Bir Şişe Süt Fotoğrafçılığı Nasıl Değiştirdi?++
Fox Talbot 1839'da bilinen ilk fotoğraf makinesini geliştirdiğinde,makinesi ressamların işine yarayan faydalı bir yardımcı aparat olarak görüldü.Uzun yıllar da seçkinlerin ellerinde ideal yani pitoresk manzaraları yakalamak için kullanıldı.++
Bu uzun ve seçkinci aralık çok uzun sürmedi.30-40 yıl gibi kısa bir süre sonra fotoğraflar polis dosyalarından, gazetelerde illustrasyonlar yerine kulanılmaya, ansiklopedilere, askeri istihbarat belgelerine hatta pornografik-erotik yayınlarda yerini almaya yavaş yavaş başladı++
Fakat tüm bu kullanım alanlarında fotoğraf yine de merak giderme ve estetik ilgiler yaratma amacında kullanılıyordu.1888 yılına kadar. 1888'de ne mi oldu? Halkın kullanımına uygun ucuz fiyatlı ilk fotoğraf makinesi piyasaya sürüldü.++
Hikayemiz asıl bundan sonra başlıyor. Bu noktadan sonra fotoğrafın seçkinlerin elinden çıkmaya başladığı yıllar geliyor ve Walker Evans ve Paul Strand fotoğraf makinelerini doğaya ve resim gibi manzaralar yerine sokağa ve sokaktaki insan hayatına çevirmeye başladılar.++
Fotoğrafın tamamen lirizmden kurtulması ise 1915 yılında bir yangın merdivenindeki bir süt şişesi sayesinde oldu. Evet bir süt şişesi...1915 yılında Edward Steichen isimli bir fotoğrafçının apartmanın yangın merdivenindeki süt şişesi dikkatini çekti ve şişeyi fotoğrafladı.++
İşte bu fotoğraf fotoğrafı lirizmden kurtarıp gündelik hayata ve eşyalara yönelten en önemli örneği oluşturdu fotoğrafçılık tarihinde.Bu örnekten sonra profesyonel fotoğrafçılar,lirik konulardan uzaklaşmaya,bayağı,hatta o dönemde tatsız denilebilecek konuları çekmeye başladılar.+
"Fotoğraf çekmek önem atfetmektir" der Susan Sontag. Artık fotoğrafçılar güzel ve çirkini doğada değil gündelik nesnelerde aramaya başlamışlardır. Hatta güzel ve çirkin kavramları bile muğlaklaşmaya başlamıştır++
Kısaca Edward Steichen'ın dan da bahsedelim. Edward Steichen 27 Mart 1879'da Lüksemburg'da doğdu. Doğumundan kısa bir süre sonra ailesi ABD'ye göç etti. Okul yıllarında resme büyük bir yeteneği vardı ama o bir litografi firmasında çalışmak üzere okuldan ayrıldı.++
Genç yaşında Claude Monet ve James Abbott McNeill Whistler gibi ressamlar sayesinde empresyonizden etkilendi. Ama 1895'te ilk fotoğraf makinesini Alfred Stieglitz'in etkiisinde kalarak aldı ve gençlik yıllarında onun etkisinde kaldı.++
Fakat 1919 yılından itibaren Alfred Stieglitz'in in resimselci tarzından kopmaya başladı e kendi tarzını geliştirmeye koyuldu.1923'te Steichen, Condé Nast Publications'ın baş fotoğrafçısı olduğunda Vogue ve Vanity Fair için de başarılı portreler çekti.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Kadrajdan Öte

Kadrajdan Öte Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!