.
Onko Molari seurannut tai lähestynyt muuten Aroa tai Jantusta?

Molari sanoo, että osa kirjoituksista oli muiden julkaisemia ilman Molarin tietoakin asiasta. Niitäkin on Molarin mukaan otettu todistusaineistoon.

Myös teksteistä oli poimittu pieniä pätkiä irti kokonaisuudesta.
Syyttäjä: Kirjoituksesta vastaa kirjoittaja ja julkaisija, vastaava päätoimittaja.

Tuomari: Ovatko Molarin blokitekstit nimenomaan yhteydenottoa Aroon ja Jantuseen? Onko yleiselle palstalle laitetun tekstin edes mahdollista olla vainoamista, tämä on vaikea kysymys.
Tuomari sanoi, että @johanbek'in päätös @HelsinginHO:ssa, jossa todettiin, ettei Johan Bäckmanin ei katsottu vainonneen Aroa liittyy Molarin tapaukseen.

#Kronström sanoo heti, että aikoo valittaa Bäckmanin tuomiosta @korkein_oikeus:een. Bäckmanin tuomiota ei saa ottaa huomioon.
Molarin todistajat: @KarinCreutz, #JussiParviainen (oli kirjamessuilla Molarin kanssa 2015, kun Jantusen #Infosota -kirja julkaistiin), @Juha_Korh2 (MV-lehden ja Molarin yhteistyöstä).
#Kronström: Miksi @KarinCreutz on todistajana? Mitkä teemat?

Molari: Creutz otti kantaa jihadismiin samaan aikaan, kun Molarikin, ja siitä heille tuli yhteydenpitoa. Creutz myös pyysi Molaria yhteen tilaisuuteen, jonka asianomistajat kokivat #vainoaminen:na.
Molarin todistajien osalta poliisi on määrätty suorittamaan #lisätutkinta'a ja heidät on kuulusteltu. Syyttäjä Hämäläinen sanoo, että esitutkintamateriaali tulee skannattuna median käyttöön.

#Kronström haluaa salata osan #Aro'n esitutkintapöytäkirjasta pari sivua.
Tuomari sanoo, ettei #tuomioistuin päätä poliisin #esitutkintamateriaali'n salaamisesta, vaan poliisi.

Poliisikin on salannut Aron terveystietoja esitutkintapöytäkirjasta.
Syyttäjällä 44 todistetta @MolariJuha'a vastaan.

Syyttäjä: Tunnusmerkistö toistuvuus, oikeudettomuus ja pelon ja ahdistuksen luominen uhrille.

Aineisto pitkäkestoinen, toistuva ja yhteinen motivaatiotausta. Arolle aiheutunut pelkoa ja ahdistusta.
Syyttäjä Hämäläinen: Motivaatiotausta on se, että Aro ja Jantunen ovat kirjoittaneet hyvin negatiivisesti Venäjän valtion informaatiovaikuttamisesta.

Molari sanoo, että mm. Jantunen kirjoitti hänestä 'houreisena aktivistina' ja muutenkin negatiivisesti mm. kirjassa ja HS:ssä.
Molari sanoo, että hänellä oli oikeus kirjoittaa vastine ja ilmoittaa, että on eri mieltä Jantusen ja Aron hyvin negatiivisista luonnehdinnoista Molarista.
Molari sanoo, että hänen tekstejään on julkaistu ilman lupaakin ja juttua on muokattu ja otsikoitu uudelleen ihan eri henkilöiden toimesta kuin Molarin. Myös jutun keskelle on linkitetty toisten juttu, jossa ikäviä ilmauksia, eivät ole Molarin alkuperäisessä jutussa.
#Kronström yrittää esittää uusia todisteita tekoajan jälkeisistä kirjoituksista. Kronström väittää, että ne nostavat mahdollisia korvauksia.
Molari haluaa, että Aron ja Jantusen esittämät pätkät pitää asettaa juttujen kokonaisuuteen.

Tuomari: Aineisto on 1000 liuskaa, asiassa menee jouluun, jos kaikki luetaan.

Molari: Syyttäjä ja asianomistajat ovat pätkineet Molarin tekstejä varsinkin Jantusen aineistossa.
Tuomari: Molarin tulee todisteiden kohdalla kertoa motivaatiotaustansa.

