Toinen ma 14.9.2020 @MolariJuha -ketju tämän kuvan alla. Image
Aron AA #Kronström näyttää powerpointilta asianomaisen asianesittelyn.

Sanoo, että Molari on seurannut ja häirinnyt Aroa ja kuvannut Aroa. Somessa tehty häirintä voi olla jopa kuormittavampaa.
Osateot kokonaisuutena ja toistuvuus lievempienkin osatekijöiden summana hyvin kuormittavaa.

Molarin tekstit vaativat Aron ja Jantusen tarkkaa seuraamista mm. somessa. Puhelu tai tekstiviesti ei ole ainoa tapa ottaa yhteyttä. Tarkkailua on myös uhrin seuraaminen somessa.
Molari on vääristänyt asianomistajien sanomisia. Molarin toiminta kohdistuu asianomistajiin henkilönä.

Kronström: Molarin toiminta ei kohdistu Aron ja Jantusen työhön. Aro ja Jantunen eivät ole pyytäneet Molaria lopettamaan.

Molarin tarkoitus vaientaa Aron ja Jantusen.
Molari halusi vaientaa koko keskustelun informaatiovaikuttamisesta, koska se ei ollut Molarin mieleen.

Molarin pitänyt ymmärtää aiheuttavansa pelkoa ja ahdistusta Arossa ja Jantusessa.
Kronström: Molari ei osoita katumusta ja on sanonut, ettei lopeta Arosta ja Jantusesta kirjoittamista.

Aro ja Jantunen kertovat omista kokemuksistaan omissa kuulemisissaan.
Kronström: Molari on Venäjän informaatiovaikuttamisen asialla. Esimerkkejä Molarin yhteyksistä Venäjän tiedustelupalveluun Molarin omien tekstien valossa.

Molari väittänyt käyttävänsä Venäjän tiedustelupalvelua FSB:tä oman toimintansa tietolähteenä.
640 000 lukukertaa yhteensä nyt todisteena nimetyillä Molarin MV-lehdessä julkaistuilla jutuilla.

Jantunen ja Aro ovat kirjoittaneet Venäjän informaatiovaikuttamisesta ja Molari edustaa Venäjän kantaa tähän työhön.
Molari puhuu mm. keski-ikäisistä vanhoistapiioista, joka ei ole työhön kohdistuvaa arvostelua.

Mm. Molarin kirvesjuttu aiheutti suurta pelkoa ja ahdistusta ja turvatoimia Jantusessa ja Arossa.

Journalisteja yritetään vaientaa kampanjoilla ympäri maailmaa ja siihen on puututtu.
Kronström väittää, ettei #JessikkaAro ole julkisuuden henkilö ja siksi hänen kunnianloukkauskynnyksensä on hyvin matala.

Aro ollut ehdolla Ylen parhaaksi toimittajaksi #trolli -jutuillaan 2014-2015. Aro sai Bonnier-palkinnon työstään. Todistaa, että Aro on hyvä toimittaja.
Molari lähetti vuonna 2014 yhden sähköpostiviestin Arolle, kun Aro pyysi kokemuksia trolleista.

Molari kritisoi kyllä Aron työtä, mutta myös kovasti henkilöä.

Kronström sanoo toistuvasti, että Molarin toiminta olisi kahdessa oikeusasteessa todettu lainvoimaisesti haitalliseksi.
Kronströmillä on nelikenttä Molarin aiheuttamasta haitasta Aron elämälle.

Nyt Jantunen:

Jantunen on tutkija puolustusvoimien palveluksessa eikä ole millään tavalla julkisuuden henkilö. Kouluttamista ja esitelmöintiä on hyvin vähän. Sotatieteen tohtorin tutkinto pätevyytenä.
Kronström sanoo, ettei Jantunen voi olla huono tutkija, kun on tohtori. Sikäli Molarin kritiikki ei voi olla aiheellista.

Kronström väittää Molarin kommentoineen Aroa ja Jantusta 'seksuaalisävytteisesti'.
Molari on seurannut Jantusta somessa ja pyrkinyt tilaisuuksiin, joissa Jantunen osallistuu. Molari on tilaisuuksissa kuvannut Jantusta ja pyrkinyt myös Jantusen puheille.

Molari tarkkailee Jantusta somessa.
Molarin toiminta tahallista ja oikeudetonta. Pitkäkestoista.

Jantusen elämänlaatu on heikentynyt. Turvallisuusuhka ja sananvapaus on kaventunut. Pelkoa ja ahdistusta ja saanut henkilövahingon. Jantusella oireita, jotka eivät voi aiheutua kuin Molarista.
Jantusen työaika kuluu Molarin toiminnan seuraamiseen ja turvajärjestelyistä huolehtimiseen Molarin takia.

