Do 2013 w Szwecji osoby transgender musiały poddać się sterylizacji, uważano je za chore psychicznie i niezdolne do opieki nad dzieckiem.
Przedtem sterylizowano przymusowo ludzi, których życie po nazistowsku było "niewarte życia"

Brak ogólnego oburzenia >
reuters.com/article/us-swe…
strategią wobec covid, skutkiem której jest śmierć prawie 6000 ludzi nie jest przypadkiem.

Brak oburzenia faktem, że ludzi pozostawiono bez pomocy lekarskiej, nie próbowano nawet ich ratować.

"Ale TYLKO starych i chorych", odezwie się zaraz ciekawa opinia TM.
Nie, nie tylko >
Znane są przypadki ludzi w wieku 30-40 lat, którym odmówiono pomocy. Zmarli w domu w cierpieniach, dusząc się.

Władze chwalą się: szpitale dały radę, nie były przeciążone.

Nie, dlatego że nie przyjmowały wszystkich potrzebujących.

#sverigebilden
Nie pasuje do obrazu Szwecji, jaki (być może) macie?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Alina Warne 🇮🇱 🏳️‍🌈

Alina Warne 🇮🇱 🏳️‍🌈 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!