Molari: Olen 1980-luvulta saakka toiminut eri medioiden toimittajana, myös RT-kanavan. On ollut normaalia elämää mennä tilaisuuksiin ja kirjoittaa mielipiteeni Aron ja Jantusen lausumista ja osaamisesta.
Tuomari: Halusitko aiheuttaa Arossa ja Jantusessa pelkoa ja ahdistusta?

Molari: Raamatussa sanotaan, että älä vastaa vihaan vihalla, vaan tutki heidän sanansa tarkoin. Tätä olen noudattanut aina.

Ärsyttää, kun osa-aikainen siivooja leimataan Putinin agentiksi.
Käydään Molarin reilu 20 todistetta läpi.

#Kronström haluaa heti toisen Molarin todisteen mitätöitäväksi, koska kyse #PipsaAro'n twiitistä vuodelta 2020. Tuomari jää miettimään.

Molarikin kiistää osan Aron todisteista. #Kronström selittää, että raiskausuhkausjuttu liittyy asiaa
Tuomari hyväksyy molemmilta todisteet, joiden yhteys juttuun on aika heikko. Tasapuolisuuden nimissä molemmilta hyväksytään todisteet.

Tuomari ja syyttäjä myöntävät, että Molarilla on oikeus liittää asianomistajien tekstipätkät koko tekstiin.
Molari sanoo, että #Kronström kirjoitti loppulausunnossaan esitutkintaan, että Molari vainoaa yhdessä Soldiers of Odinin ja PVL:n kanssa Aroa.

Molari sanoo, että väite loukkasi häntä syvästi, koska ei tunne kumpiakaan. Molari teki rikosilmoituksen lausumasta, poliisi ei tutkinut
Molari: Olen arvostellut asianomistajien arvioita mm. MV-lehdestä, koska koen ne valheellisena. Olin MV-lehden porstuassa, eikä siellä ollut mitään Venäjä-kytköksiä.

Aro on kymmenissä konferensseissa ja #PutininTrollit -kirjassa arvostellut Molaria loukkaavasti mm ahdistelijaksi
Yhdessä tilaisuuden osaaottamisesta Molari kirjoitti ennakkoon, eikä Jantunen kiinnostanut häntä ollenkaan silloin.

Molari haluaa kysellä Arolta tämän terveystiedoista pohjautuen AVI:n asiakirjoihin vuosilta 2012-2013. Materiaali salattiin MV-lehden hovioikeudessa, Bäckman toi.
#Kronström protestoi voimakkaasti AVI:n materiaalin käyttöä vastaan, sanoo, että AVI:a vastaan on tehty #rikosilmoitus, kun materiaali edes luovutettiin @johanbek'manille.

Molari: Hän ei halua AVI:n aineistoa julki, mutta oikeuden käyttöön kyllä. Molari ei halua loukata Aroa.
Tuomari jää miettimään, mitä AVI-materiaalin kanssa tehdään, ei suorilta kielläkään käyttöä. Nyt ei voi tarkemmin puhua, kun yleisö läsnä. Terveystiedot käsitellään ilman yleisö sitten pääkäsittelyssä.
Molarin yksi todiste tulee #ReformiStudio'n lähestymiskieltokäräjiltä. Molari on huomannut, että #Aro syytti @TiinaKeskimki ja @HuuhtanenPanu:sta samoista sivullisten tekemistä ikävistä kommenteista kuin nyt syyttää @MolariJuha'a.
Molarilla lisätodisteita #SaaraJantunen:sta. Jantusen toimintakyky on Molarin todisteiden mukaan hyvä ainakin viimeaikoina.
Lounastauko, jatkuu myöhemmin 🙂

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Panu Huuhtanen 🇫🇮

Panu Huuhtanen 🇫🇮 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @HuuhtanenPanu

23 Sep
Nyt sitten VIIMEINEN @MolariJuha -ketju vainokäräjiltä!

Juha Molarin #loppulausunto:n seuranta kuvan alla: Image
Molari aloittaa sillä, että #Kronström vääristelee jatkuvasti asiaa mm. väittämällä toistuvasti samoja kirjoituksia Molarin kirjoittamiksi, vaikka on jo osoitettu, ettei näin ole.

