Comencem la ruta "Josep Carner, l'etapa barcelonina: 1884-1921" a càrrec d'@arturgfuster, en el marc de @LaSetmana i l'@AnyCarner. Image
Som al carrer Doctor Dou, on visqué Carner, al número 17 o al 19. Ell el descrivia com el carrer "que no passava" perquè em aquell temps era tancat per una banda. Image
Una de les primeres sales d'espectacles de Barcelona, la sala Mercè de Lluís Graner, fou una de les primeres obres de Gaudí i on Carner exercí de dramaturg. Image
Tercera parada! Carner participà en la inauguració del "nou" @ateneubcn, on ara ens trobem, al carrer Canuda. Image
A la Sala Mozart, al mateix carrer de la Canuda, on fundaria més endavant els Amics de la Poesia. Actualment és l'edifici gris de la dreta. Image
Quan Carner tornava a Barcelona, quan ja no hi vivia, s'allotjava en aquest hotel, l'hotel Nouvel. I anava a dinar a la desapareguda Maison Dorée. ImageImage
Carner va estrenar aquí obra pròpia i també obres d'altres autors, com 'El malalt imaginari' de Molière. Al costat del teatre Principal hi havia la primera seu de l'Ateneu barcelonès. Image
Acabem la ruta "Josep Carner, l'etapa barcelonina: 1884-1921", a càrrec d'@arturgfuster, davant la que fou la seu de "La veu de Catalunya" on Carner exercí de periodista. Som al carrer dels Escudellers. Image

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with AnyCarner

AnyCarner Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!