Henkilövahingon korvausvaatimus on 8000€, kärsimys 20 000€.
Molarin asianesittely:

Molari ei ole soittanut tai viestitellyt Arolle ja Jantuselle.

Molari on osallistunut pariin tapahtumaan, joissa Aro tai Jantunen ovat esiintyneet.

Aro iloitsi julkisesti Molarin työttömyydestä ja haaveili Molarin pakkohoitoon ohjaamisesta.
Se, että Molari on ollut Venäjällä ja tuntee erilaisia ihmisiä siellä ei tee hänestä FSB:n agenttia.

Molari sanoo, että ensimmäinen hänen juttunsa MV-lehteen oli kaksi vuotta Aron trollijutun jälkeen.

Kustantaja kutsui Molarin kirjan julkistamiseen, josta Riiheläinen poisti.
Jantunen tuli sattumalta Bottalle, kun Molari poistui kirjan julkistamistilaisuudesta, josta Riiheläinen pyysi häntä poistumaan.
Molari vertaa hänen tapaustaan vainoamistuomioihin, joissa erittäin runsasta ja uhkaavaa toimintaa.
Miksi Kronström kuvaa Molaria vakavana vainoajana?
Molari kertoo, että kirvesjuttu oli rauhanomainen perunakellarin purkutyön työkalu. On vilpillistä, että Aro ja Jantunen väittävät Molarin uhanneen heitä kirveellä.

Miksi Molarin tulo eduskuntaan oli muka uhka koko demokratialle Jantusen mukaan?
Molari lukee lakia vainoamisesta.

Toisen seuraaminen virtuaalimaailmassa ei täytä vainoamisen tunnusmerkistöä.

Aron 50 000 seuraajan twitter-tilin levikki on laajempi kuin Hufudstadsbladet. Aro on selkeästi julkisuuden henkilö.
KKO:n päätös vainoamisesta: Täytyy olla aidosti uhkaavaa (Molari ei ole uhannut ketään) ja suoraan kohteelle osoitettua (Molari ei ole ottanut suoraan yhteyttä).

Molari kysyy, mihin hän uskaltaa mennä, kun pelkkä suunnittelu osallistumasta seminaariin aiheuttaa vainoamissyytteen
Jantunen sanoi väitöskirjassaan, että dialogi erottaa keskustelun propagandasta. Kuitenkin Jantunen kieltäytyy keskustelusta Molarin kanssa ja sortuu propagandaan sanoen Molaria mm. harhaista agendaa levittäväksi aktivistiksi.
Molari kysyy, onko se, että hän osallistuu Porthanian tilaisuuteen vainoamista? Tai jos hän sanoo pari sanaa Jantuselle?

Myös Jantunen on kuvannut Molaria ja Bäckmania toisessa tilaisuudessa.
Aro ja Kronström väittävät, että Molari kuvasi vain Aroa Kansallisteatterin tilaisuudessa. Oikeasti Molari kuvasi enimmäkseen muita.

Molari vaatii lisätutkintaa Aron tuloista, koska Molaria syytetään Aron toimeentulon vaikeutumisesta.
Molari luettelee tuloja, joita Aro on saanut nimenomaan sen vuoksi, että hän on käynyt infosotaa Janitskinia ja Molariakin vastaan.

30 000€ joukkorahoitus, 35 000€ Koneen säätiöltä, opetusministeriö 10 000€. Myös Putinin Trollit kirjan oikeudet on myyty 7 maahan.
Molari kysyy, onko hänen näkemyksensä siitä, että Arolla on yhteyksiä läntisiin tiedustelupalveluihin perusteeton? Sekin pitää tarkkaan analysoida.

Molari ei ole voinut arvata, että hänen kirjoituksensa aiheuttaisivat Aron ja Jantusen hoitoa vaativan tilan.
Psykologiliiton ohje tuomioistuimen haitan arvioimiseksi täytyy huomioida korvausvaatimuksissa.

Onko Aro julkisuuden henkilö? On.
Onko kommentointi tapahtunut julkisiin asioihin? On
Onko Aro itse kertonut samat asiat julkisesti? On
Vanhan rikostuomion julki tuominen. Vuonna 2016 Aro kertoi itse New York Timesissa huumetuomiostaan.

On oleellista kuinka paljon Aro itse kertoo julkisesti asioistaan. Molari on kommentoinut vain niitä asioita, joita Aro itsekin on kertonut.
Molari sanoo, että valtakunnansyyttäjä ja syyttäjä ei itsekään usko vainoamiseen, koska käyttävät toissijaista syytettä kunnianloukkausta myös.