Molari sanoo, että tällainen prosessi laajentaa #vainoaminen -rikoksen alaa ohi lainsäätäjän tahdon
Molari: Tässä pitää huomioida #perustuslaki'n ensisijaisuus suhteessa #vainoaminen -rikokseen.

Mm. #ReformiStudio'n lähestymiskieltoasian ratkaisussa.

#Kronström hakee #ennakkosensuuri'a, joka on perustuslaissa kielletty.
Read 30 tweets
23 Sep
.@MolariJuha'n vainokäräjät.

Niin pitkät #loppulausunnot, että teen eri KETJUIHIN kaikki.

Nyt #Kronström'in 70 powerpoint -diaa käsittelyssä.

Kuvan alla #live -seuranta: Image
#Kronström aloittaa sanomalla, että kyse ei ole siitä, onko Molari #köyhä tai #savolainen.

Kyseessä ei ole se, miten Molari on tästä kokonaisuudesta kärsinyt.
#Kronström'in mukaan #vainoaminen voi tarkoittaa myös vainoamista virtuaalimaailmassa.

Internetissä tapahtuva häirintä on #vakava'mpaakin kuin reaalimaailmassa.

Siksi myös @johanbek'in vapauttava tuomio hovioikeudessa oli Kronströmin mukaan väärä.
Read 30 tweets
23 Sep
.@MolariJuha'n vainokäräjät 23.9.2020.

Jokunen uusi todiste vielä ja #loppulausunnot asiassa.

Prosessin viimeinen päivä ja päivän viimeinen KETJU salista kuvan alla: Image
Katsomme esitutkinnasta sähköpostiketjua, jossa @johanbek Bäckman mukana. #Kronström sanoo, että ketju osoittaa, että Molari pitää yhteyttä Bäckmanin kanssa.

Molari sanoo, että välillä oli pitkiä taukojakin yhteydenpidossa erimielisyyksien vuoksi.
Toinen uusi todiste on #MVlehti:n juttu #JessikkaAro'n vierailusta #RubenStiller'in ohjelmassa, jossa Aro sanoo MV-lehden olevan Venäjän #InformaatioOperaatio.

Molari näyttää päiväyksiä ja sanoo, että #syyteoikeus pitäisi vanhentuakin.
Read 39 tweets
23 Sep
.@MolariJuha'n vainokäräjillä #todistaa nyt teatteriohjaaja #JussiParviainen Molarin kutsumana todistajana.

KETJU kuulemisesta kuvan alla. Image
Molari pyytää Parviaista kertomaan taustastaan ja koulutuksestaan.

Varsinainen asia on @KirjamessutHKI:n tapahtumat vuonna 2015, kun #SaaraJantunen:en #Infosota -kirja julkaistiin.
Molari ja Parviainen saapuivat Kirjamessuille vähän myöhässä, joten Parviainen meni aika eteen kuvaamaan lattialla istuen, ettei peitä yleisön näkökenttää.

Parviainen on tehnyt #toimittaja'n työtä ja on normaalia, että kuvaajat ovat matalana eturivissä.
Read 26 tweets
23 Sep
.@MolariJuha'n vainokäräjät 23.9.2020.

Molarin #todistajat kuultavana ja iltapäivällä loppulausunnot.

Syyttäjä Hämäläinen yhtyi aamulla asianomaisten #toissijainen:een syytteeseen #TörkeäKunnianloukkaus.

KETJU #live'nä salista kuvan alla. Image
Ensimmäinen todistaja Helsingin yliopiston tutkija #KarinCreutz.

Hän on tutkinut mm. maahanmuuttokysymyksiä, ääriliikkeitä ja ihmisoikeuskysymyksiä.

Creutzista kirjoitettiin Molarin blogissa ja #MVlehti:ssä.
Creutz lähetti MV:lle ja suoraan Molarillekin oikaisupyyntöjä häntä koskeviin kirjoituksiin.

Molari suhtautui asiallisesti, keskusteli Creutzin kanssa korjaustarpeista ja korjasi tekstejään Creutzin palautteen perusteella.

Creutz oli tyytyväinen korjattuihin teksteihin.
Read 27 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!