عزیزان
«تک توئیت» جای گفتن حرف ها و اعلام نظر هایی به این گَل و گُشادی، در حد صدور حکمی در مورد «همه ایدئولوژی ها» و پیدا کردن وجه شبه بین کمونیسم و اسلامیسم و نئولیبرالیسم نیست. وگرنه مجبور میشید جزئیاتی رو نبینید که میزان دقت حرفتون رو بیشتر به شعر نزدیک میکنه! مثلا /1
اسلام گرا معنای مصطلح خاص داره و منظورش همه کسانی که مسلمان هستند و اندیشه اسلامی دارند، نیست. در عین حال که اسلام گراها مدعی فهم و اجرای «اسلام ناب» هستند، منکر وجود هیچ نمونه از تحقق اسلام ناب نیستند و الزاما و حداقل خودشون رو مصداق تحقق اسلام ناب میدونند. مثل داعش و /2
جمهوری اسلامی که هریک خودشون رو مصداق اسلام ناب می دونند و غیر خودشون رو تخطئه میکنند و مسلمانانی که منتقد همه دولت های اسلامی هستند هم اصولا به اندیشه اسلام ناب اعتقاد ندارند و اسلام گرا نیستند.
همین عدم دقت رو میشه در نقد ادعای واقعی نبودن خصوصی سازی در ایران دید /3
ما در ایران نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلابی غیردولتی، باندهای قدرت و ثروت نظامی و امنیتی و روند واگذاری های غیرشفاف داریم. هم چنین اعتقادی وجود داره که سپردن بنگاه ها به شخصی غیرمرتبط به قدرت که واقعا بخشی از جامعه مدنی محسوب بشه و کنترل قدرت بر اون بنگاه رو به طور کامل/4
قطع کنه، مشکل امنیتی داره و ممکنه اسرائیل با نفوذ به این فرد و بنگاه در اقتصاد ایران اختلال ایجاد کنه! در نتیجه نباید بنگاه ها رو در ملک هر کسی «خصوصی» کرد بلکه باید به افراد مورد اعتماد «واگذار کرد».
بدین صورت است که برخی مدعی اند ما موافق خصوصی سازی هستیم اما واگذار کردن/5
بنگاه ها به نهادها و افرادی که تنها غیرقابل اعتماد نیستند و کنترل دولت بر اداره بنگاه همچنان باقی می ماند، خصوصی سازی «واقعی» نیست.
اولا وجه دروغین یا غیرواقع این توصیف و تحلیل و ادعا کجاست؟
ثانیا با چه تحلیلی مدعی هستید میان خصوصی کردن بنگاه در ملک یک نفر خارج از قدرت و/6
واگذاری بنگاه به نهادهای معتمد و ادامه کنترل حکومت بر اداره امور، تفاوتی نیست و هر دو خصوصی سازی واقعی است و باید ایدئولوژی نئولیبرالیسم نتیجه اجرای افکارش رو بپذیرد؟
مدعیان مطلق هر گونه خصوصی سازی و واگذاری باید به این دو سوال پاسخ صریح بدند و این امر با یک توییت شعر ممکن نیست/7

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with saeed brr

saeed brr Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @saeedbrr

12 Jan
ترامپ و توئیتر؛ مالکیت خصوصی یا «عمل عمومی»؟
طرح سوال:

قضیه ترامپ و بستن حسابهای مجازیش از سوی شرکت‌هایی با مالکیت خصوصی از دو جهت قابل بررسی است
1.از منظر حق آزادی بیان و محدودیت هاش که آیا نقض این حق صورت گرفته؟ ،
2. از منظر حدود اختیارات صاحبان شبکه های اجتماعی و اینکه آیا/1
آیا حق دارند راسأ و با تشخیص خودشون عمل کنند و حساب فردی مثل ترامپ رو مسدود کنند؟
نکته ای که به ذهنم رسید و قصد دارم مختصر در موردش توضیح بدم به سوال دوم مربوط میشه.
موافقین اقدام شبکه های اجتماعی با توجه به مالکیت خصوصی این شبکه ها و در نتیجه حاکم بودن رژیم حقوقی مالکیت خصوصی/2
بر این شبکه ها از حق مالکان توئیتر و. . . در محروم کردن ترامپ به دلیل نقض شروط و تعهدات یک توافق دو طرفه دفاع میکنند.
اما آیا میشه استدلال‌هایی در جهت رد حاکم بودن رژیم حقوقی مالکیت خصوصی_ دست کم به صورت مطلق_ ارائه کرد؟
رد حاکم بودن رژیم حقوقی مالکیت خصوصی جز از طریق /3
Read 9 tweets
24 Sep 20
داستان نامزدی ترامپ و پوتین برای جایزه صلح نویل

