In de Rode Hoed waar Hugo de Jonge de 31e Abel Herzberglezing geeft. Meekijklink: rodehoed.nl/programma/abel…
De Jonge begint met een aantal verwensingen die hij via sociale media kreeg.
‘Vaccinazi’
‘Hugo Hitler’
‘Mensen zoals jou en Rutte moeten ze afknallen.’
,,Ik had het net over haat, maar die lelijkheid zie je van klein tot groot. Je ziet het in het egoïsme dat soms in ons opborrelt. We zien onze kleinheid in het gemak waarmee we anderen de maat nemen. In het buitensluiten van mensen.''
,,De dood van George Floyd bracht een nieuwe wereldwijde golf van protest tegen racisme teweeg. Het was niet alleen een protest, maar ook een terechte roep om erkenning.
Terecht omdat voor zoveel mensen racisme een dagelijkse realiteit is. Op straat, op het werk, op school.''
,,En overal daarbuiten. Onderscheid op basis van de kleur van je huid of de klank van je naam. (..) Ik geloof oprecht niet dat er grote groepen Nederlanders zijn die zich bewust racistisch uitlaten, of die racisme goedkeuren.''
,,Maar dat is geen reden om te denken dat het wel meevalt. Het valt niet mee. Het onvermogen om jezelf in een ander te verplaatsen overkomt ons allemaal wel eens. En we beseffen niet altijd voldoende dat een woord of een gebeurtenis voor de één een andere betekenis heeft dan voor
de ander. In dit onvermogen schuilt niet het kwaad.
Over corona: ,,Die onzekerheden hadden we allemaal, ik voelde die ook. Ik wil grip hebben, de controle houden in mijn werk. De dingen voor zijn, de dingen voorzien, een besluit nemen als je de impact er van kunt overzien.
Maar dat kon niet tijdens die eerste coronamaanden.''
Op de stream kijken 37 mensen mee.
,,Achter de slogans ‘take back control’ en ‘make America great again’ gaat een dieper gevoel schuil. Een gevoel van verlies aan grip op het eigen leven. Van verloren trots. Niet zozeer nostalgie, eerder onmacht.''
HdJ over wat volgens hem het ongelijk van Fukuyama is: ,,Het jaar 2020 zal de geschiedenisboeken in gaan als het einde van het neo-liberalisme. De liberale agenda van grenzeloze vrijheid, van globalisering en doorgeschoten marktdenken heeft geleid tot
een samenleving waar het recht van de sterkste te veel ruimte heeft gekregen.''
,,Corona heeft opnieuw de tekortkomingen van het liberalisme aan het licht gebracht. Het heilige geloof in de markt bleek niet zaligmakend. (..) Het liberalisme heeft ons hier gebracht, maar heeft geen oplossingen voor de vraagstukken van vandaag en morgen.''
(zin die hieraan vooraf ging: ,,Volgens de Amerikaanse politicoloog Francis Fukuyama had de geschiedenis met de overwinning van de liberale democratie zelfs haar eindpunt bereikt.'')
politiek moet solidariteit voorop stellen, zegt HdJ. ,,Door iets in te leveren van de eindeloze vrijheid op de arbeidsmarkt, vrijheid die vooral hoger opgeleiden en werkgevers ten goede komt.
Om de solidariteit op de arbeidsmarkt te herstellen, mogen we van hen vragen om bij te dragen aan meer
zekerheid voor de mensen die vastzitten in flex-contracten en onvoldoende bescherming en bestaanszekerheid hebben.''
,,We moeten het gebrek aan grip op migratie durven agenderen als een belangrijke bron van onzekerheid en polarisatie waardoor onderlinge solidariteit in buurten en gemeenschappen onder druk is komen staan.''
Er kijken 30 mensen mee op de stream.
einde draadje, joe
oh nee, er is nog even een gesprek met de directeur van de Rode Hoed en Cees van der Laan, hoofdredacteur Trouw. Die zegt dat er naast de 50 mensen in de zaal ,,waarschijnlijk honderden, anders duizenden'' mensen meekijken.
Hoe gaat De Jonge als CDA-leider concreet invulling geven aan een diverse lijst, wil Clayde Menso weten. HdJ zegt dat de selectieprocedure loopt, dat iedereen zich kon melden en dat diversiteit breder is dan alleen afkomst
Van der Laan dacht Jan Marijnissen te horen spreken in het deel van de lezing waarin De Jonge zich afzette tegen liberalisme. De Jonge is ‘niet links’ zegt hij.
,,Keer op keer is migratie iets wat oude stadswijken overkomt. Iets dat niet overdacht is, maar gewoon gebeurde. Een enorme influx van mensen van buiten is gewoon wat er gebeurt. Niet alleen migratie maar alleen mensen van allerhande problematiek.”
HdJ prijst ook vooruitgang migrantenkinderen ,,in één generatie!”
,,we moeten harder uitspreken: wij zijn een migratieland, zullen we altijd blijven. Een land zonder migratie is een land met krimp.”
Zou beperking vrij verkeer onderdeel moeten worden van vlg coalitie-onderhandelingen?
HdJ: ,,Ik vind op alle facetten van migratie en ja ook Europees, als we doorblijven gaan zoals we dat nu doen is het een recept voor polarisatie.”
alle niet politieke junkies: echt sorry voor dit lange draadje
HdJ vindt dat migratie onderwerp van de komende tijd moet worden. ,,maar op het moment dat je het erover hebt zit je in een discours waar je niet wil zitten.’’
Cees van der Laan over mildheid en barmhartigheid. ‘Als ik u toespraak beluister dan kan ik me voorstellen dat er meer ruimte is dan voor honderd.’ HdJ: ,,wel degelijk een stap naar voren gezet. Zit niet alleen in aantal. Wanneer was het dan genoeg geweest? 200? 300?”
,,stel je voor je zegt 200 mogen naar NL. En je komt erachter dat een deel niet mag blijven, wetende hoe moeilijk dat is. Is dat dan barmhartig? In de coalitie is keuze gemaakt: wat is de hulp die we nu kunnen geven.”
Vragen uit de zaal. ‘Bent u bereid alle virologen uit het OMT te vervangen door één Zweedse viroloog om de maatregelen op te heffen?’ HdJ: ,,aan welke viroloog denkt u?”

