Bugün BP 2020 yılının Enerji Görünümü raporunu açıkladı. Tarihi sonuçlar var.
1. Modern tarihte fosil yakıt tüketiminin ilk kez azalacağı görülüyor.
2. İşlerin oluruna bırakıldığı senaryo da dahil olmak üzere fosil yakıt tüketimi gelecekte tüm senaryolarda azalacak.
3. Enerji tüketiminin azalmasında koronavirüs salgını dışında iklim krizini durdurmak için ortaya konan politikalar da etkili olmuş.
4. Koronavirüs salgınının enerji tüketimine etkisinin sanıldığının aksine kalıcı olacağı tahmin ediliyor.

Beni en çok şaşırtan ise son tivitte...
BP, Covid-19 sonrası hayatımızı değiştiren etkilerin, örneğin evden çalışmanın enerji tüketimi artışında yavaşlamaya yol açacağını belirtmiş.

Salgının hemen başında yazdığım evden çalışma yazısını şuraya bırakayım, belki bir kez daha okumak istersiniz :) ozgurgurbuz.blogspot.com/2020/04/virust…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Özgür Gürbüz

Özgür Gürbüz Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!