о једној разлици

упитах јучер талибе умиу ли ми казат разлику измеџу слободна и неслободна инсана ал на начин кои ние описан у читабима из коих спремају испите. талиби се стадоше надметат тко че дат тачнији одговор ал жеља за истицањем из које је то надметање проистекло одведе
их на странпутицу па су њихове риечи звучале ко празан ибрик кад падне наврх басамака па се скотрља до њихова дна. јасам одмахиво главом ал их нисам прекориево што немају одговор на питање на кое ни сам неимадох одговора. онда се јави црнпурасти и у лиепа но помало меланхолична
младича стасали талиб кои тихим и одмиереним гласом даде сљедечи одговор

- неслободан инсан неволи самочу и ако се удеси да нема друштва окосебе он че барем говорит мисмо ово и ми чемо оно. слободан инсан и кад је на тепи ил на теферичу знаде дае посве сам упркос чељади окоњега
- можда и ние нетачно то што си казо, одвратих, ал таке риечи више приличе врло мудрим и врло досадним писцима из давнина. него мореш ли ти какав другачији одговор смислит?

- могу, каза црнпурасти и мелахолични талиб, разлика измеџу слободна и неслободна инсана лежи у сиечању
- како че слобода и неслобода лежат у нечем што припада прошлости? скоро га прекорих новим питањем

- па тако што слободан инсан приноси властита сиечања ко курбан а неслободан робуе заедничким сиечањима, рече лиепи талиб кои је био мој љубимац
чак и сад кад је даво одговоре коима нисам био задовољан

- та како че сиечања бит заедничка несречниче? скоро завиках нањега. заедничко сиечање ние друго до лаж

- тачно тако, смирено настави мој љубимац, а зар има нешто што раздваја лаж и неслободу?
након тих риечи ја му невољко признадох дае његов одговор најбољи меџу онима што смо их чули па распустих талибе кучама и извадих духан и чибук да запалим. тек што одбих први дим на вратима се указа лиепо и меланхолично лице мог најдражег талиба
- муаллиме, каза он своим гласом њежним и мирисним ко бехар, ја знадем учем је разлика измеџу слободна и неслободна инсана ал ме било страх то изреч пред другим талибима да им непомутим радос

- па каквое то страшно знање што има моч да помути радос? упитах га благо
- та разлика лежи у усклаџености звука и покрета, одговори мој љубимац

- ја то неразумием, одвратих, а мислим да ни велки ибн сина неби мого разумит то што си казо

- посве је једноставно муаллиме, настави мој најдражи талиб, погледајте мачке. кад хоче да се сједине оне се кречу
другачие но иначе и пуштају звуке коим се мачке иначе негласају. тако мачор поуздано знаде која је мачка спремна постат матер а мачка поуздано знаде кои је мачор кадар утажит јој нагон. а погледајте и велке мачке у двиљини. лав кад обори свој плиен и утажи глад он достојанствено
оде до одморишта и пусти онај застрашујучи урлик па сваком живом бичу буде јасно ткое ту господар. а таких се примиера море нач и меџу тицама ко што су орли и соколови

- ама какве то везе има са питањем слободе и њена одсуства? упитах сад веч сасма збуњен
- та како нема муаллиме, одговори мој љубимац. толке жене подмечу свое кукове и свое задњице мушкарцима истовремено говореч да оне нису таке и да им ние стало да мушки хрс осиете усеби. и толки мушкарци имају обичај казат да су господари у својој кучи а по њој се кречу ко пољски
мишичи а неки ето и ко виеверице. а зар море бит слободан инсан коме тиело казуе једно а уста нешто посве друго?

- ткое тебе подучио свим тим мудростима? упитах га а у оку ми се указа једна суза радосница и још ми се груди надуше од некакве радости
што подучавам тако умног и разборитог талиба

- свему ме томе подучио мој добри бабука муаллиме, рече он а лице му постаде још меланхоличние но иначе

- ја имам жељу срес твог бабуку и сњим егленисат, казах
- имам и ја муаллиме, одврати тихо талиб, ал незнам хочел ми та жеља икад бит услишена

- како то? запитах па се покајах што нисам зашутио јер дае то питање од оних што их нетреба постављат

- мој је добри бабука отишо однас има и двие године, стаде ми објашњават
мој најдражи талиб. једном се вратио са џуме па окупио све укучане и још позво најближе комшие па нам вако казо - толко сте ми се огадили да мие љубав завас испунила читаву утробу... ил вас толко силно волим да сте ми се почели гадит. незнам штае чему узрок нит је то више битно.
знадем само да морам отич да бих вас мого наставит вољет силно и одано и да бих мого сузбит гаџење што ми изједа утробу... након тих риечи пољубио је свако од нас џеце у чело па се изљубио са нашим матерама а онда огрно кафтан и узјахо на свог магарца па одјахо неосврчучи се.
отад га ето нисмо виџели нит смо чули ишта оњему

мој је љубимац зашутио а ја нисам мого пронач риечи што би их имало смисла изговорит па напуних још један чибук и запалих а талиб оде својој кучи. касам јутрос стао записиват ову згоду нисам мого склонит погледа са своих прстију
испод коих су испадала слова нит сам се мого престат питат јесул њихови ситни и хитри покрети бар мало усклаџени са риечима што их ево мечем пред вас. ја одговора на то питање немам а како чу га и имат кад аллах најбоље зна
Unroll please @threadreaderapp

