saeed brr Profile picture
13 Sep, 10 tweets, 3 min read
چه شد که به تخریب مهدی محمودیان و ضیانبوی و فرهادمیثمی رسید؟
#رشته_توییت
از سال 96، حذف و تضعیف «اندیشه اصلاح طلبی ملی و تحول خواهی درون زا» تحت پوشش نقد و تخریب جناح اصلاح طلب که اهدافشون رو از طریق صندوق رای و ورود به قدرت دنبال میکردند و عمدتا عملکرد ضعیفی داشتند، شروع شد./1
زمینه از جهت سطح نارضایتی مردم و ناامیدی چندباره مردم از جناح اصلاح طلب و عملکرد غیرقابل دفاع این جناح مهیا بود. در نتیجه موجی از نقد و تخریب شخصیت های اصلاح طلب به دنبال قدرت و طرفداران شرکت در انتخابات شکل گرفت که چندان به ناحق هم نبود. با این حال صداهایی هم شنیده میشد که /2
ضمن همدلی با این موج انتقادی تاکید میکردند که نباید این نقد به تخریب هر فرد دلسوز در میان اصلاح طلبان و نفی مطلق صندوق رای منجر بشه. این طرد جناح اصلاح طلب تا آنجا ادامه پیدا کرد که مهدی محمودیان از حزب شاخص اصلاح طلب استعفا داد تا در مشی «جنبشی» اما اصلاح طلبانه /3
آزادی عمل بیشتری داشته باشه.
ضیاء نبوی و فرهاد میثمی هم که اصولا از جناح سیاسی اصلاح طلب حاضر در قدرت نبودند.
با انتخابات مجلس در سال 98، احزاب اصلاح طلب هم با عدم پذیرش از سمت حاکمیت و هم مردم روبرو شدند و نقد و پرداختن به طرفداران ورود به قدرت تا اطلاع ثانوی بلاموضوع شد. 4
اما حالا شاهد هستیم هدف تخریب و توهین از جناح اصلاح طلب به سمت افرادی مانند محمودیان و نبوی و میثمی تغییر کرده.
وجه اشتراک این سه نفر در چیست که این طور در معرض تخریب و توهین یک جریان قرار گرفته اند؟/5
این وجه مشترک چیزی نیست جز «اعتفاد به تحولی بدون خشونت، تدریجی و بدون دخالت نیروی خارجی یا هدف ورود کمترین هزینه به ملت و حفظ تمامیت ارضی و منافع ملی».
وجه مشترک که این باشد، مخالفین و دشمنان چنین گروه و اندیشه ای چندان غریبه نیستند. این جماعت فحاش و تهمت زن ترکیبی هستند از/6
«طرفداران براندازی حقوق بگیر از ترامپ و کشورهای عربی، چپ های خائن به دنبال تجزیه و چپ های جاهلی که باز هم در حال سواری دادن بدون مزد هستند!»
این جماعت فقط به دنبال ویرانی هرچه بیشتر کشور به امید قد برافراشتن بر روی خرابه ها هستند. البته خرابه هایی که هیچ کس جز خودشان /7
امکان قد علم کردن نداشته باشند.
این گونه است که هر فرد و هر حرکتی که به دنبال ویرانی نباشند یا به ضرر آنها اندکی اعتبار و سرمایه اجتماعی داشته باشد، مورد حمله این جماعت قرار میگیرند.
رستگاری جمعی ما در گرو پیدا کردن راهی است در میانه استبداد داخلی و ویران طلبی این جماعت. /8
«نیروهای ملی و به معنای دقیق کلمه اصلاح طلب» نباید از این جماعت غافل باشند و دلخوری و ناامیدی از افراد و گروه های سیاسی داخلی ولو اینکه منتقد آنها باشند، نباید به بازی کردن در زمین بی وطن های مزدور و ویرانی طلب منجر شود /9 تمام

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with saeed brr

saeed brr Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @saeedbrr

18 Sep
در مورد حجاب اجباری دو نکته بگم

اولا هیچ چیز اعصاب خردکن تر و حرص آور تر از کسی نیست که ادعای اصلاح طلبی داره و اما مدافع حجاب اجباری است. شبیه تیپ اصلاح طلب خط امامی و موسوی بجنوردی و امثالهم که هنوز هم میگند بهایی ها حق تحصیل ندارند و فلان فرمان امام از حقوق بشر کامل تره!/1
ثانیا برخی در برابر استناد به نظرسنجی ها در مورد میزان اقبال حجاب اختیاری، رجوع به نظرسنجی رو مطلقا رد کردند، چراکه آزادی پوشش «حق فردی» هست و حق فردی با رای اکثریت به وجود نیومده و از بین نمیره. در حالیکه نکته اینجاست که اصولا مفهوم حق فردی و حق پوشش با ترجمه فلان کتاب و /2
قبول حقوقی منشور حقوق بشر و میثاقین و اعتقاد من و شما و چند هزار نفر دیگه شکل نمیگیره و قابل اجرا نیست. بلکه این مفاهیم باید در ذهن کسر قابل توجهی از مردم درونی بشه تا بشه به عنوان «حق بودن» به صورت یک توجیه و دلیل مستقل مورد اشاره قرار بگیره و وارد نظم حقوقی بشه و /3
Read 5 tweets
15 Nov 19
** ابتکار مقام رهبری در تشکیل «شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا» و تایید مصوبات آن
#رشته_توییت

نشریه خط حزب الله وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای در شماره 140، نحوه تشکیل شورای عالی هماهنگی قوا و اعتبار مصوبات آن را تشریح کرده.
بر اساس گزارش این هفته نامه: /1
1. اولین بار در دوم خرداد 1397 رهبری در دیدار با سران قوا پیشنهاد تشکیل نهادی را برای مقابله با اتاق جنگ امریکا علیه ایران _یعنی وزارت خزانه داری_ ارائه می دهد

2. در هشتم اردیبهشت‌ماه، در جلسه‌ای محرمانه با مسئولان سه قوه، بر ضرورت تشکیل این اتاق جنگ اقتصادی تأکید کرده بودند /2
در آن جلسه، رهبر انقلاب مطرح کردند که رییس‌جمهور و قوه‌ی مجریه، مسئول شورای هماهنگی اقتصادی قوا هستند. به همین دلیل دبیر آن از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شده و جایگاه دبیرخانه‌ی آن نیز در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری قرار گرفت / 3
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!