Rutte & De Jonge: “Leeftijdsgrens IC-toegang verlaagd naar 40 jaar”
@MarionKoopmans: “Dat is een goed idee. Onder de veertig heb je de beste kans om heelhuids van de IC te komen. Het gaat om de vraag: wat is de beste keuze voor de individuele patiënt? Dat vinden meer virologen van mijn generatie, geboren in de jaren tachtig’
Ook @marcbonten is voorstander van een verlaging van de leeftijdsgrens. ‘Mijn vuistregel: heb je als man haar op je rug, dan is de aftakeling al ingezet. Morfine mee en thuis “uitzieken”’, zegt de Utrechtse microbioloog met een knipooog en ‘air quotes’.
Zeker @AnnVossen, die geruchten over een tweede facelift resoluut van de hand wijst - “Ik ben gewoon 32” – is voorstander: “We laten het gewoon rondgaan onder mensen die er weinig last van hebben. Ouderen van 40+ moeten zich maar afschermen.”
En @jankluytmans laat weten dat de ziekenhuizen in Brabant ‘lekker leeg’ blijven. ‘Hoe meer ziekenhuisopnamen, hoe lager de leeftijdsgrens. Zo kunnen we verspreidingsbeleid voortzetten zonder dat een tweede lockdown nodig is. In het belang van de patiënt natuurlijk.’
Jacco Wallinga (‘Zeg maar: 1989’) stelt dat er ‘geen echt grote fouten zijn gemaakt’, ook niet toen de modelleur van @jankluytmans moest horen dat de ziekenhuizen overstroomden. ‘En we kunnen nu heel snel schakelen met Progressieve Triage. Onder de veertig heb je niks te vrezen.’
Tussendoor: wilt u deze draad RT’en, RT dan onderstaande tweet, daaraan is af te zien dat het een introductie van een draad is 👇
Nee niet bovenstaande tweet maar de tweet die geciteerd wordt 🙄
Anders Tegnell (‘Yeah, I *have* been working out, is it noticeable?’) looft onze communicatie. ‘I love how you said herd immunity was just a side-effect, ignoring the fact that this makes no difference to the strategy of allowing the virus to spread. The Dutch ate that shit up!’
[fixed] Jaap van Dissel (“Ik ben 38”) stelt dat je “niet alleen naar leeftijd moet kijken”. IC-ligduur wordt verkort door wilsverklaringen tot niet-reanimeren te laten ondertekenen door mensen met autisme. “Daar zijn er kneiterveel van. Maar niet door vaccinaties hoor, hahaha!”
De sleutel van ons coronasucces? “Simpel: asymmetrische spreiding,” verklaart een kwiek ogende Ferd Grapperhaus. “Door mijn tweede huwelijk erodeerde het draagvlak voor social distancing onder jongeren al, mijn derde bruiloft maakt het af. This party is gonna be Off. The. Hook!”
Anne Wensing spreekt haar dankbaarheid uit aan NRC en de Volkskrant die netjes volgens afspraak geen ruimte bieden aan pleitbezorgers van containment. Alleen Osterhaus krijgt nog wel eens een plekje bij OP1. “Maar geen plekje op de IC, hahaha”
En @hugodejonge memoreert dat de discussie over IC-triage nog wel wat voeten in de aarde had. Gaat de politiek daarover, of de medici? En selecteer je op leeftijd, onderliggend lijden of handicaps? “We zijn eruit: we selecteren gewoon op alles”, aldus de minister.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with MitigatieNu

MitigatieNu Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @mitigatienu

25 Sep
🍆💦 sociaal-darwinisme 😛🍑🍌
😏😏😏 gerontocide 😉😉😉
Read 4 tweets
25 Sep
Als u zich afvraagt: waar blijft de lockdown? Antwoord: we doen the Purge!
Ira Helsloot pleitte gisteren bij @op1npo om de regels te schrappen en het virus te laten lopen. Dat betekent volle IC's, maar ook duizenden mensen die buiten de ziekenhuizen naar adem happend sterven. (Die zouden overleven als ze een IC-bed kregen.)
Dit is alleen te legitimeren als je vindt dat 'de economie' niet afgeremd mag worden om levens te redden. Anders gezegd: de mensen die geen last hebben van Covid mogen niet gehinderd worden door de mensen die er ziek van worden, zelfs al zouden die mensen overleven bij mitigatie;
Read 6 tweets
24 Sep
Normaal gesproken zouden kranten nu een interview met @ContainmentNu publiceren, met de insteek: tweede golf is er, de roep om maskerplicht en een strategiewijziging (niet pas ingrijpen bij stijgende IC-cijfers) groeit, er is één griep die al sinds maart hiervoor waarschuwt, etc
"Want al op 21 maart lanceerde het burgerplatform de website testentestentesten.nl waarin het pleitte voor een beleid van indammen, dat pas in juni met horten en stoten werd ingevoerd."
"Maar ook in de zomermaanden bleef @ContainmentNu waarschuwen dat de geplande inzet van bron- en contactonderzoekers in negatieve zin afweek van Europese richtlijnen en de inspanningen van andere landen."
Read 7 tweets
24 Sep
Het suffe is: we zijn al te ver gevorderd om hier zonder lockdown uit te komen. Hoe langer we wachten, hoe langer de lockdown duurt. Lockdownaversie wordt gebruikt om te komen tot een langere semi-lockdown of althans een langere code zwart, een langere purge.
Zie de snelle versoepelingen van mei-juni en de afschaling van BCO in juni: daardoor kwam de golf versneld in september, en kan the Purge volgens plan nog in 2020 worden voltooid, op tijd voor de verkiezingen
Volgens plan: @MarionKoopmans zei dat op 17 maart dat we ‘groepsimmuniteit’ tegen het einde van het jaar wel bereikt moesten hebben
Read 4 tweets
23 Sep
Maar serieus. Eindelijk een voice of reason die net zoals @ContainmentNu eend door de Coronamaatregelen gaat en denkt: ‘hier klopt helemaal niks van’.
Gewoon
❌ klopt niet
❌ is niet waar
❌ nee
❌ nope
Maar ja, zou Dr. Campbell weten dat we maskers bewust afwijzen en het volk voorliegen omdat we het virus door de samenleving willen rammen?
Read 6 tweets
23 Sep
LOL Image
RIVM:
- schatte in dat virus niet naar NL zou komen
koos voor groepsimmuniteit
- stelde mondkapjesrichtlijn op die zorg onbeschermd liet werken, en waardoor wegens inkoopbeleid ook schaarste ontstond
- wijst mondneusmaskers op zonder onderbouwing
- ontkende aerosole transmissie;
- stelde indammen gelijk aan eeuwige lockdown
- ontkende dat Aziatische landen het virus bedwongen met korte lockdown en TTI
- stelde vanaf het begin dat testmateriaal te schaars was om TTI te proberen
- stelde ten onrechte dat kinderen geen rol in verspreiding zouden spelen;
Read 11 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!