Jag blir tokig. SVT-meteorolog ska förklara varför det brinner i Kalifornien och nämner under sin explainer på en minut inte klimatkrisen EN ENDA GÅNG. svt.se/nyheter/utrike…
Inte: Sommarbränderna har ökat med 800 procent, de kraftigaste bränderna någonsin pågår just nu.

Istället: Det blir lite torrt, sedan börjar det blåsa.
SVT bara måste vara bättre än så här. Inte minst eftersom kommersiella medier visat sig sakna uthållighet vad gäller klimatjournalistik. Skrev om detta livsviktiga uppdrag: etc.se/ledare/svt-vad…
Och det är ett utbrett problem att klimatkrisens effekter rapporteras som spännande väder, utan sammanhang och utan orsak. Då blir det svårt för läsare/tittare/lyssnare att förstå. etc.se/klimat/tt-rapp…
Journalistiken är bättre än så här. Men det handlar om att redaktioner måste prioritera. Och undvika några kognitiva fällor.
Här en enkel PDF som varje redaktion borde sprida till alla medarbetare (lånad från endclimatesilence.org): endclimatesilence.org/s/WebsiteAGWEx…
Jag tror medier ska tänka sig en stege, nerifrån och upp:

1. Slängt ut klimatförnekarna
2. Ge sammanhang
3. Använd ord som beskriver vår verklighet
4. Avslöja vilka som förstör vår planet
5. Sluta tjäna pengar på fossila annonser

etc.se/ledare/dagens-…
Vill du ge ditt stöd till en dagstidning som är konsekvent vad gäller klimatkrisen? Alltid en klimatredaktion, alltid nolltolerans mot fossila annonser. Prenumerera på Dagens ETC. etc.se/prenumerera

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Andreas Gustavsson

Andreas Gustavsson Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!