• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with vitamingiller

vitamingiller Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @vitamingiller

9 Sep
23 Eylül 1998'de, hesaplama yaparken bazı sayıları emperyal ölçü biriminden metrik ölçü birimine çevirmeyi unuttukları için, NASA'nın iklim takibi için Mars'a gönderdiği uydu yörüngeye oturmak yerine, saatte 8000km hızla yere çakılıyor.Bu basit hata, 125 milyon dolara mal oluyor.
Hata yapmak insana mahsustur, tabii...
Cana geleceğine mala gelsin... di mi?
Fakat zamane uzmanlarımızın hiç de iyi niyetli gözükmeyen küçük bir hatası, insanlık için büyük bir yıkıma neden olmuş durumda.
Bu defa giden CANLAR oldu... Hem de onbinlercesi!
Read 8 tweets
1 Sep
İrlanda,BK,Kanada,Yeni Zelanda ve Avustralya’da ‘Bilgi Edinme Hakkı’ yasası kapsamında bugüne kadar tam 11 kez devletin resmi birimlerinden, CV19’a yol açtığı iddia edilen virüsün izolasyonunu belgeleyen kanıtlar talep edilmişse de, hiçbir ülke bu kanıtı ortaya koyamamış durumda.
En son Avustralya’nın Sağlık Bakanlığı’na yapılan başvuruya verilen yanıt:

“Avustralya Devleti Sağlık Bakanlığı bünyesinde COVID-19 virüsü izolasyonuna dair bir kayıt bulunmamaktadır.”
8 aylık süreçte, aşısı dahi geliştirilmiş bu yeni virüsün, her nasılsa tek bir kişiden dahi alınıp izolasyonu gerçekleştirilmemiş olabilir mi?

Öyle gözüküyor.
Read 7 tweets
29 Aug
Fransa'nın Pastör Enstitüsü'nde DSÖ yönergelerine göre uygulanan PCR testinde, her insanda bulunan 8 no'lu kromozomun 18'lik gen dizisi test ediliyor. PCR'de 1 değil birden çok primer kullanılabiliyor! Bu da, KENDİ GENLERİMİZLE BİREBİR EŞLEŞEN BİR DİZİLİM OLABİLİYOR.
Dünya genelinde en çok, DSÖ'nün önerdiği test primerleri kullanılıyor. DSÖ'nün Türkiye'ye özel ilgi ve sevgisini, DSÖ'nün sözünden çıkmamak gerektiğini aylardır haykıran Tabipler Birliği üyelerini akla getirmek isteyen olur umarız bu noktada.
Virüs genetiği diye baktıkları bizzat insan genetik kodu ise, "VIRUSES R US" diyebilir miyiz?

Virüs BİZSEK, açılan bu küresel savaşta HEDEF KİM, artık anlaşılıyor mu acaba?
Read 4 tweets
25 Aug
Global Medya Sansürünün Ardındaki Eller ve Global Dezenformasyonun Türkiye Masası
Read 10 tweets
25 Feb
Sağlık Bakanlığı, meslek örgütleri, sağlık çalışanları ve basının yapmadığını yapıyor ve KLİMİK Derneği'nin yayın ve icraatlerini mercek altına alıyoruz. Image
Başkan Azap'ın AŞI KARŞITLARININ İDDİALARI VE GERÇEKLER başlıklı, tıbbi ve bilimsel gerçeklerle örtüşmeyen açıklamalarla yüklü yazısı (olası değişikliklere önlem olarak kopyası alınmıştır), Sağlık Bakanlığı'nca derhal inceleme altına alınmalıdır. Image
'Halk sağlığı'nı felakete sürükleyenlere karşı HALK, sağlığına sahip çıkmalıdır. Image
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!