* Tüketim Üretimden Fazla Olduğunda *

(1)

Her seferinde yeni bir eşya aldıkça hayatımda refahımın artacağını sanarım. oysa tüketimim üretimimden fazla oldukça nedensizce mutsuz oluyorum.
(2)

çünkü "tüketirken tüm dünyanın benim";
üretirken ise "tüm dünyaya muhtaç olduğumu" bir tek o zaman anlayabiliyorum.

dünya benim mi yoksa dünya mı bana sahip en kestiremediğim zamandır tüketimim üretimimden fazla olduğunda.
(3)

bu dünyayı şüpheyle bakmamı sağlar, dünya şüpheli değil…

* Tüketim Üretimden Fazla Olduğunda *

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Enes Kalaycı

Enes Kalaycı Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @cineskalay

13 Sep
*Minimalizm Felsefesi Üzerine*

(1)

Parayı ve paradan öte asıl zenginliği keşfetmemiş insanlarının umut bağladığı izm.

Bence insan için gerekli olan yaşam standardına ve refaha minimalizm ile değil asıl zenginlik kavramını anlayarak ulaşabiliriz..

bence asıl zenginlik;
(2)

Bence asıl zenginlik;

Maddiyat Boyutu:

1) Harcadığından daha çok kazanıyorsan zenginsinizdir.

2) Kimseye borcu olmadan yaşamak ve harcadığın her paranın 3 katı kadar cebinde nakit veyahut kart şeklinde bulunabiliyorsa zenginsinizdir.
(3)

Maddiyat boyutu özeti: Bissürü sıfıra ihtiyacınız yok; en basitinden günlük 100 birim para harcıyor cebinizde asgari olarak 300-500 birim para duruyorsa ve kimseye borcunuz yoksa zenginsinizdir.
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!