MEMAHAMI ABDI DALEM PALAWIJA
__________

Abdi dalem di Kraton Jawa. Dg kondisi difabel mereka dipercaya memiliki daya spiritualitas tinggi sehingga mendapat pengayoman raja.
___________

TRIT iki nyoba membahas posisi dan peran baik scr struktural maupun spiritual abdi palawija
Penyebutan 'palawija' pd abdi dalem yg menyandang kondisi difabel sebenarnya hanya berlaku di Kraton Yogya saja. Sementara di Kraton Surakarta, mereka disebut 'kalawija'. Setidaknya spt itu yg muncul pd penelitian arsip2nya Margana. Tp kanggo gampange, bakal disebut palawija wae
Pancen kata 'palawija' iki mesthi disalahartikan sbg 'pala pendhem' kaya ta tela, gondoriyo, kacang, gembili, ganyong, dsb. Tp, dudu pala pendhem sing dimaksud.

Mungkin, krn bias makna kuwi mau akhire di Kraton Surakarta disebut dg 'kalawija'
Miturut Ki Padmasoesastra, neng 'Layang Belletrie' taun 1898. Dibedakake antara 'palawija' dg 'kalawija'. Ujare Padmasoesastra:

Kalawija kuwi merujuk ng wong dg kondisi tubuh sing kurang. Sementara nek palawija kuwi tanduran pendhem.

Umume, pancen istilah 'palawija' lbh dikenal
Isih kandhane Ki Padmasoesastra, neng Bauwarna Sastra Jawa, 1898. Palawija uga duweni dimensi tembung camboran.

Pala = woh
Wija = kesenengan

Artine, tanduran kang dipurih kanggo kesenengan.
Nek dilacak istilah 'palawija' mau tekan bahasa Jawa kuna. Awak dhewe bakal ngerti nek tembung 'palawija' kuwi gabungan antara pala + wija. Tp makna sing banjur bergeser dadi abdi dalem bertubuh difabel pancen isih tanda tanya. Kena ngapa kok bisa owah kaya ngono ya?
Nek ndelok saka kata bahasa Jawa kuna, pancen kata 'palawija' iki terpisah. Bahkan neng Bausastra Jawa gaweyan Padmasoekatja kata 'palawija' kuwi tersusun dr dua kata. Kecuali neng Padmasoesastra sing aweh maka kanggo kata 'palawija' scr utuh tur artine pala pendhem.
Abdi dalem palawija mjd simbol kesaktian dan kekuasaan raja. Abdi dalem palawija jg dianggap memiliki kekuatan spiritual yg tinggi. Ketika kraton Jawa berperang, biasanya raja akan membawa para abdi dalem palawija untuk ke medan perang.

Kira2 apa fungsinya????
Menurut Nur Aminah, 2019, dr wawancara dg salah satu keluarga Kraton Yogyakarta

Peran palawija dimulai dr pemerintahan Sultan Trenggana. Ketika melawan Portugis, Trenggana membawa abdi dalem palawija ke medan perang. Mereka dpt tempat terpisah utk memanjatkan doa2 kemenangan
Nek jarene Sunarto, ada kemungkinan wujud wayang Panakawan kuwi terinspirasi teka abdi dalem palawija. Tp, beda meneh nek kandhane Slamet Tohari, jare Slamet Tohari, panakawan kuwi tanda pertama peran wong2 difabel neng njero kraton Jawa. Miturutmu dhewe piye jal?
Sepanjang anggonku nggoleki. Kanca2 difabel sing dadi abdi dalem palawija kuwi rata2 sing wujud fisike
- Cebol (dwarf)
- Bule (albino)
- Putung
_______

Bahkan, Dasamuka neng bbrp serat dideskripsikan sbg raksasa / ratu buta palawija amerga duwe ndas sepuluh.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with jawasastra

jawasastra Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @jawasastra

19 Aug
MEMBATALKAN AJISAKA

Trit kanggo mengeti 1 Sura 1954. Muga trit iki bermanfaat kanggo dulur2. Soale, ada yg menerangkan bahwa Ajisaka hadir ke pulau Jawa bukan semata mengalahkan Dewatacengkar tp juga membawa aksara dan sistem kalender Hindhu.
Sapa iku Ajisaka? Kena ngapa kok blakrakan tekan Jawa? Miturutmu, Ajisaka iku tenanan eksis utawa mung cerita sastra Jawa thok?

Apa meneh, tekan saiki jeneng Ajisaka kuwi mesthi dikenal sbg wong sing mengenalkan aksara Carakan Jawa. Awak dhewe prelu ngerti saktenane ta?
Neng kene aku ora meh menjelaskan ttg filosofi aksara Jawa lho. Ulasane lebih neng sosok Ajisaka kuwi dhewe. Kanggoku, bab filosofi aksara Jawa iku ora sepira penting. Kabeh wong bisa maknani dhewe2, tp nek wis ngerti filosofine kudu bisa maca nulise. Supaya ora percuma...
Read 18 tweets
11 Jun
Taun 2017, Jawasastra mroduksi kaos sing inspirasine saka dalan uripe Sedulur Sikep, Samin Surosentiko. Embuh ngapa, critane Samin Surosentiko iki sempet marai mrindhing nalika diwaca. Neng kene tak jajal mbukak pustaka lawas bab Samin Surosentiko... Kasektene Samin

TRIT
Trit iki dhasare saka "Samin ki kaya ngene" dudu "aku (samin) ki ngene". Maksude nganggo dhasar wacanan karo keterangan sing nate tak entuk saka kanca Bojonegoro & Blora. Dadi mbok menawa ana Dulur Samin utawa sing luwih pahan mangga nambahi.

Kene iki ya mesthi onok kurange are
Samin Surosentiko asline priyayi, lair taun 1859, nama asline Raden Kohar. Turun ningrat tlatah Blora. Ramane paring asma Raden Surowijoyo utawa uga dikenal Samin Sepuh.

Isih duwe sambung getih karo Kyai Keti saka Rajegwesi (Bojonegoro) lan Pangeran Kusumoningayu, Tlungagung
Read 16 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!