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Elis Bektaš

Elis Bektaš Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @elisbektas

14 Sep
оном фикри превљаку одсиците шаке коима је учериво дисциплину своим потчињенима и уњему нече остат официра ни колик за једног потпоручника а камол џенерала јер да билмез нема чиме оформит мисо нит је чиме преточит у нареџење а мени одсиците све осим мозга па чу вам опет моч
подучават џенералштаб тајнама војне виештине мада би за данашње џенералштабе било довољно и кад би ми одсиекли мозак и само курац оставили да им буде инструктор јер дае и он више официр од овог хамеља кои приети онима што сараџују са антидржавним елементима из републике српске а
пизда с чином џенерала нема кувета да ископа пучку из шљивика па крене на републику српску са којом недопушта никакву сарадњу веч би само да друштво настави живит у неофеудализму по упутама крепалог алие сковача а касмо код антидржавности ја вам прав стоим да ова србадиа што
Read 9 tweets
8 Sep
о најкориснијој алатки

одлучих јутрос на часу да се мало нашалим са талибима те им поставих сљедече питање

- која че алатка посљедња нестат са дуњалука?

- чекич, повика спремно један талиб a иначе одликаш, вазда се нешто мора закуцават
- кљешта, успротиви се други, јер да че вазда бит потребе чупат оно штое закуцано

- сикира, каза своим тихим гласом један тамнопути и љепушкасти талиб а иначе мој љубимац

- а што сикира? упитах га помало збуњен његовим одговором
- зато што само она море одсиеч смоквину грану што недаје плода, појасни тамнопути талиб свој одговор

тамам хтједох изустит дае аллахова милост на земљи која има тако умну младос кадли један сичушни талиб из задњег саффа са чкиљавим и урокљивим очима завика крештавим гласичем
Read 5 tweets
3 Sep
Čatrnja

dok bijah mladić često sam odlazio u basilije jer sam volio duge šetnje i još duže poglede
i jer sam se nadao da ću gore pronaći ostatke davno srušenog hrama
izgubljeno blago ili barem neko dobrodušno mitsko biće
da mi bude ljubimac i drug u igri i jer sam
zelen još
vjerovao da će me bregavske nimfe slijediti u stopu

pamtim a ima tome i trideset godina staricu što u sjeni košćele
prevrće kragne na košuljama svog sina
koji se neće vratiti iz pretprošlog rata

pozdravih uljudno a ona me ustavi na kafi
i još mi ponudi osvježenje sladuncima i vodom iz čatrnje

onda mi u tačno dvadesetpet rečenica izdeklamova čitav svoj život ne izostavljajući ni velike potrese koji su uzdrmali svijet

tužne i usamljene starice znaju da se sve važno može iskazati u tačno dvadesetpet rečenica
Read 5 tweets
30 Aug
да бисте разумили какое настала поезиа прво морате разумит какое насто језик шточе реч да морате схватит да су прве чоекове риечи биле суште конкретизацие предмета и појава дотад означаваних ишаретом и неартикулисаним мумлањем и викањем а потом су стваране и риечи коима су
успостављани односи измеџу предмета и појава и тек је накрају чоек почо стварат украсне и непотребне риечи подесне за лагање попут придјева и замиеница у плуралу но поезиа је тад веч постојала јер да она ние била ништа друго нег бунцање првог болесника опхрваног вручицом и такое
ето настала лирска поезиа а прва бајалица којом је лиечен тај болесник тое била и прва епска поезиа а ако вас веч занима кад је настала прозна кљижевнос па то сте и сами могли разумит дае настала чим су намишљене оне украсне и непотребне риечи подесне за лагање и отад се ништа
Read 4 tweets
19 Aug
Felinosofija

Vele da je popularno imat kakav filosofski sustav za osobnu uporabu pa i ja tako rekoh sebi

- Ne moraš vala vazda bit mimo svijet, mogo bi i ti sebi nabavit jedan.

- Dobro, odgovorih sebi, al ne moram vala bit ni u tikvu pušeći sa svijetom pa ću smislit nekakav
sustav da mi posluži tu i tamo i da se mogu njime okitit kad idem na svetkovine.

E tu ja zadivim samoga sebe pokazujući zrnce pragmatizma koje mi u životu počesto nedostaje te odlučim stvorit sasvim malen sustav, upravo sustavčić. Dosadašnja praksa pokazuje da se svi filosofski
sustavi prije ili kasnije pokažu kao nedostojne i mlitave sofijine ašiklije pa je onda razborito napravit manji sustav jer ga je poslije lakše i bezbolnije odbacit kad se potvrdi kao nepodesan. Ako ne razumijete o čemu govorim pogledajte malo oko sebe današnje marksiste,
Read 13 tweets
19 Aug
а касмо веч код бошљачких имена и презимена хај да вам опет опричам ону згоду касам се затеко на кахви са булументом миндерлиа и неуких балијица па се ту разматрало нареџење зрикаве себије да џурналистичка ергела ошине по денису бечировичу по основу чиљенице да му ситна џеца
неносе бошљачка имена а ја их гледам па их питам кад веч немате мрву образа имател барем мрву памети да о таким гадариама непричате пред субјектом кои носи хеленско име и турско презиме и чија се шчер зове нора те кои је рат провео овџе а не по станболима и загребима. хочу реч са
хеленским именом које сам добио преко германске поезие те са анатолским презименом јасам синболички баштиник велких цивилизациских и културолошких оквира и њиховог преплитања па се тако легитимно осјечам и хеленом и ромејом и османлиом и еуропљанином а вала и југословеном а вама
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!