وقتی خبر نامزدی این دو نفر رو دیدم تعجب کردم، چون جایی خونده بودم که اسامی و اطلاعات نامزدی جوایز نوبل تا 50سال محرمانه است.
بنابراین سرچ کردم و قضیه رو متوجه شدم. گفتم با شما هم در میون بذارم شاید براتون جالب باشه.
حالا قضیه چیه/1
اولا این نکته که اسامی نامزدهای جایزه نوبل تا 50 سال محرمانه است، نکته درستیه و در سایت این مرکز مورد اشاره قرار گرفته.
اسامی نامرد ها توسط کمیته نوبل اعلام نمیشه مگر 50 سال بعد.
اما . . . /2
نامزدی جوایز نوبل و به طور خاص جایزه صلح توسط کمیته نوبل یا هر نهاد مشخص و معتبر و بر مبنای شرایط و ویژگی های مشخص و عینی انجام نمیشه که ما از کاندید شدن امثال ترامپ و پوتین تعجب کنیم.
امکان پیشنهادبرای نامزدی صلح نوبل توسط افراد زیادی ممکنه از جمله نمایندگان مجالس ملی کشورها:/3
Read 7 tweets
18 Sep 20
در مورد حجاب اجباری دو نکته بگم

اولا هیچ چیز اعصاب خردکن تر و حرص آور تر از کسی نیست که ادعای اصلاح طلبی داره و اما مدافع حجاب اجباری است. شبیه تیپ اصلاح طلب خط امامی و موسوی بجنوردی و امثالهم که هنوز هم میگند بهایی ها حق تحصیل ندارند و فلان فرمان امام از حقوق بشر کامل تره!/1
ثانیا برخی در برابر استناد به نظرسنجی ها در مورد میزان اقبال حجاب اختیاری، رجوع به نظرسنجی رو مطلقا رد کردند، چراکه آزادی پوشش «حق فردی» هست و حق فردی با رای اکثریت به وجود نیومده و از بین نمیره. در حالیکه نکته اینجاست که اصولا مفهوم حق فردی و حق پوشش با ترجمه فلان کتاب و /2
قبول حقوقی منشور حقوق بشر و میثاقین و اعتقاد من و شما و چند هزار نفر دیگه شکل نمیگیره و قابل اجرا نیست. بلکه این مفاهیم باید در ذهن کسر قابل توجهی از مردم درونی بشه تا بشه به عنوان «حق بودن» به صورت یک توجیه و دلیل مستقل مورد اشاره قرار بگیره و وارد نظم حقوقی بشه و /3
Read 5 tweets
13 Sep 20
چه شد که به تخریب مهدی محمودیان و ضیانبوی و فرهادمیثمی رسید؟
#رشته_توییت
از سال 96، حذف و تضعیف «اندیشه اصلاح طلبی ملی و تحول خواهی درون زا» تحت پوشش نقد و تخریب جناح اصلاح طلب که اهدافشون رو از طریق صندوق رای و ورود به قدرت دنبال میکردند و عمدتا عملکرد ضعیفی داشتند، شروع شد./1
زمینه از جهت سطح نارضایتی مردم و ناامیدی چندباره مردم از جناح اصلاح طلب و عملکرد غیرقابل دفاع این جناح مهیا بود. در نتیجه موجی از نقد و تخریب شخصیت های اصلاح طلب به دنبال قدرت و طرفداران شرکت در انتخابات شکل گرفت که چندان به ناحق هم نبود. با این حال صداهایی هم شنیده میشد که /2
ضمن همدلی با این موج انتقادی تاکید میکردند که نباید این نقد به تخریب هر فرد دلسوز در میان اصلاح طلبان و نفی مطلق صندوق رای منجر بشه. این طرد جناح اصلاح طلب تا آنجا ادامه پیدا کرد که مهدی محمودیان از حزب شاخص اصلاح طلب استعفا داد تا در مشی «جنبشی» اما اصلاح طلبانه /3
Read 10 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!