Beklager! Vi tok feil! Nå vil vi samarbeide for en best mulig #smittestopp-app.

Sånn kunne første steg fra @simula_research se ut. Istedet får vi bred dekning i Aftenposten og Digi om hvor brutal og urettferdig kritikken var, uten antydning til erkjennelse eller selvkritikk 1/n
Så la oss ta en titt på hvordan @simula_research omskriver historien for å unngå å ta realitetene inn over seg. 2/n digi.no/artikler/debat…
For det første er det imponerende av @simula_research å caste seg selv i offerrollen. De har vært i førersetet fra starten med hele ledelsen på banen. Nå har de også brukt tid og penger på å utarbeide et forsvarsskrift. 3/n aftenposten.no/norge/i/Ga116V…
@simula_research: "To måneder senere vurderte Datatilsynet at smittetallene hadde sunket så mye at inngrepet i personvernet ikke lenger kunne ansees som forholdsmessig..." 4/n
Dette er feil. For det første hadde Datatilsynet ALDRI sagt at #smittestopp var forholdsmessig. For det andre var rotproblemet at @simula_research ikke kunne dokumentere nytteverdi. Inngrepet i personvernet var mao. aldri forholdsmessig. 5/n
@simula_research: "Store deler av det norske teknologimiljøet gikk løs på Smittestopp utelukkende basert på personvernsargumenter, mens effektiviteten i smittesporingen og kunnskapsinnhentingen fikk liten eller ingen oppmerksomhet." 6/n
Dette er feil. @idaaa var for eksempel tidlig ute med å stille spørsmål om mobil smittesporing i det hele tatt kunne fungere 7/n aftenposten.no/meninger/debat…
Astrid Gynnild påpekte allerede i april overvåkningsproblematikken og hva slike inngrep kan bety for demokratiet og samfunnet i tiden framover 8/n aftenposten.no/meninger/debat…
Undertegnede framhevet hvor viktig tillit og åpenhet er i denne sammenhengen, og advarte mot å komme skjevt ut fra hoppkanten 9/n blogg.bekk.no/fhis-kontaktsp…
Ekspertgruppen kritiserte sikkerhet, kvalitet og håndverk, i tillegg til personvernet 10/n regjeringen.no/no/aktuelt/eks…
Så nei, @simula_research, det var ikke "utelukkende basert på personvernsargumenter". 11/n
Det grunnleggende problemet var dessuten at @simula_research selv ikke kunne dokumentere "effektiviteten i smittesporingen og kunnskapsinnhentingen". Det var derfor @Datatilsynet la ned midlertidig forbud 12/n datatilsynet.no/regelverk-og-v…
I tillegg har @simula_research opptredd arrogant og lite villige til å lytte i hele prosessen. Noen eksempler: 13/n
Olav Lysne, direktør i @simula_research, omtaler tilhengerne av åpen kildekode som en "høytsnakkende del av fagmiljøet" 14/n (bilde)
tv.nrk.no/serie/dagsnytt…
Visedirektør i @simula_research, Kyrre Lekve, påstår at "Appen er akkurat like sikker som andre tjenester", helt uten dokumentasjon 15/n tv2.no/nyheter/113822…
Administrerende direktør i @simula_research, Aslak Tveito, kaller alle som ikke laster ned #smittestopp egoister: "It is a compassionate act to download and use it, and a selfish act not to" 16/n simula.no/news/thank-you…
Adm.dir Aslak Tveito og @PHeggernes mener at "Skeptikerne til Smittestopp bør spørre seg om det er riktig å sette eget personvern foran andres helse." 17/n bt.no/btmeninger/deb…
Direktør i @simula_research, @klekve, avfeier kritikken fra ekspertgruppen: "App-utviklere mener IT-eksperter fronter personlige meninger" 18/n dagensmedisin.no/artikler/2020/…
Jeg setter strek der, så kan alle gjøre seg opp en mening om kritikken var "utelukkende basert på personvernsargumenter", og om @simula_research sin virkelighetsforståelse og historiefortelling stemmer. 19/19

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Trond Arve Wasskog

Trond Arve Wasskog Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ilmyggo

18 Jun
Nå blir jeg oppriktig fortvilt på dine vegne, @BentHHoyre. Hvordan skal vil klare å nå gjennom til deg? DET FINNES ET ALTERNATIV FOR KONTAKTSPORING SOM ER OK FOR DATATILSYNET. vg.no/nyheter/i/0n52… 1/5
Kjære @Folkehelseinst, jeg vet at dere vet. 2/5
Her er oppskriften: medium.com/@jointstatemen… 3/5
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!