Vinden dat een officier van justitie niet tegen discriminatie (een strafbaar feit) mag zijn, is zoiets als vinden dat je huisarts niet tegen polio mag zijn.
De officier van justitie in kwestie wordt partijdigheid verweten.

Natuurlijk is ze partijdig. Ze staat aan de kant van het publieke goed en ze is tegen strafbare feiten als discriminatie. Het zou niet best zijn als ze daar neutraal in stond.
De officier van justitie wordt belangenverstrengeling verweten.

Discriminatie bestrijden is iets waar de gehele publieke zaak belang bij heeft. Belangenverstrengeling gaat over ongeoorloofd gewin voor jezelf.
De officier van justitie wordt onzorgvuldigheid verweten...

... door mensen die niet eens Esajas en Akwasi uit elkaar kunnen houden. Uit niks blijkt dat de officier van justitie contact had met Akwasi.
Ik geef hierbij trouwens de schuld aan de @NOS die suggestief genoeg berichtte dat mensen dachten dat de officier Akwasi kende én die Esajas beschrijven als KOZP-voorman én die doen alsof discriminatie willen bestrijden een subjectieve waarde is.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Noor Winkeldochter

Noor Winkeldochter Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @FloripasDeLaban

23 Aug
Lieve student bij wie het studeren niet lukt - eventjes, of al heel lang. Je bent bij lange na niet de enige, er zijn er duizenden zoals jij. Praat erover met wie veilig is voor jou: je ouders, een vriend, een professional. Voor wie wil: tips in een draadje
Als eerste waarom ik hier iets van weet: ik heb duizenden studenten begeleid, van eerstejaars mbo tot aan phd Ivy League. Duizenden studenten, waar velen ook niet durfden op te biechten aan hun omgeving dat het niet goed ging.
De studenten die ik begeleid die zulke heftige angsten hebben, begeleid ik meestal in samenspraak met een psycholoog of psychiater.

Het belangrijkst om te weten: een goede hulpverlener veroordeelt je niet. Nooit. Hoe bont je het (in je eigen optiek) ook maakt.
Read 27 tweets
28 Jun
Heel even over dat 1,5 meter afstand houden met vreemden zou leiden tot dna-schade, wat die virusvrijkostgangers steeds beweren: dit is wat wetenschappers zegt over psychosociale schade op cellulair niveau. Kort draadje:
(Spoiler: ze hebben ongelijk) #virusvrij
Beginnend met wat waar is: we eten natuurlijk dat de mens een sociaal dier is, maar de laatste tijd wordt duidelijk hoe extreem ongezond eenzaamheid is. Eenzame mensen zijn vaker en heftiger ziek, en ze herstellen langzamer.
Eenzaamheid wordt veroorzaakt door de afwezigheid van betekenisvolle sociale contacten, zowel intensieve als casual contacten. Daarbij hebben we een limiet van zowel intensieve contacten als niet-intensieve contacten, en we hebben een ondergrens voor beide.
Read 13 tweets
20 Jun
Er is een podcast van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen over autistische kinderen die niet naar school durven. Pedagogen pakken die kinderen vervolgens hardhandig aan en zijn daar trots op. Let op: autisme en kindermishandeling in dit draadje
Disclaimer:ik ken deze kinderen niet, ik ben geen pedagoog en geen psychiater. Ik ben ook niet autistisch en ik heb zelf geen ervaring met deze mishandelwijzen.
In deze podcast vertelt een pedagoog over een schokkende benaderingswijze door hulpverleners, waaronder zijzelf, waarbij autistische kinderen met fysieke en mevrouw terreur worden gedwongen zich te conformeren. Ze is trots op haar aanpak. Nog schokkender is haar woordkeuze daarin
Read 21 tweets
29 Feb
Het is mogelijk om tegelijkertijd kritisch te zijn op ineffectieve maatregelen tegen Corona èn de zorgen van mensen serieus te nemen zonder te schamperen.

Corona-draadje omdat het moet.
"Het valt mee, het is vergelijkbaar met een forse griep" is zo'n vreemde uitspraak, van mensen die gezond zijn, toegang hebben tot zorg, en zich kunnen permitteren om griep te krijgen. Mijn reactie is dan erg veel mensen lopen gevaar, maar gefeliciteerd dat je daar niet bij hoort
Overheden zijn niet effectief gebleken in het bestrijden van Corona. Veel maatregelen worden gedaan voor optica: niks doen staat niet goed. Het enige wat nu nog effectief is, is universele toegang tot zorg, maatschappelijke inspanning voor algemene gezondheid en openbare hygiëne
Read 11 tweets
3 Sep 19
Dat Baudet de geschonken privévluchten niet meldde en nu "een gesprek" wil met Arib zegt iets over Baudet, maar ook over hoe corrupt Nederland stiekem is. Draadje van niet-jurist Burger Noor:
Als eerste staat het als een paal boven water dat Baudet strafbaar handelde. Hij nam een geschenk van enorme waarde aan een meldde dat niet. Hij doet naïef, alsof hij het niet wist, maar hij is jurist èn hij is op de hoogte van de integriteitscode èn @hendrikotten3 had het gezegd
Naast strafbaar, is wat Baudet deed natuurlijk moreel volstrekt niet in orde. Wat hij en die suitsupply-rat deden valt onder smeren&verteren. Die Fokke liet hem echt niet in zijn Fokker omdat hij hem zo tof vindt. Hij wil de gunst hebben uitstaan bij het openbaar bestuur
Read 14 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!