En dat hij onder de indruk is van OMT, spreekt over ‘topvirologen’ in NL.
Vraag zaal: hoe wil HdJ institutioneel racisme aanpakken? HdJ: ,,overheid kan het niet alleen. Wel door normerend te zijn. En te erkennen dat het binnen overheidsdiensten geweldig mis kan gaan. In alle openheid. Maar als we dit vragenstuk willen uitroeien moet samenl normeren”
Ok dit was m bye
Voor wie dit draadje TL;DR was: mijn verslag van de Abel Herzberglezing door Hugo de Jonge. nrc.nl/nieuws/2020/09…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Lamyae Aharouay

Lamyae Aharouay Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @LamyaeA

16 Jul
Even over de vrijheid van meningsuiting he. Een observatie die niet in één tweet past.
In jarenlange zgn islamdebatten en debatten over minderheden die bovengemiddeld vaak over Marokkanen en Turken gingen, in jaren waarin alles benoemd moest worden en de Tweede Kamer zelfs debatteerde over het ‘Marokkanenprobleem’ (never forget) werd een generatie ‘opgevoed’ met de
boodschap: zo werkt dat in Nederland / je moet het je niet persoonlijk aantrekken / in Nederland zeggen we het zoals het is / hier kan je alles zeggen / de vvmu is heilig ook als het je kwetst/ ook als het niet jouw mening is / grow up / je kan toch wel tegen een grapje /
Read 8 tweets
5 Jul
Ben gisteren zo’n 750 km achter Hugo de Jonge op campagne aangereden door Nederland omdat ik graag zijn gesprekken met CDA-leden wilde horen. Draadje.
De Jonge wilde oorspronkelijk langs 12 provincies in één dag. Bleek iets te ambitieus. Programma: Woerden, Schagen, Leeuwarden, Zuidwolde, Ommen, Oss, Venray.
Hij sprak een aantal ondernemers en boeren, ging kijken bij een bouwproject voor sociale huurwoningen en een camping. Overal waren ook wat CDA-leden aanwezig.
Read 20 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!