De GGD heeft vandaag het aantal testen bekend gemaakt wat zij afgelopen week draaiden. Het aantal positieve tests ging met 60% omhoog maar het totale aantal tests is met 10% gestegen. Klein overzichtje 👇
Het aantal gemelde testen tot nu toe, volgens de GGD, was afgelopen week 195545. Het aantal positieve tests is omhoog gegaan van 4647 naar 7312. Verloop per week:

33: 3.5%
34: 2.5%
35: 2.2%
36: 2.6%
37: 3.7%

De GGD draait niet alle tests dus dit zal iets lager uitvallen morgen.
Ten aanzien van verspreiding: In week 37 zijn er in 89% (!) van de gemeentes besmettingen vastgesteld. Percentage positieve tests gaat dus omhoog en geografische verspreiding stijgt een klein beetje door.

De maximale testcapaciteit is op dit moment bereikt. Het aantal positieve tests is dus een onderschatting, omdat we niet meer alles kunnen vangen. Percentage, verspreiding, en opnames worden nu ook belangrijker om in de gaten te houden.
Morgen publiceert het RIVM de wekelijkse rapportage waarin we in meer detail kunnen zien hoe het op dit moment gaat met het bestrijden van het coronavirus (voorspelling: niet zo fantastisch). Stay tuned and stay safe (en tested, maar dat gaat niet zo makkelijk 😑).

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marino van Zelst 🌱

Marino van Zelst 🌱 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @mzelst

27 Sep
We moeten het weer eens hebben over de IFR, sterfte door corona, en groepsimmuniteit.

Een nieuwe studie laat zien dat een stad in Brazilië, Manaus, waarschijnlijk groepsimmuniteit bereikt heeft. Het aantal mensen wat corona heeft gehad ligt daar tussen de 44%-66%! Een draadje 👇
Brazilië is een van de hardst geraakte landen ter wereld als het om corona gaat. Het aantal positieve tests/miljoen is 22164 (11de op de ranglijst) en het officiële aantal sterfgevallen staat op 665/miljoen. Veel variatie binnen Brazilië maar Manaus lijkt het hardst geraakt.
Het coronavirus sloeg in Manaus ontzettend hard toe in de maanden april/mei, waarna het rustig zakte, en de laatste tijd lijkt het redelijk uitgedoofd (weinig positieve tests, 2-3 sterfgevallen per dag nog). De maatregelen zijn beperkt, mobiliteit is nu redelijk hoog.
Read 15 tweets
27 Sep
Een klein beetje uitleg bij de cijfers van vandaag. Vorige week schreef ik over het verschil tussen de NICE en LCPS cijfers. Samengevat: In het weekend is NICE trager en is LCPS de beste indicator voor opnames.

Uit onze update blijkt dat er in 24u tijd (periode tussen de update van gisteren en vandaag) dus 27 nieuwe bewezen covid-19 opnames zijn op de verpleegafdeling en 9 bewezen covid-19 opnames op de IC.

Dit lijkt wat lager dan de cijfers in de afgelopen week. Dan nu naar LCPS.
LCPS meldt het aantal opgenomen patiënten en de toe/afname daarin. We zien daar een stijging van +5 op de IC en +59 op de verpleegafdeling. Omdat er ook mensen ontslagen worden/niet meer besmettelijk zijn, is het aantal opnames waarschijnlijk hoger.

(grafiek via @YorickB)
Read 5 tweets
25 Sep
#COVID19NL statistieken t.o.v. gisteren:

Positief getest: 2782
Totaal: 103141 (+2777 ivm -5 corr.)

Opgenomen: 36
Totaal: 12560

Opgenomen op IC*: 10
Huidig: 125
Totaal: 3216
* bewezen of verdacht
(stichting-nice.nl)

Overleden: 16
Totaal: 6328 Image
#COVID19NL statistieken t.o.v. gisteren (data NICE):

Patiënten verpleegafdeling
Bevestigd: 97
Verdacht: 27
Huidig: 538 (+87)
Totaal: 13221

Patiënten IC
Bevestigd: 10
Verdacht: -3
Huidig: 125 (+4)
Totaal: 3216 Image
Ik heb een start gemaakt met een dagelijks epidemiologisch rapport (work in progress). Hierin vindt u kaarten en tabellen met gegevens per leeftijdsgroep, provincie, en GGD: github.com/mzelst/covid-1…
Read 4 tweets
24 Sep
#COVID19NL statistieken t.o.v. gisteren:

Positief getest: 2552
Totaal: 103141 (+2544 ivm -8 corr.)

Opgenomen: 25
Totaal: 12524

Opgenomen op IC*: 13
Huidig: 121
Totaal: 3210
* bewezen of verdacht
(stichting-nice.nl)

Overleden: 16
Totaal: 6312 Image
#COVID19NL statistieken t.o.v. gisteren (data NICE):

Patiënten verpleegafdeling
Bevestigd: 51
Verdacht: 8
Huidig: 451 (-1)
Totaal: 13221

Patiënten IC
Bevestigd: 12
Verdacht: 1
Huidig: 121 (+13)
Totaal: 3210 Image
NICE heeft vandaag opnieuw een set correcties doorgevoerd. We hebben daarom opnieuw de keuze gemaakt om de NICE update te berekenen op basis van opnames in de afgelopen twee weken. In lijn daarmee houd ik de opname-grafiek even aan om verwarring te voorkomen.
Read 4 tweets
22 Sep
Het RIVM heeft de wekelijkse rapportage bijgewerkt. In lijn met de toon van de afgelopen dagen: het ziet er niet goed uit.

Ik probeer het een en ander te duiden in een draadje.👇
Voordat we het over cijfers hebben wil ik opnieuw dit kwijt. Hulde aan alle mensen bij de GGD'en, het RIVM, de mensen in de zorg, en iedereen die ontzettend hard werkt om dit alles in kaart te brengen voor ons en dit hardnekkige virus in te dammen.
3/ Het aantal positieve tests in week 38 was 11679 terwijl dit in week 37 nog 7312 was. Het aantal positieve tests is dus gestegen en de laatste twee weken gaat het hard.

Opnames (RIVM): 126 (was: 73)
Opnames (NICE): 287 (was: 166)
Overleden: 25 (vorige week: 11)
Read 15 tweets
21 Sep
De cijfers stijgen vandaag hard door. We hebben nu vier grenswaardes (tests/opnames/IC/R) volgens het dashboard.

Sinds vandaag zijn alle grenswaardes bereikt, afhankelijk van de databron (RIVM/NICE/LCPS). Wat gaat het kabinet doen? 👇
1/ Testen

Het aantal besmettingen stijgt verder boven de grenswaarde, compleet in lijn met de stijging van afgelopen week. Het percentage positief van afgelopen week zal zeer waarschijnlijk boven de 5% liggen (morgen zekerheid) en de schaarste in testen duurt nog enkele weken.
2/ Opnames (afgelopen 3 dagen gemiddeld):

RIVM: 26,7 opnames
NICE = 43 opnames
NICE per datum opname: stond 18 sep al op 42,3 gemiddeld.

LCPS kijkt naar aantal aanwezige patiënten op de verpleegafdeling:

Gemiddeld 31.7 toename per dag.
Read 10 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!