Päivä loppui, huomenna taas. Nyt oli lyhyt päivä 🙂

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Panu Huuhtanen 🇫🇮

Panu Huuhtanen 🇫🇮 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @HuuhtanenPanu

23 Sep 20
Nyt sitten VIIMEINEN @MolariJuha -ketju vainokäräjiltä!

Juha Molarin #loppulausunto:n seuranta kuvan alla: Image
Molari aloittaa sillä, että #Kronström vääristelee jatkuvasti asiaa mm. väittämällä toistuvasti samoja kirjoituksia Molarin kirjoittamiksi, vaikka on jo osoitettu, ettei näin ole.

Molari sanoo, että tällainen prosessi laajentaa #vainoaminen -rikoksen alaa ohi lainsäätäjän tahdon
Molari: Tässä pitää huomioida #perustuslaki'n ensisijaisuus suhteessa #vainoaminen -rikokseen.

Mm. #ReformiStudio'n lähestymiskieltoasian ratkaisussa.

#Kronström hakee #ennakkosensuuri'a, joka on perustuslaissa kielletty.
Read 30 tweets
23 Sep 20
.@MolariJuha'n vainokäräjät.

Niin pitkät #loppulausunnot, että teen eri KETJUIHIN kaikki.

Nyt #Kronström'in 70 powerpoint -diaa käsittelyssä.

Kuvan alla #live -seuranta: Image
#Kronström aloittaa sanomalla, että kyse ei ole siitä, onko Molari #köyhä tai #savolainen.

Kyseessä ei ole se, miten Molari on tästä kokonaisuudesta kärsinyt.
#Kronström'in mukaan #vainoaminen voi tarkoittaa myös vainoamista virtuaalimaailmassa.

Internetissä tapahtuva häirintä on #vakava'mpaakin kuin reaalimaailmassa.

Siksi myös @johanbek'in vapauttava tuomio hovioikeudessa oli Kronströmin mukaan väärä.
Read 30 tweets
23 Sep 20
.@MolariJuha'n vainokäräjät 23.9.2020.

Jokunen uusi todiste vielä ja #loppulausunnot asiassa.

Prosessin viimeinen päivä ja päivän viimeinen KETJU salista kuvan alla: Image
Katsomme esitutkinnasta sähköpostiketjua, jossa @johanbek Bäckman mukana. #Kronström sanoo, että ketju osoittaa, että Molari pitää yhteyttä Bäckmanin kanssa.

Molari sanoo, että välillä oli pitkiä taukojakin yhteydenpidossa erimielisyyksien vuoksi.
Toinen uusi todiste on #MVlehti:n juttu #JessikkaAro'n vierailusta #RubenStiller'in ohjelmassa, jossa Aro sanoo MV-lehden olevan Venäjän #InformaatioOperaatio.

Molari näyttää päiväyksiä ja sanoo, että #syyteoikeus pitäisi vanhentuakin.
Read 39 tweets
23 Sep 20
.@MolariJuha'n vainokäräjillä #todistaa nyt teatteriohjaaja #JussiParviainen Molarin kutsumana todistajana.

KETJU kuulemisesta kuvan alla. Image
Molari pyytää Parviaista kertomaan taustastaan ja koulutuksestaan.

Varsinainen asia on @KirjamessutHKI:n tapahtumat vuonna 2015, kun #SaaraJantunen:en #Infosota -kirja julkaistiin.
Molari ja Parviainen saapuivat Kirjamessuille vähän myöhässä, joten Parviainen meni aika eteen kuvaamaan lattialla istuen, ettei peitä yleisön näkökenttää.

Parviainen on tehnyt #toimittaja'n työtä ja on normaalia, että kuvaajat ovat matalana eturivissä.
Read 26 tweets
23 Sep 20
.@MolariJuha'n vainokäräjät 23.9.2020.

Molarin #todistajat kuultavana ja iltapäivällä loppulausunnot.

Syyttäjä Hämäläinen yhtyi aamulla asianomaisten #toissijainen:een syytteeseen #TörkeäKunnianloukkaus.

KETJU #live'nä salista kuvan alla. Image
Ensimmäinen todistaja Helsingin yliopiston tutkija #KarinCreutz.

Hän on tutkinut mm. maahanmuuttokysymyksiä, ääriliikkeitä ja ihmisoikeuskysymyksiä.

Creutzista kirjoitettiin Molarin blogissa ja #MVlehti:ssä.
Creutz lähetti MV:lle ja suoraan Molarillekin oikaisupyyntöjä häntä koskeviin kirjoituksiin.

Molari suhtautui asiallisesti, keskusteli Creutzin kanssa korjaustarpeista ja korjasi tekstejään Creutzin palautteen perusteella.

Creutz oli tyytyväinen korjattuihin teksteihin.
Read 27 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!