MÜTEVAZİ BİR FLOOD GİRİŞİMİ
1:
"Tecride, Faşizme, İşgale Son; Özgürlüğü Sağlama Zamanı’
K.C.K'nin başlattığı bu hamle sürecinin asıl yakıcı hakikatiyle derinden yüzleşmek gerekiyor. Sahi biz Kürt halkı tam olarak ne ile yüz yüzeyiz ve bunu idrak edecek derinleşme düzeyimiz nedir?
2:Süreklileştirilmiş Türk soykırım dinamiği, sistematik darbeler ve çökertme planları Kürt halkını ne ile tehdit ediyor? Rojava-Heftanin-Maxmur-Şengal başta olmak üzere tüm Kürdistan için aktifleştirilen bu soykırım işgalleri karşısında halk olarak örgütlülük düzeyimiz nedir?
3:İmralı da Rehin tutulan Kürt Halk Önderi üzerinde derinleştirilen imha konsepti karşısındaki tutumumuz yetersiz yoldaşlık boyutlarını aşmıştır. Güneşimiz karartamasınız ruhuyla yeni bir inanç tazelemesi ve pratik özeleştiriyi yaşadığımız her yerde açığa çıkarmamız gerekiyor.
4:Kürt halkını bir kobaya ve Kürdistanı bir soykırım laboratuvarına çevirmek isteyen Türk faşizmine ve işbirlikçilerine karşı K.CK bu hamle ile Kürt halkını ve dostlarını aktif bir tutum sahibi olmaya çağırıyor. Bıçak kemikte, şimdi değilse ne zaman diyor bize!
5:Düşmandan bekleyen, dileyen, suskunluğu kanıksayan bu ruhsuz ve utanç verici seyirci konuma müdahale ediyor bu çağrı. Vicdanlarınızı ayaklandırın diyor! Değerlerin, onurun, kazanımların soykırım tehdidi altında ne zamana kadar buna sessiz kalacaksın bize diyor.
6: Dünyaya nam salmış Kürt kadını bu soykırım konseptinin hedefinde. sabır sınırlarını zorlayan provokasyonlar deneniyor ve bu boyutlanacağa benziyor. Kürt onur değerleri deneme ve sınanmaya tabi tutulmuş özel savaş politikaları tarafından. Örgütsüzlük düşmana cesaret veriyor!
7: Kürt özgürlük tabanı üzerinde yoğunlaşan ideolojik saldırı ve manipülasyon terörü konseptin derinliğini gösteriyor. Sahte milliyetçlik tacirleri, kontra kaçkınları ve enva çeşit işbirlikçi varyantları saldırıyor. İnanç kırılması yaratılmak ve nifak tohumları ekilmek isteniyor!
8: Büyük özgürlük düşleri olanlara Önderlik "İyi bir söz adanmış bir yaşam ister." diyor. K.C.K, 21. Yüzyıla damgasını vuracak Kürt demokratik özgürlük devriminin zafer hamlesine bizleri davet ediyor. Özgür Önderlik, Özgür ülke ve Özgür gelecek vicdanlarınız mesafesinde diyor!
9:Kürt demokratik ulus bilincine ve Önderlik felsefesine çok boyutlu bir saldırı dalgası var.Kendine göre dizayn, tasfiye, siyasi hizip yaratma yine liberal reformize temelinde entegre eme amaçları güdülüyor.Masum söylemler altında saklanmış her türlü ihanete karşı uyanık olalım!
10: Kürt özgürlük fedailerinin üçüncü ayına giren efsanevi Heftenin direnişinin işgalcilere ecel terleri döktüren kazanımlarını kalıcılaştırmanın yolu halk olarak dünyanın her yerinde bu direnişin etrafında kenetlenmekten geçer.Bu saldırı dalgasını kırmak,düşmanı caydırmak mümkün

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Kerem Çiftçi-72

Kerem Çiftçi-72 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!