Paris'teki Orsay müzesine, bir kadının dekoltesi bahanesiyle alınmaması ve ceket giymesinin istenmesi rezaleti yeterince konuşulmadı. evet, içi nü kadın portreleriyle ve heykelleriyle dolu olan, Gustave Courbet'nin "l'Origine du monde" tablosunun sergilendiği Orsay müzesi+
hala kadın bedenine ancak belli rollere girdiği noktada tolere ediliyor. hemcinsleri ressamlara dişi bedenimizle 'ilham' olmamızda sorun görmeyen erkekler aynı bedeni müzeye girmek için 'fazla müstehcen' bulabiliyor. bu ayrım erkeğin bakışına bağlı oluyor çünkü özne hep erkek+
sınırları çizenler kadınlar değil 'gerçek özne' olarak bize bakan ressam, güvenlik görevlisi veya sokakta bizi baştan aşağı süzen erkekler. bedenimiz bu delirtici 'male gaze' ile kamusal alanda tahakküm altına alınıyor, kontrol ve taciz ediliyor, aynı Jeanne'e yapıldığı gibi+
bu yüzden @Femen_France 'in Orsay protestosu çok çok anlamlı. başından beri söyledikleri gibi bedenimizin politik veya erotik olup olmadığına biz kadınlar karar vereceğiz, eril ve cinsiyetçi filtreleriniz ve bedenimiz üstünde tahakküm kurmaya çalışan sisteminiz değil.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with nehir

nehir Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!