Počet lidí, s kterými jsou respondenti v kontaktu, vzrostl od jara 7 na 23 (průměr). Tím narostla náročnost pro trasování - zejména protože nakažení jich asi mají nadprůměr. Po létě navíc oslabily některé brzdy epidemie (přesun do indoor). /1

zivotbehempandemie.cz/kontakty
Nárůst byl vyšší mezi lidmi do 55 let, ale mezi seniory je menšina izolovaná. Zajímavé, že hodně kontaktů mají lidé, kteří byli v posledním měsíci nepřímo (přes další osobu) v kontaktu s někým nakaženým. Asi je to logické, ale rychlost trasování a karantén to mohou ovlivnit. / 2
Více než během jarních restrikcí míru kontaktů ovlivňuje míra obav. To samé se týká protektivních aktivit. Nelze z toho vinit jen lidi - epidemie na počátku exponenciály vypadá neškodně. Ale leadership by měl rizika a odpovědnost připomínat. /3
Dlouhodobě se ptáme na 13 protektivních aktivit (od roušek, přes mytí rukou po vyhýbání se přelidněným místům atd.). Na jaře až 85 % lidí reportovalo, že dělá většinu z nich. Na začátku září okolo 40 %. Není nutná hysterie, ale asi znovu začít. /4 zivotbehempandemie.cz/protektivni-ak…
Problém je, že v protekci nejvíce oslabily nejaktivnější skupiny. Lidé, kteří jsou v kontaktu s 11+ lidmi týdně či znají nepřímo nakaženého, dělají většinou menšinu protektivních aktivit. Důsledek menšího osobního rizika, ale i předpokladů o vývoji epidemie (opět komunikace) /5

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Daniel Prokop

Daniel Prokop Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @dan_prokop

24 Apr
Report #ZivotBehemPandemie. 1) Po březnovém velkém útlumu sociálních interakcí a rizikových aktivit nastala v dubnu stagnace či mírné posílení interakcí. Nedošlo k nim ale v tak zásadním měřítku. drive.google.com/file/u/3/d/1Ls…
2) Respondenti v průměru nereportují výrazné navýšení nákupů (hobbymarkety mohou mít omezený efekt). Reportují sice navýšení návštěv rodiny a různých výletů a cestování na chaty, ale to často nevedlo k výraznému rozšíření skupiny osob, s kterou se stýkají.
3) Pokračoval tak zřejmě do velké míry efekt distancování. Data tedy neopravňují předčasně vykládat současnou dobrou epidemiologickou situaci pouze tak, že jsme k ní dospěli navzdory velkému uvolnění a poklesu sociálního distancování o Velikonocích.
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!