Dit hè. Zelfs met ‘lege’ IC’s doen we al zware selectie aan de poort. De vraag is wel: tellen ouderen die thuis overlijden nu wél mee? Hun aantal in maart~mei werd geschat obv oversterfte omdat ze niet getest werden en daarom niet als Coronadoden werden geteld.
Stel, iemand van 73 of 80 heeft klachten die bij Corona horen. Als diegene zich laat testen, positief is en thuis of in verpleeghuis in quarantaine zit en een week later overlijdt, wordt diegene dan geteld in de dagelijkse meldingen van overleden personen? #dtv
Even een ruwe vergelijking: België heeft bv op een willekeurige dag 20% minder besmettingen maar 130% meer ziekenhuisopnamen. Zit aardige foutenmarge op maar dat zegt wellicht wel iets
Dat betekent dat we nu al mensen minder kansen geven om te overleven omdat de selectiecriteria zijn aangepast om te zorgen dat het langer duurt voordat we in lockdown moeten vanwege volle IC’s.
We laten mensen nu doodgaan omdat we dan meer mensen kunnen laten ziek worden en doodgaan terwijl de economie kan blijven draaien. Omdat we niet geloven in grote public health-inspanningen die het virus kunnen indammen.
We wachten tot het straks erger wordt met volle IC’s, maar het is al erg. Hier is de machine op ingericht. Daarom nemen we geen maatregelen en ‘vliegen we nu blind’ omdat testcapaciteit de vraag niet aan kan. We zijn met een nieuwe sprint begonnen;
De jongeren mochten deze zomer los, de scholen openden zonder maatregelen, de mondkapjesproef is geschrapt, de teststraat op Schiphol dicht, de testlijn overbezet, de testcapaciteit maxed out, de selectie aan de poort is geregeld.
Met een maximaal bezette testcapaciteit is het weer maart, maar anders: kijken naar stijgende IC-opnames, en dan kijken wat als trucendoos is bedacht om de IC’s niet te laten overspoelen. Ik verwacht veel verhalen over mensen die niet worden opgenomen;
Het is straks te laat voor epidemieremming. Met overbelaste teststraten vaar je blind, als we niet binnenkort al remmen dan rest straks slechts het aanscherpen van de selectiecriteria; leeftijdsverlagingen en selectie op onderliggend lijden, bestaande ziekte, handicaps.
Ik tune even out, sterkte
Want dit is de stand van het land, van media en oppositie: net doen alsof we zouden indammen maar dat er de hele tijd iets misgaat. Een half jaar lang niet naar @ContainmentNu, @C19RedTeam of @GeenDorHout willen luisteren;
De tweede golf is begonnen, de sterftefabriek draait, en de mensen die beter hadden kunnen weten faciliteren deze #necropolitics door aan de zijlijn te blijven, en in verbazing uit te roepen: “Huh, we zouden toch INDAMMEN?”
Want ze hebben het allemaal vaak genoeg gehoord, onze waarschuwingen. Maar De Jonge heeft een keer geroepen dat ie ‘elk vuurtje wil uitstampen’, en ondanks dat dit verpakt zat in een plan dat bol stond van voortzetting van mitigatie & IC-sturing was dit al genoeg voor de mense
Derde golf weer een kans

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jaap Stronks

Jaap Stronks Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @jaapstronks

17 Sep
Schaarste is een smoes, ze willen niet indammen. Capaciteitsgebrek is een afleiding om dat niet toe te geven. Draad ⬇️
Begin maart werden we overspoeld en was er gelijk schaarste? Quod non

ad.nl/den-haag/terwi…
In april was er schaarste, waardoor er geen tests waren voor verpleegkundigen in de ouderenzorg, waar duizenden doden vielen? Nopers nos.nl/l/2336739
Read 12 tweets
16 Sep
Scoop: na aandringen is het Jaarverslag 2019 gepubliceerd van de Commissie van Toezicht van RIVM. Wat opvalt: melding van “mogelijke beïnvloeding vanuit het bedrijfsleven bij een wetenschappelijke rapportage die enkele jaren geleden had plaatsgevonden”

rivm.nl/over-het-rivm/…
“Het beeld dat hieruit naar voren komt is dat het inderdaad aannemelijk is dat ongewenste beïnvloeding heeft plaatsgevonden, waardoor bepaalde gezondheidsrisico’s onvoldoende zijn gecommuniceerd.”
“Op grond hiervan is besloten een nadere analyse uit te voeren van de waarborgen voor onafhankelijkheid van wetenschappelijke rapportages binnen het RIVM. De resultaten van dit nadere onderzoek worden in de loop van 2020 verwacht.”
Read 11 tweets
13 Sep
Kijk @pieterkleinrtl, @ContainmentNu komt eindelijk een beetje door met een pleidooi voor indambeleid zoals Taiwan en Duitsland doen, maar RTL framet het als een fringe-verhaal dat tegenover ‘de deskundigen’ wordt geplaatst, terwijl juist die deskundigen de uitzondering vormen;
Want wat @ContainmentNu en @C19RedTeam bepleiten is gewoon pandemiebestrijding volgens internationale conventies en best practices en obv wetenschappelijke consensus. RTL zet dit bijna weg als doorgedraaid complotdenken.
Want, @pieterkleinrtl, de huidige IC-sturing impliceert een verspreidingsbeleid waardoor het virus pas zijn fut verliest als genoeg mensen het hebben gehad. Alleen remmen bij (half-)volle IC’s en weer loslaten als de IC leeg is, is groepsimmuniteit-beleid.
Read 12 tweets
11 Sep
Cool, @containmentnu wordt genoemd in het laatste boek van Willem Schinkel, De Hamsteraar. “in een groot deel van de wereld [is] politieke strijd door technocratie vervangen”; 1/2
"“En het was onduidelijk waarin Nederlandse politici fundamenteel verschillen van de Braziliaanse president Bolsonaro, die zei dat mensen nu eenmaal doodgaan.” En dat was “bij COVID-19 geen onvermijdelijkheid maar een politieke keuze, een keuze voor ‘mitigatie” 2/n
“Hoewel niet langer expliciet gezegd werd dat dat een keuze voor ‘groepsimmuniteit’ was, werd die keuze steeds weer gemaakt. Want het leidend laten zijn van de zorgcapaciteit betekent dat permanent logistieke calculaties van aantallen doden gemaakt worden.” 3/n
Read 21 tweets
10 Sep
Net als in feb, toen een paar Brabantse GGD’en zelf probeerden op te schalen, ondanks het feit dat regie bij VWS lag en die überhaupt pas wilde beginnen met vergaderen over maatregelen zodra er patiënten zouden zijn, en dus geen opdracht gaf tot opschalen omroepbrabant.nl/nieuws/3242444…
Terwijl Van Dissel nog tot 20 februari het met de griep vergeleek
Read 9 tweets
9 Sep
Hamvraag is: indammen zodat je het onder de 50 infecties per 100k per week houdt, met mondkapjes en serieuzer testen en traceren, richt dat ook meer schade aan dan het laten rondgaan waar het huidige beleid op neerkomt?
Het punt is dat je soms een lokale lockdown zou moeten invoeren als je het met testen, traceren en mondkapjes niet redt en er meer dan 50 infecties per 100k/week zijn. Daar wil het kabinet niet aan.
Maar als ziekenhuizen vollopen moet je óók een lockdown invoeren, plus: het levert tienduizenden doden meer op, en veel gezondheidsschade bij anderen, en mensen met kwetsbare gezondheid worden buitengesloten. Welke journalist weet eens door te vragen over die schadevergelijking?
Read 12 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!